Opracowanie i wsparcie wdrożeniowe jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu sieciowego na potrzeby projektu pn. „W krainie ślimaka - utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Usługi
Tytuł Opracowanie i wsparcie wdrożeniowe jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu sieciowego na potrzeby projektu pn. „W krainie ślimaka - utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Krasin
Data publikacji 2019-07-29
Data składania ofert 09/08/2019
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 790000004 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
Numer przetargu 2547347