Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1312 wyników.
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Sieradzu – etap I – Udrożnienie rzeki Zian – część I Wynik 21/12/2018 - Polska
Monitoring ptaków morskich z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w roku 2019 Przetarg publiczny BZP 21/12/2018 11/01/2019, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej zastawek zatrzymujących odpływ wód powierzchniowych. Zadanie realizowane w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" Przetarg publiczny BZP 21/12/2018 15/01/2019, godz. 09:00 małopolskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Rewaloryzacja Gminnego Parku w Zapolicach”, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego poprzez rewaloryzację gminnego parku w Zapolicach i uzupełnienie oświetlenia na istniejących szlakach turystycznych. Przetarg publiczny BZP 21/12/2018 03/01/2019, godz. 10:00 łódzkie
Opracowanie elementów KP z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla poszerzenia autostrady A2 Przetarg publiczny TED 21/12/2018 01/02/2019, godz. 10:30 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Trzcińsko-Zdrój - Myślibórz (Trasa Pojezierzy Zachodnich) Wynik 21/12/2018 - zachodniopomorskie
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i koryt rzek na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim Wynik 21/12/2018 - mazowieckie
Wykonanie analizy technicznej z elementami koncepcji dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracow. Programu Funkcjonalno–Użytk. dla zadania:„Poszerzenie autostrady A2... Przetarg publiczny TED 21/12/2018 29/01/2019, godz. 08:00 łódzkie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026 polegających na wycince drzew i krzewów z płatów siedlisk przyrodniczych; 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęśli Wynik 21/12/2018 - wielkopolskie
Działania związane z ochroną głuszca w Nadleśnictwie Węgliniec- znakowanie siatek ogrodzeniowych Przetarg publiczny TED 20/12/2018 30/01/2019, godz. 08:00 dolnośląskie
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w województwie lubelskim - na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 [...] - III części Przetarg publiczny TED 20/12/2018 23/01/2019, godz. 08:30 lubelskie
Przetarg nieograniczony - „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” Przetarg publiczny TED 20/12/2018 23/01/2019, godz. 08:00 podlaskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000, z podziałem na części: część nr 1 - Warnie Bagno PLH 320047, część nr 2 - Mirosławiec PLH320045, część nr 3 - Diabelskie Pustacie PLH 3200 Inna informacja 20/12/2018 25/01/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Konserwacja urządzeń odwadniających Stopień Wodny Dębe Wynik 20/12/2018 - mazowieckie
Poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gat. roślin i zwierząt, wyst. na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez LP. Przetarg publiczny TED 20/12/2018 23/01/2019, godz. 08:00 podlaskie
Pełnienie funkcji Operatora Programu ograniczenia niskiej emisji – etap IV Przetarg publiczny BZP 20/12/2018 09/01/2019, godz. 10:15 śląskie
Przygotowanie Studium Wykonalności oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji do sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki o mocy przerobowej 60.000 Mg/rok, budowanej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w dzielnicy Targówek m. st. w Warszawie” Przetarg publiczny BZP 20/12/2018 21/01/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Zabiegi ochronne i hodowlane w Ośrodku Hodowli Zachowawczej Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2019 roku Zapytanie ofertowe 20/12/2018 28/12/2018 lubelskie
Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych Przetarg niepubliczny 20/12/2018 28/12/2018, godz. 15:00 wielkopolskie
Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zatrudnienia kadry w ramach projektu pt. Stacja szybkiego ładowania z aktywnymi układami redukcji hałasu - UItracicha Zapytanie ofertowe 19/12/2018 18/01/2019 lubuskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.