Remont wieży widokowej w Cedyni

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Remont wieży widokowej w Cedyni
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
454530007 Roboty remontowe i renowacyjne
454531008 Roboty renowacyjne
454100004 Tynkowanie
453112002 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
452625006 Roboty murarskie i murowe
452621208 Wznoszenie rusztowań
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452314009 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
451130002 Roboty na placu budowy
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
773141005 Usługi w zakresie trawników
773130007 Usługi utrzymania parków
773121001 Usługi odchwaszczania
772114006 Usługi wycinania drzew
Numer wyniku 2756855