Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1420 wyników.
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku Inna informacja 30/10/2018 13/11/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa i Helu Inna informacja 30/10/2018 15/11/2018, godz. 08:45 pomorskie
„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”: 1.Działania na rzecz kropiatki – przeciwdziałanie zarastaniu siedlisk gatunku, poprzez usuwanie drzew i krzewów w pasie szuwarów wielkoturzycowych, trzcinowisk i wilgotnych łąk.” Wynik 30/10/2018 - Polska
Usuwanie nalotów, drzew i krzewów z powierzchni torfowisk określonych w Planie Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Szumleś PLH 220086 Inna informacja 30/10/2018 04/12/2018, godz. 09:00 pomorskie
Usługa wykonania pomiarów tła akustycznego w pomieszczeniach studia nagrań Zapytanie ofertowe 30/10/2018 04/11/2018, godz. 15:00 opolskie
Badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody z ujecia miejskiego w Szkole Policji w Katowicach Licytacja 30/10/2018 07/11/2018, godz. 12:00 śląskie
Opracowanie Programu Ograniczania Niskiej Emisji Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 29/10/2018 02/11/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla pięciu Gmin: Aleksandrów, Masłowice, Sulejów, Wielgomłyny i Żytno w ramach projektu pn. „Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy” Przetarg publiczny BZP 29/10/2018 09/11/2018, godz. 13:00 łódzkie
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne Przetarg publiczny BZP 29/10/2018 08/11/2018, godz. 09:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp, zrębkowaniem gałęzi w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego z NFOŚiGW pn. ,,Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie” oraz wykonanie prac konserwatorsko – zabezpieczających zabytkowy drzewostan przez zastosowanie wiązań stabilizujących korony w ramach przedsięwzięcia dofinansowanego z NFOŚiGW pn. ,,Miejska bioróżnorodność – ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie” Przetarg publiczny BZP 29/10/2018 06/11/2018, godz. 12:00 mazowieckie
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Zapytanie ofertowe 29/10/2018 01/11/2018, godz. 00:00 pomorskie
Opracowanie opinii ornitologiczno - chiropterologicznych dla wielorodzinnych budynków Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 29/10/2018 06/11/2018, godz. 13:00 śląskie
Wykonanie badań z zakresu projektów techniczno – numerycznych 3 modeli przepływowych turbin wodnych Zapytanie ofertowe 29/10/2018 05/11/2018 dolnośląskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu przyrody Cisy Tychowskie, w ramach projektu pn. „Realizacja zabiegów ochrony czynnej wskazanych w planach ochrony lub zadaniach ochronnych na terenie wybranych rezerwatów przyrody”, finansowanego ze środków NFOŚiGW Przetarg publiczny BZP 29/10/2018 06/11/2018, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Sformułowanie szczegółowych ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni rzeki Łyna oraz rzeki Supraśl Wynik 29/10/2018 - Polska
"Wytwarzanie ekologicznego biopaliwa z Naturalnych Osadów Dennych w połączeniu z biokomponentami w oparciu o technologię sprzyjające środowisku" Wynik 28/10/2018 - Polska
Wykonanie zabiegów ochronnych w lądowych siedliskach w obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna w 2018 roku Wynik 27/10/2018 - podlaskie
Usługa zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej oraz dostarczenie zebranego materiału roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu realizacji działań pn. „Utworzenie Banku Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski Przetarg publiczny BZP 26/10/2018 05/11/2018, godz. 14:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Utrzymanie i konserwacja koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni Wynik 26/10/2018 - Polska
Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie: Badania procesu sprężania, magazynowania i dystrybucji wodoru separowanego z gazu koksowniczego Zapytanie ofertowe 26/10/2018 27/11/2018 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.