Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1312 wyników.
Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną Przetarg publiczny BZP 31/12/2018 09/01/2019, godz. 10:00 podlaskie
Dodatkowe wyjazdowe zajęcia edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji informatycznych Wynik 31/12/2018 - Polska
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pod nazwą: „Termomodernizacja budynków (3.1 i 3.2) Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych” Przetarg publiczny BZP 31/12/2018 08/01/2019, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Wydanie publikacji albumowej, folderów promujących projekt, edukacyjnej mapy przyrodniczo-turystycznej oraz plakatów promujących projekt, w ramach projektu pn. „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska ". Przetarg publiczny BZP 31/12/2018 28/01/2019, godz. 09:00 lubuskie
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na rzekach w Zarządzie Zlewni w Dębem Wynik 29/12/2018 - mazowieckie
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów: Góry Złote PLH020096, Kiełczyn PLH020099, Kozioróg w Czernej PLH020100, Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010, Sztolnia w Młotach PLH020070, Źródła Pijawnika PLH020076 w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” Przetarg publiczny TED 29/12/2018 05/02/2019, godz. 10:30 dolnośląskie
Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w podziale na 22 części Wynik 29/12/2018 - mazowieckie
„Konserwacja i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach” Wynik 29/12/2018 - mazowieckie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (Wycinka drzew i krzewów na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto) Przetarg publiczny TED 29/12/2018 06/02/2019, godz. 09:00 Polska
Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych Żuław Gdańskich na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w latach 2019-2021, z podziałem na dwie części Wynik 29/12/2018 - mazowieckie
Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną Przetarg publiczny BZP 28/12/2018 04/01/2019, godz. 11:00 podlaskie
Zorganizowanie czterodniowego wyjazdu studyjnego do Hradec Králové i okolic, dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz pracowników naukowo dydaktycznych Wynik 28/12/2018 - Polska
Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Dębem Wynik 28/12/2018 - mazowieckie
Opracowanie wielowariantowej koncepcji zadania p.n. Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wynik 26/12/2018 - małopolskie
Obsługa zbiorników wodnych na terenie RZGW Warszawa w 2019 roku Przetarg publiczny TED 26/12/2018 10/01/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Wykonanie działań ochronnych polegających na koszeniu oraz usuwaniu drzew i krzewów w obszarach Natura 2000: Dolina Kakaju PLH280036, Kaszuny PLH280040, Jonkowo-Warkały PLH280039. Przetarg publiczny TED 26/12/2018 29/01/2019, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Upgrade środowiska VMWare w NBP do wersji NSX z systemem ochrony antywirusowej i bramowej. Wynik 26/12/2018 - mazowieckie
Usługi gospodarki rezerwatowej na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w roku 2019 Przetarg publiczny TED 22/12/2018 29/01/2019, godz. 09:00 zachodniopomorskie
Ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód wraz z opracowaniem rejestru wykazów obszarówchronionych Wynik 22/12/2018 - mazowieckie
Usługa zbioru materiału roślinnego gatunków rzadkich i zagrożonych flory Polski ze stanowisk na terenie Polski południowo-wschodniej oraz dostarczenie zebranego materiału roślinnego do siedziby Zamawiającego w celu realizacji działań pn. „Utworzenie Banku Nasion rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” i „Utworzenie Banku DNA rzadkich i zagrożonych gatunków flory Polski” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski Wynik 21/12/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.