Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1420 wyników.
Nadzór przyrodniczy nad robotami budowlanymi, monitoring efektów prac udrożnieniowych oraz informacja i promocja w Projekcie „Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce” Przetarg publiczny BZP 19/10/2018 30/10/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Utrzymanie rzek na terenie Nadzorów Wodnych w Kraśniku, w Opolu Lubelskim, w Puławach i Annopolu Przetarg publiczny BZP 19/10/2018 29/10/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Badania monitoringowe przy autostradzie A1 Toruń-Stryków w województwie łódzkim w podziale na zadania (I, II) Wynik 19/10/2018 - Polska
Konserwacja cieków na terenie Nadzoru Wodnego we Wrocławiu Przetarg publiczny BZP 19/10/2018 29/10/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na moderowaniu i mediacji spotkań konsultacyjnych (warsztatów lokalnych) dotyczących ustanawiania planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Polana Biały Potok PLH120026, Krzeszowice PLH120044, Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066, Dolina rzeki Gróbki PLH120067, Raba z Mszanką PLH120092, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” Przetarg publiczny BZP 19/10/2018 29/10/2018, godz. 10:00 małopolskie
Usuwanie nalotów, drzew i krzewów z powierzchni torfowisk określonych w Planie Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Szumleś PLH 220086 Przetarg publiczny TED 19/10/2018 29/11/2018, godz. 09:00 pomorskie
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych w obszarach Natura 2000 (Postępowanie powtórne) Wynik 19/10/2018 - warmińsko-mazurskie
Utrzymanie wód oraz mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną na 2018r. na terenie działania Nadzoru Wodnego w Świebodzinie i Sulechowie z podziałem na 5 części Wynik 19/10/2018 - mazowieckie
Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO dla SOO Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzany... Przetarg publiczny TED 19/10/2018 27/11/2018, godz. 08:00 warmińsko-mazurskie
Dostosowanie składów gatunkowych do siedlisk na terenie obszarów Natura 2000 Staniszewskie Błoto PLH220027, Kurze Grzędy PLH220014 oraz Dolina Górnej Łeby PLH220006 Przetarg publiczny TED 19/10/2018 27/11/2018, godz. 09:00 pomorskie
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych na terenie NW Suwałki Wynik 19/10/2018 - mazowieckie
Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry, odc. 2b Górzyca - Kostrzyn n/O w km 23+805 – 33+705 Wynik 19/10/2018 - mazowieckie
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków do rzeki Zapytanie ofertowe 18/10/2018 26/10/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie
Wykonanie prac B+R w zakresie cyberbezpieczeństwa w obszarze ochrony zdrowia Zapytanie ofertowe 18/10/2018 24/10/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych na terenie Nadzoru Wodnego Bielsk Podlaski II Wynik 18/10/2018 - mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowych i ekspertyz hydrologicznych dla działań ochronnych w obszarach Natura 2000. Wynik 18/10/2018 - warmińsko-mazurskie
Prace przyrodnicze na potrzeby projektu „CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ARKA” Przetarg publiczny BZP 18/10/2018 30/10/2018, godz. 10:00 śląskie
Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń ropopochodnych na terenie lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej wraz z ich utylizacją . Przetarg publiczny BZP 18/10/2018 26/10/2018, godz. 10:00 lubelskie
Prace przyrodnicze na potrzeby projektu „CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ARKA” Wynik 18/10/2018 - Polska
Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Przetarg publiczny BZP 18/10/2018 26/10/2018, godz. 09:00 dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.