Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1226 wyników.
„Analiza i ocena zasobności bazy żerowej rybołowa Pandion haliaetus” EZ. 272.1.1.2019 Przetarg publiczny BZP 05/03/2019 20/03/2019, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z inwentaryzacją odwodnienia wybranych odcinków dróg krajowych Przetarg niepubliczny 05/03/2019 12/03/2019 warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentu Program Ochrony Środowiska Zapytanie ofertowe 04/03/2019 14/03/2019, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie inwentaryzacji siedlisk ptaków i nietoperzy oraz pełnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego Przetarg niepubliczny 04/03/2019 06/03/2019, godz. 00:00 lubelskie
Wykonanie inwentaryzacji siedlisk ptaków i nietoperzy oraz pełnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego Przetarg niepubliczny 04/03/2019 07/03/2019, godz. 00:00 lubelskie
Wykonanie inwentaryzacji siedlisk ptaków i nietoperzy oraz pełnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego Przetarg niepubliczny 04/03/2019 07/03/2019, godz. 00:00 lubelskie
Wykonanie oceny stanu zdrowotnego zadrzewienia przydrożnego Przetarg niepubliczny 04/03/2019 08/03/2019, godz. 00:00 lubuskie
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Zapytanie ofertowe 04/03/2019 11/03/2019, godz. 00:00 pomorskie
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznej Mariny zlokalizowanej w obrębie Rewa i Mosty w gminie Kosakowo – etap I Wynik 04/03/2019 - Polska
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Jabłonna w ramach projektu: "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew Wynik 04/03/2019 - Polska
Organizacja wyjazdu i udział w zajęciach dla 1008 uczniów z klas I-III oraz 84 opiekunów do: Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu – w terminie IV. - VI.2019 r. Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz JuraPark w Krasiejowie – w terminie: IV. - VI.2019 r. w ramach realizacji projektu pn.:„Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, w ramach Osi priorytetowej: 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowe, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WrOF. CPV 63500000-4 Wynik 04/03/2019 - Polska
Zarządu Zlewni w Zgorzelcu - konserwacja cieków na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lubsku. Z podziałem na części Przetarg publiczny TED 04/03/2019 17/04/2019, godz. 07:00 dolnośląskie
„Świadczenie usług polegających na szacowaniu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele, sarny i łosie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych” Przetarg publiczny BZP 04/03/2019 12/03/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Wykonanie dwóch zabiegów aeracji mobilnej na jez. Trzesiecko w Szczecinku w 2019 roku Przetarg publiczny BZP 04/03/2019 18/03/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożanniew ramach zadania ogólnego:"Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna" Przetarg publiczny BZP 01/03/2019 11/03/2019, godz. 09:30 podkarpackie
Inwentaryzacje terenowe, ekspertyzy, ocena stanu zachowania przedmiotów ochrony w obszarach Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry PLH 080014, Kargowskie Zakola Odry PLH080012 ... pełna nazwa w pkt. II.1.4 Inna informacja 01/03/2019 14/03/2019, godz. 09:00 lubuskie
Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. - cz II. Wynik 01/03/2019 - mazowieckie
Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych Pobrzeża i Pojezierza Pomorskiego na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w latach 2019-2021 z podziałem na 2 części Wynik 01/03/2019 - mazowieckie
Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, gm. Jabłonna Lacka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Przetarg publiczny BZP 01/03/2019 12/03/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną Przetarg publiczny BZP 01/03/2019 08/03/2019, godz. 10:00 podlaskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.