Ogłoszenia z województwa Kielce

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Korekta 16/05/2022 20/05/2022, godz. 09:00 świętokrzyskie
Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach realizacji zadania „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Korekta 13/05/2022 03/06/2022, godz. 09:00 świętokrzyskie
Opracowanie dokumentacji projektowej w podziale na 3 zadania częściowe Wynik 13/05/2022 - świętokrzyskie
„Dostawy stengraftów oraz materiałów medycznych do zabiegów chirurgii naczyniowej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” Wynik 13/05/2022 - świętokrzyskie
Sukcesywne dostawy odczynników do analizatorów wraz z użyczeniem aparatów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Wynik 10/05/2022 - świętokrzyskie
Sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach Wynik 06/05/2022 - świętokrzyskie
Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach realizacji zadania „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Przetarg publiczny TED 29/04/2022 30/05/2022, godz. 09:00 świętokrzyskie
Sukcesywne dostawy odczynników do analizatorów wraz z użyczeniem aparatów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Wynik 27/04/2022 - świętokrzyskie
Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej rezonansów magnetycznych będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Korekta 27/04/2022 06/05/2022, godz. 09:00 świętokrzyskie
Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej tomografów komputerowych będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Korekta 26/04/2022 05/05/2022, godz. 09:00 świętokrzyskie
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU ORAZ UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH Korekta 25/04/2022 04/05/2022, godz. 09:00 świętokrzyskie
SUKCESYWNE DOSTAWY MIĘSA, WĘDLIN I TŁUSZCZY ZWIERZĘCYCH Przetarg publiczny TED 20/04/2022 06/05/2022, godz. 09:00 świętokrzyskie
DOSTAWY EDNOPROTEZ, IMPLANTÓW ORAZ SYSTEMU DO PŁUKANIA ŚRÓDOPERACYJNEGO DLA KLINKI CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH Przetarg publiczny TED 20/04/2022 17/05/2022, godz. 09:00 świętokrzyskie
Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej rezonansów magnetycznych będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Korekta 15/04/2022 29/04/2022, godz. 09:00 świętokrzyskie
Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej tomografów komputerowych będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Korekta 15/04/2022 28/04/2022, godz. 09:00 świętokrzyskie
Sukcesywna dostawa elektrod, sprzętu RF, kolagenowych preparatów kościozastępczych oraz membran, sprzętu jednorazowego na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. Przetarg publiczny TED 15/04/2022 17/05/2022, godz. 11:00 świętokrzyskie
Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Przetarg publiczny TED 15/04/2022 16/05/2022, godz. 09:00 świętokrzyskie
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU ORAZ UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH Wynik 13/04/2022 - świętokrzyskie
Sukcesywne dostawy zestawów do Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej (CADO) i Automatycznej Dializy Otrzewnowej (ADO) dla Kliniki Nefrologii z Ośrodkiem Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Wynik 12/04/2022 - świętokrzyskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.