UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ” – część II-Lubicz Górny

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Wynik
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ” – część II-Lubicz Górny
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Polska
Data publikacji 2019-10-08
Kod CPV 452324233 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Numer wyniku 2631938