świadczenie usług serwisowych systemu Hipokrates Plus oraz Infomedica/AMMS

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia, w tym dostawy

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł świadczenie usług serwisowych systemu Hipokrates Plus oraz Infomedica/AMMS
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 722000007 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
722670004 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
722500002 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
Numer wyniku 2756771