Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 450000007 Roboty budowlane
453161109 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452321302 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
713220001 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Numer wyniku 2756803