Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z USK - zabezpieczenie na okres Ok. 3 miesięcy i 3 tygodni

Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z USK - zabezpieczenie na okres Ok. 3 miesięcy i 3 tygodni
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 905240006 Usługi w zakresie odpadów medycznych
905244000 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych
905242008 Usługi usuwania odpadów szpitalnych
905120009 Usługi transportu odpadów
Numer wyniku 2756823