Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy Puławy

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Urzędu Gminy Puławy
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 302000001 Urządzenia komputerowe
302330001 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
302133008 Komputer biurkowy
480000008 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
489000007 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
488200002 Serwery
484220002 Zestawy pakietów oprogramowania
722630006 Usługi wdrażania oprogramowania
722532005 Usługi w zakresie wsparcia systemu
Numer wyniku 2756827