Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – trzeci przetarg

Zagospodarowanie terenu, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – trzeci przetarg
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 905000002 Usługi związane z odpadami
905131007 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
905120009 Usługi transportu odpadów
905110002 Usługi wywozu odpadów
905113005 Usługi zbierania śmieci
Numer wyniku 2756876