Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w dziesięciu jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu, w formie kursów umożliwiających uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych połączonych z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkoleniem z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia i Edukacja

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób odbywających karę pozbawienia wolności w dziesięciu jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej we Wrocławiu, w formie kursów umożliwiających uzyskanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych połączonych z aktywizacją zawodową oraz szkoleniem w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkoleniem z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 805300008 Usługi szkolenia zawodowego
Numer wyniku 2756812