Odbudowa drogi gminnej nr G090114C relacji Witosław – Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Odbudowa drogi gminnej nr G090114C relacji Witosław – Wyrza na odcinku od km 1+185 do km 1+856, wraz ze znajdującym się w jej ciągu przepustem drogowym
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2020-01-31
Kod CPV 452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
Numer wyniku 2756758