Ogłoszenia z województwa zachodniopomorskie, miasto Szczecin

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 607 wyników.
Urządzenia sieciowe na potrzeby US Licytacja 17/06/2020 19/06/2020, godz. 12:00 Miasto Szczecin
Czynniki jakościowe rozwoju regionalnego jako podstawa delimitacji obszarów problemowych – cz. I przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych Licytacja 17/06/2020 07/07/2020, godz. 08:30 Miasto Szczecin
Wymiana napisu nazwy wydziału przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie Licytacja 17/06/2020 23/06/2020, godz. 08:10 Miasto Szczecin
Odtworzenie nawierzchni po awaryjnych robotach sieciowych Zapytanie ofertowe 17/06/2020 22/06/2020, godz. 14:00 Miasto Szczecin
Wymiana osprzętu i opraw elektrycznych, modernizację instalacji elektrycznej Przetarg niepubliczny 17/06/2020 23/06/2020, godz. 12:00 Miasto Szczecin
Sukcesywne dostawy pieczywa Licytacja 16/06/2020 24/06/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Jednorazowa dostawa toreb drelichowych z nadrukiem Licytacja 16/06/2020 06/07/2020, godz. 08:30 Miasto Szczecin
Dostawa materiałów biurowych Zapytanie ofertowe 16/06/2020 23/06/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Dostawa i odnowienie licencji oraz aktualizację pakietu oprogramowania McAfee. Zapytanie ofertowe 16/06/2020 19/06/2020, godz. 00:00 Miasto Szczecin
Dostawa farb specjalistycznych Zapytanie ofertowe 16/06/2020 22/06/2020, godz. 00:00 Miasto Szczecin
Usługa polegająca na aktualizacji mapy zasadniczej wybranych kompleksów wojskowych. Licytacja 16/06/2020 26/06/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Dostawa oraz wdrożenie oprogramowania Akademickiego Biura Karier i systemu Badania losów absolwentów Licytacja 15/06/2020 16/07/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości i porządku na terenie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Licytacja 15/06/2020 16/07/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Wykonanie operatu szacunkowego Zapytanie ofertowe 15/06/2020 18/06/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Budowa przyłączy ciepłowniczych wraz z kanalizacją teletechniczną Zapytanie ofertowe 12/06/2020 25/06/2020, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Wymianę poziomów instalacji wodociągowej, remont klatek schodowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg wewnętrznych Przetarg niepubliczny 12/06/2020 22/06/2020, godz. 15:00 Miasto Szczecin
Opracowanie dokumentacji przebudowy istniejącego systemu zaopatrzenia w ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. oraz dokumentacji wzmocnienia skarpy przy budynku Przetarg niepubliczny 12/06/2020 22/06/2020, godz. 15:00 Miasto Szczecin
Okresowe pomiary instalacji elektrycznej Zapytanie ofertowe 12/06/2020 18/06/2020 Miasto Szczecin
Zakup i dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem Zintegrowanego Systemu Łączności cyfrowo-analogowej dla KPP w Sławnie i KPP w Świdwinie oraz zakup i dostawa radiotelefonu sterowanego po sieci IP dla PP w Mielnie Licytacja 12/06/2020 20/07/2020, godz. 13:00 Miasto Szczecin
Wywóz w sezonie letnim odpadów komunalnych i biodegradowalnych Zapytanie ofertowe 12/06/2020 18/06/2020 Miasto Szczecin

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.