Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej budowy zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie na działkach ewidencyjnych nr 262/3, 268/12, 268/14, 268/15, 268/6 obręb Przemysłowa.

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej budowy zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie na działkach ewidencyjnych nr 262/3, 268/12, 268/14, 268/15, 268/6 obręb Przemysłowa.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer wyniku 2756840