Ogłoszenia z województwa pomorskie, powiat Chojnicki

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 40 wyników.
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 42kWp na terenie SUW w Zapytanie ofertowe 19/05/2020 01/06/2020 pomorskie, Chojnicki
Kierownik B+R - zlecenie Zapytanie ofertowe 16/04/2020 30/04/2020 pomorskie, Chojnicki
Dostawa specjalistycznego oprogramowania SIEMENS Zapytanie ofertowe 16/04/2020 30/04/2020 pomorskie, Chojnicki
Opracowanie programu prób statycznych płatowca do certyfikacji zgodnie z CS-23 w tym przeprowadzenie badań Zapytanie ofertowe 16/04/2020 30/04/2020 pomorskie, Chojnicki
1. Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia Urządzenia formującego dennice 1 kpl. w ramach Projektu nr POIR.03.02.02-00-1635/18, pt: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji monolitycznych dennic z kanałami niezakłóconego przepływu cieczy. Zapytanie ofertowe 20/03/2020 21/04/2020 pomorskie, Chojnicki
Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia Urządzenia do produkcji wyrobów betonowych - 1 kpl. w ramach Projektu nr POIR.03.02.02-00-1933/20, pt: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji pustaków ściennych, jako wynik prac B+R. Zapytanie ofertowe 20/03/2020 21/04/2020 pomorskie, Chojnicki
Zapytanie ofertowe na zakup Instalacji odpylającej Zapytanie ofertowe 13/03/2020 14/04/2020 pomorskie, Chojnicki
Predmikot zamówienia dotyczy nabycia węzła betoniarskiego – 1 kpl. Zapytanie ofertowe 13/03/2020 14/04/2020 pomorskie, Chojnicki
Zapytanie ofertowe na zakup kompletu blatów produkcyjnych - 1 kpl Zapytanie ofertowe 13/03/2020 14/04/2020 pomorskie, Chojnicki
Zapytanie ofertowe na zakup Instalacji cyrkulacji i dojrzewalni wyrobów betonowych Zapytanie ofertowe 13/03/2020 14/04/2020 pomorskie, Chojnicki
Budowa hali produkcyjnej Zapytanie ofertowe 10/03/2020 24/03/2020 pomorskie, Chojnicki
Przeprowadzenie przez psychologa indywidualnych spotkań rekrutacyjnych z kandydatami do projektu Zapytanie ofertowe 04/03/2020 23/03/2020 pomorskie, Chojnicki
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „Zwiększamy kompetencje pomorskich pracowników” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5: Zatrudnienie, Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanych dalej „usługą społeczną” zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia: grafika użytkowa 3D wraz z egzaminem Zapytanie ofertowe 24/02/2020 06/03/2020 pomorskie, Chojnicki
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 22.02.2020r. na dostawę TOKARKI CNC Zapytanie ofertowe 22/02/2020 26/03/2020 pomorskie, Chojnicki
Zakup i wdrożenie systemu klasy GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową eksploatowaną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 20/02/2020 02/03/2020 pomorskie, Chojnicki
Remont elementów wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z zagospodarowaniem otoczenia Zapytanie ofertowe 14/02/2020 02/03/2020 pomorskie, Chojnicki
Kurs – Przewóz towarów niebezpiecznych (ADR) Zapytanie ofertowe 13/02/2020 21/02/2020 pomorskie, Chojnicki
Zakup materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji kształcenia zawodowego uczniów branży: Zdrowie i srebrna gospodarka; ICT i elektronika Zapytanie ofertowe 13/02/2020 24/02/2020 pomorskie, Chojnicki
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i warsztatów Zapytanie ofertowe 11/02/2020 19/02/2020 pomorskie, Chojnicki
Przedmiot zamówienia dotyczy nabycia Urządzenia formującego dennice 1 kpl. w ramach Projektu nr POIR.03.02.02-00-1635/18, pt: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji monolitycznych dennic z kanałami niezakłóconego przepływu cieczy. Zapytanie ofertowe 10/02/2020 11/03/2020 pomorskie, Chojnicki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.