Ogłoszenia z województwa Warszawa

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 935 wyników.
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przesyłu danych z wykorzystaniem łączy w podziale na 15 części Wynik 16/05/2022 - mazowieckie
Świadczenie usług rozwoju, utrzymania i asysty technicznej systemu SL2014-PT oraz lokalnego systemu informatycznego LESSI Korekta 16/05/2022 26/05/2022, godz. 10:00 mazowieckie
Usługi utrzymania i rozwoju Systemu CSF-K Korekta 16/05/2022 20/05/2022, godz. 11:00 mazowieckie
Usługi w zakresie zapewnienia Systemu Centralnego Wydruku (SCW) przez okres 48 miesięcy Korekta 16/05/2022 18/05/2022, godz. 11:00 mazowieckie
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. Wynik 16/05/2022 - mazowieckie
DOSTAWA NAPAROWARKI PRÓŻNIOWEJ ORAZ POWLEKACZA OBROTOWEGO Wynik 16/05/2022 - mazowieckie
Sukcesywne dostawy elementów, materiałów i odczynników do prac laboratoryjnych Korekta 16/05/2022 20/05/2022, godz. 11:00 mazowieckie
Druk i dystrybucja materiałów egzaminacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w 2023 r., tj. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, centralnego egzaminu wstępnego, egzaminów eksternistycznych Korekta 16/05/2022 08/06/2022, godz. 09:00 mazowieckie
Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli projektów z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 Wynik 16/05/2022 - mazowieckie
Weryfikacja strategicznych map hałasu Wynik 16/05/2022 - mazowieckie
Wykonanie Komponentu Integracyjnego pozwalającego na wymianę danych pomiędzy Systemem HIS a Systemem e-KRN+ dla NIO-PIB w Warszawie, PN-57/22/DW Wynik 16/05/2022 - mazowieckie
Dostawa urządzeń, elementów, testerów sieci informatycznych w tym do Akademii CISCO oraz rozbudowa macierzy blokowej Korekta 16/05/2022 23/05/2022, godz. 10:00 mazowieckie
ZP/CZD/007/22 DOSTAWA IMMUNOGLOBULINY i ETANERCEPTU – 3 pakiety Wynik 16/05/2022 - mazowieckie
Materiały medyczne w podziale na 11 cześci; DZPUCK.262.124.2021 Wynik 16/05/2022 - mazowieckie
Zaproj. i wykon.robót dla zad.pn.Budowa nowej PT Mszana Dolna realiz. w ramach proj pn:Bud. nowej lk Podłęże–Szczyrzyc–Tymbark/Mszana Dolna oraz modern.istniejącej lk nr 104 Chabówka–N. Sącz Wynik 16/05/2022 - mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji „Budowa gazociągu DN700 8,4 MPa relacji Stanisławów- Wola Karczewska, Budowa gazociągu DN500 MOP 8,4 MPa relacji Wola Karczewska – Karczew, Budowa gazociągu DN400 MOP 8,4 MPa relacji Karczew – Gassy” (zamówienie udzielane w 3 Częściach). Korekta 16/05/2022 31/05/2022, godz. 10:00 mazowieckie
Naprawa zespołów napędowych Korekta 16/05/2022 24/05/2022, godz. 12:00 mazowieckie
Wykonanie usługi sprzątania budynków oraz mycia elewacji PGNiG S.A. Oddział w Zielonej Górze Korekta 16/05/2022 19/05/2022, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadań inwestycyjnych realizowanych w kompleksie wojskowym w Sochaczewie: zadanie 01747, 01751, 01753 Korekta 16/05/2022 23/05/2022, godz. 08:00 mazowieckie
Zakup serwisu pogwarancyjnego dla sprzętu i oprogramowania w ramach systemu informatycznego do obsługi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Korekta 16/05/2022 19/05/2022, godz. 12:00 mazowieckie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.