Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1312 wyników.
Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną. Wynik 17/12/2018 - Polska
Oferta na przeprowadzenie badań laboratoryjnych wskaźnika izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych Zapytanie ofertowe 16/12/2018 24/12/2018 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151- etap II Wynik 15/12/2018 - zachodniopomorskie
Redakcja zaktualizowanych metodyk monitoringu biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych wraz z recenzją naukową i publikacją Przetarg publiczny BZP 15/12/2018 08/01/2019, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. Przetarg publiczny TED 15/12/2018 08/01/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Lwowskiej poprzez budowę ekranów akustycznych na wysokości osiedla Mieszka I Wynik 14/12/2018 - podkarpackie
Wykonanie badań sozologicznych oraz prac inwentaryzacyjnych na terenie nieruchomości, należących do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Wynik 14/12/2018 - małopolskie
Badania laboratoryjne wody wodociągowej na Stacjach Uzdatniania Wody, badania jakości ścieków, skratek, osadu ściekowego, piasku z piaskownika z oczyszczalni ścieków, wód popłucznych z Stacji Uzdatniania Wody Licytacja 14/12/2018 21/12/2018, godz. 10:00 Polska
Usługi prania wodnego oraz czyszczenia chemicznego przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUIW) oraz odzieży ochronnej i roboczej Zapytanie ofertowe 13/12/2018 19/12/2018, godz. 11:30 dolnośląskie
Program Ograniczania Niskiej Emisji Zapytanie ofertowe 13/12/2018 18/12/2018, godz. 10:00 podkarpackie
Usługa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej do wykonania na ciekach w granicach administracyjnych miasta Tychy oraz utrzymanie stawów położonych na terenie parków w Tychach w 2019 roku Przetarg publiczny BZP 13/12/2018 08/01/2019, godz. 11:15 śląskie
Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018”, Zadanie II – środowisko, klimat Wynik 13/12/2018 - Polska
Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt w pierwszym roku od oddania do przedsięwzięcia użytkowania dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom-Barwinek i nr 19 Kuźnica-Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap I i III. Przetarg publiczny BZP 13/12/2018 21/12/2018, godz. 09:00 podkarpackie
„Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt prowadzony w drugim roku od oddania do użytkowania dla inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski.” Przetarg publiczny BZP 13/12/2018 21/12/2018, godz. 09:30 podkarpackie
Sukcesywnye usługi analizy metagenomowej DNA wyizolowanego z próbek glebowych pobranych w środowisku leśnym Wynik 13/12/2018 - Polska
Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń ropopochodnych na terenie lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej wraz z utylizacją. Wynik 13/12/2018 - Polska
Wykonanie rekultywacji terenów zielonych Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zadanie pn.: „Nowa zieleń dla przedwojennej Nowej Pragi” realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018 Wynik 13/12/2018 - Polska
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla działań w obszarze Natura 2000 Józefów-Wola Dębowiecka PLH180033, Łąki nad Młynówką PLH180041 oraz Mrowle Łąki PLH180043. Wynik 13/12/2018 - podkarpackie
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla działań w obszarach Natura 2000 Józefów-Wola Dębowiecka PLH180033, Łąki nad Młynówką PLH180041 oraz Łukawiec PLH180024 Wynik 13/12/2018 - podkarpackie
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Sieradzu etap II - Prace konserwacyjne i utrzymaniowe - wały przeciwpowodziowe rzeki Warty Wynik 12/12/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.