Wykonanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Sosnowca oraz Gminnego programu niskoemisyjnego dla gminy Sosnowiec

Ciepłownictwo

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Wykonanie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Sosnowca oraz Gminnego programu niskoemisyjnego dla gminy Sosnowiec
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 713143005 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej
712410009 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
907313003 Usługi ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem
907200000 Ochrona środowiska
Numer wyniku 2756767