„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – etap II”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą – etap II”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 349282000 Ogrodzenia
450000007 Roboty budowlane
454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
452521009 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
452332001 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Numer wyniku 2756819