Kontrakt 5 Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Kontrakt 5 Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Warszawa
Data publikacji 2019-08-27
Data składania ofert 21/10/2019, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 423200005 Piece do spalania odpadów
453500005 Instalacje mechaniczne
453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453200006 Roboty izolacyjne
453100003 Roboty instalacyjne elektryczne
452623004 Betonowanie
452520008 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów
452523001 Roboty budowlane w zakresie zakładów spalania odpadów
452331402 Roboty drogowe
452320002 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
452324501 Roboty budowlane w zakresie budowy upustów
452323005 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
452321405 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
452310005 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
452311006 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
452311109 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
452238004 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
452232008 Roboty konstrukcyjne
452220009 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
452132500 Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127105 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112907 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
511351101 Usługi instalowania pieców do spalania odpadów
713550001 Usługi pomiarowe
713200007 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
713100004 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
712200006 Usługi projektowania architektonicznego
712210003 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
Numer przetargu 2581230