Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części: Część I Zamówienia – zakup i dostawa różnych produktów spożywczych, Część II Zamówienia – zakup i dostawa mleka i produktów nabiałowych, Część III Zamówienia – zakup i dostawa warzyw i owoców, Część IV Zamówienia – zakup i dostawa mrożonek, Część V zamówienia – zakup i dostawa pieczywa i produktów cukierniczych.

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Dostawy
Tytuł Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części: Część I Zamówienia – zakup i dostawa różnych produktów spożywczych, Część II Zamówienia – zakup i dostawa mleka i produktów nabiałowych, Część III Zamówienia – zakup i dostawa warzyw i owoców, Część IV Zamówienia – zakup i dostawa mrożonek, Część V zamówienia – zakup i dostawa pieczywa i produktów cukierniczych.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 032000003 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
158000006 Różne produkty spożywcze
158423005 Wyroby cukiernicze
158110006 Pieczywo
155000003 Produkty mleczarskie
153311709 Warzywa mrożone
Numer wyniku 2756821