Bieżące wykonywanie usług konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwanie awarii, w 17 nieruchomościach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków oraz na przynależnych do nich terenach zewnętrznych. Znak postępowania: ZP-33/WZŻ/2019

Roboty budowlane - Roboty kamieniarskie, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Bieżące wykonywanie usług konserwacji budowlanej i instalacyjnej, napraw oraz usuwanie awarii, w 17 nieruchomościach zarządzanych przez Wrocławski Zespół Żłobków oraz na przynależnych do nich terenach zewnętrznych. Znak postępowania: ZP-33/WZŻ/2019
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
454541005 Odnawianie
454423000 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
454421008 Roboty malarskie
454300000 Pokrywanie podłóg i ścian
454100004 Tynkowanie
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
453322005 Roboty instalacyjne hydrauliczne
452625202 Roboty murowe
452625226 Roboty murarskie
452625219 Roboty murarskie w zakresie fasad
452625109 Roboty kamieniarskie
452619003 Naprawa i konserwacja dachów
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
452332506 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
452232204 Roboty zadaszeniowe
451122007 Usuwanie powłoki gleby
451113001 Roboty rozbiórkowe
500000005 Usługi naprawcze i konserwacyjne
507000002 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
507600000 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
507200008 Usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
Numer wyniku 2756863