Ogłoszenia z województwa Lublin

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 84 wyników.
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego Korekta 16/05/2022 20/05/2022, godz. 09:30 lubelskie
Dostawa albumin oraz leku Wismodegibum na potrzeby COZL. Przetarg publiczny TED 16/05/2022 06/06/2022, godz. 08:45 lubelskie
„Dostawa antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, dapaglifozinu, żelu do badań endoskopowych oraz leków onkologicznych na potrzeby COZL „ Korekta 13/05/2022 25/05/2022, godz. 09:00 lubelskie
Dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych Korekta 13/05/2022 24/05/2022, godz. 10:00 lubelskie
Dostawa samochodów terenowych na potrzeby Spółek GK PGE w 2022 roku Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Dostawa odczynników do oznaczania markerów chorób zakaźnych wraz z dzierżawą analizatora Przetarg publiczny TED 13/05/2022 14/06/2022, godz. 09:30 lubelskie
„ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” Przetarg publiczny TED 13/05/2022 14/06/2022, godz. 10:00 lubelskie
Dostawa samochodów terenowych na potrzeby Oddziałów PGE Dystrybucja S.A. Przetarg publiczny TED 13/05/2022 14/06/2022, godz. 10:00 lubelskie
Dostawa specjalistycznych osłon, folii operacyjnych, wyrobów medycznych stosowanych w laparoskopii Korekta 13/05/2022 27/05/2022, godz. 10:00 lubelskie
Produkty lecznicze stosowane w ramach Programów Lekowych i chemioterapii Korekta 13/05/2022 08/06/2022, godz. 09:00 lubelskie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i utylizację odpadów medycznych (19/22) Wynik 13/05/2022 - lubelskie
Obsługa serwisowa systemu linii terapeutycznej akceleratorów Korekta 13/05/2022 24/05/2022, godz. 10:15 lubelskie
Usługa prania bielizny, odzieży ochronnej wraz z dzierżawa sprzętu komputerowego Korekta 13/05/2022 14/06/2022, godz. 10:00 lubelskie
Robota budowlana polegająca na dobudowie segmentu 5 kondygnacyjnego przylegającego do istniejącej przychodni oraz dwukondygnacyjnego segmentu poradni dla dzieci w ramach inwestycji pn. „ Rozwój i ... Korekta 11/05/2022 02/06/2022, godz. 09:00 lubelskie
Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych i niezużywalnych do badań molekularnych techniką sekwencjonowania następnej generacji oraz FISH na potrzeby Centrum Genetyki Klinicznej COZL. Przetarg publiczny TED 10/05/2022 10/06/2022, godz. 09:00 lubelskie
Konserwacja urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym należącym do zasobu Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie w m. Nisko - ul. Melchiora Wańkowicza 25 Przetarg publiczny TED 10/05/2022 06/06/2022, godz. 09:00 lubelskie
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego Korekta 10/05/2022 18/05/2022, godz. 09:30 lubelskie
Produkty lecznicze stosowane w ramach Programów Lekowych i chemioterapii Korekta 10/05/2022 08/06/2022, godz. 09:00 lubelskie
Dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby COZL. Wynik 06/05/2022 - lubelskie
Usługa prania bielizny, odzieży ochronnej wraz z dzierżawa sprzętu komputerowego Przetarg publiczny TED 06/05/2022 14/06/2022, godz. 10:00 lubelskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.