Ogłoszenia z województwa mazowiecki regionalny, powiat Siedlecki

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Dostawa 5 szt. defibrylatorów półautomatycznych Zapytanie ofertowe 21/05/2020 29/05/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie analiz laboratoryjnych Zapytanie ofertowe 06/05/2020 13/05/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
„Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.” Zapytanie ofertowe 25/03/2020 27/04/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Dostawa sprzętu rekreacyjnego tj. kijków do Nordic walking wraz z osprzętem dla uczestników projektu „Czas Seniora”. Zapytanie ofertowe 24/03/2020 01/04/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Zapytanie ofertowe nr CZARTEK/POIR 2.3.2/2020/1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup usług B+R, obejmujących opracowanie ochronnej bariery/barieroporęczy mostowej o innowacyjnej konstrukcji i zredukowanej masie własnej Zapytanie ofertowe 10/03/2020 17/03/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Dostawa sprzętu rekreacyjnego tj. kijków do Nordic walking wraz z osprzętem Wynik 28/02/2020 - Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Dostawa artykułów spożywczych na spotkania grup samopomocowych organizowanych w Lokalnych Klubach Seniora Zapytanie ofertowe 28/02/2020 09/03/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Świadczenie usługi dowozu uczestników projektu do Lokalnych Klubów Seniora na terenie Gminy Skórzec w ramach projektu „Czas Seniora”. Zapytanie ofertowe 28/02/2020 09/03/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Dostawa sprzętu rekreacyjnego tj. kijków do Nordic walking wraz z osprzętem dla uczestników projektu „Czas Seniora”. Zapytanie ofertowe 28/02/2020 09/03/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Agregat prądotwórczy stacjonarny Zapytanie ofertowe 10/02/2020 17/02/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej” Zapytanie ofertowe 03/02/2020 12/02/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych Zapytanie ofertowe 20/01/2020 29/01/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Adaptacja materiałów merytorycznych do formuły e-learningowej (16 przedmiotów) oraz przeprowadzenie szkoleń dla kadry dydaktycznej w ramach projektu: „Zintegrowany program Collegium Mazovia” Zapytanie ofertowe 04/01/2020 17/01/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Wyłonienie wykonawcy do zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje uczestników projektu zakończone procesem walidacji i certyfikacji uzyskanych kompetencji/kwalifikacji Zapytanie ofertowe 23/12/2019 10/01/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT Zapytanie ofertowe 23/12/2019 31/12/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Urządzenia do pomiaru wybranych parametrów fizykochemicznych płynów zawierających alkohol Zapytanie ofertowe 20/12/2019 07/01/2020 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Dostawa i wdrożenie modułów systemu klasy ERP Zapytanie ofertowe 10/12/2019 18/12/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Usługa trenerska: Komunikacja werbalna i niewerbalna - mowa ciała, aktywne słuchanie Zapytanie ofertowe 02/12/2019 10/12/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
Usługa cetringowa Zapytanie ofertowe 02/12/2019 10/12/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki
„Dostawa bigówki z możliwością falcowania” Zapytanie ofertowe 08/11/2019 10/12/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Siedlecki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.