Zadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”

Roboty budowlane

Zarejestruj się by pobrać plik pdf
Tryb zamówienia Inna informacja
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Tytuł Zadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”
Zamawiający Dostępne dla zarejestrowanych
Miejsce realizacji Tarnów
Data publikacji 2019-06-20
Data składania ofert 31/10/2019, Godzina 10:00
Dokumenty do pobrania Dostępne dla zarejestrowanych
Kod CPV 454000001 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
453000000 Roboty instalacyjne w budynkach
453420006 Wznoszenie ogrodzeń
452000009 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
452550009 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów naftowych oraz gazowych
452331206 Roboty w zakresie budowy dróg
452312007 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów
452312203 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
451000008 Przygotowanie terenu pod budowę
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451127002 Roboty w zakresie kształtowania terenu
451123008 Rekultywacja gleby
451122100 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
451121006 Roboty w zakresie kopania rowów
451112000 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
451112402 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
716322009 Usługi badania nieinwazyjnego
Numer przetargu 2503488