Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni gminnej na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2020 roku

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni gminnej na terenie gminy Kazimierz Biskupi w 2020 roku
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 773100006 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
909180005 Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
909140007 Usługi sprzątania parkingów
906100006 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
Numer wyniku 2756836