Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1420 wyników.
Usługi ogrodniczo-leśne – zabiegi mechaniczne poprawiające stan ciepłolubnych dąbrów realizowanego w ramach projektu POIIŚ 2014-2020 nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 pn. FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski Przetarg publiczny BZP 31/10/2018 14/11/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody w ramach projektu pn. „Realizacja zabiegów ochrony czynnej wskazanych w planach ochrony lub zadaniach ochronnych na terenie wybranych rezerwatów przyrody”, finansowanego ze środków NFOŚiGW, z podziałem na części: I.Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem w roku 2018, II. Jezioro Liwia Łuża w roku 2018, III. Torfowisko Toporzyk w roku 2018 IV. Cisy Tychowskie I w roku 2018 V. Cisy Tychowskie II w roku 2018 VI. Cisy Tychowskie III w roku 2018 VII. Cisy Tychowskie IV w roku 2018 Wynik 31/10/2018 - Polska
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami dotyczącymi „Rozbudowy i modernizacji systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dwóch dostrzegalni przeciwpożarowych przeznaczonych do wykrywania pożarów na terenach leśnych,wyposażonych w sprzęt do wykrywania pożarów, działający z wykorzystaniem łączności światłowodowej, uwzględniającej wyposażenie Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego na potrzeby obsługi projektowanego systemu(rozbudowa i modernizacja w/w systemu ochrony przeciwpożarowej realizowana jest w ramach:Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu–zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”(...) Wynik 31/10/2018 - Polska
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku: Nadzór Wodny w Piszu, Nadzór Wodny w Gołdapi i Nadzór Wodny w Węgorzewie Wynik 31/10/2018 - mazowieckie
Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Wynik 31/10/2018 - mazowieckie
„Bulwar Fizyków – Zwierciadła Akustyczne” na Bulwarze Prof. Józefa Zwierzyckiego we Wrocławiu Wynik 31/10/2018 - Polska
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody w ramach projektu pn. „Realizacja zabiegów ochrony czynnej wskazanych w planach ochrony lub zadaniach ochronnych na terenie wybranych rezerwatów przyrody”, finansowanego ze środków NFOŚiGW, z podziałem na części Wynik 31/10/2018 - Polska
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów przyrody w ramach projektu pn. „Realizacja zabiegów ochrony czynnej wskazanych w planach ochrony lub zadaniach ochronnych na terenie wybranych rezerwatów przyrody”, finansowanego ze środków NFOŚiGW, z podziałem na części Wynik 31/10/2018 - Polska
„Bulwar Fizyków – Zwierciadła Akustyczne” na Bulwarze Prof. Józefa Zwierzyckiego we Wrocławiu. Wynik 31/10/2018 - Polska
Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni we Wrocławiu Wynik 31/10/2018 - mazowieckie
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą oraz nadzór autorski – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadleśnictwie Oleśnica Śląska. Wynik 31/10/2018 - dolnośląskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze projektu LIFE11 NAT/PL/422 w rejonie Nowy Lipsk IV/2018 Przetarg publiczny BZP 31/10/2018 09/11/2018, godz. 09:30 podlaskie
„Budowa zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie” - wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z instrukcją gospodarowania wodą. Wynik 31/10/2018 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski – węzeł Opole Południe” Wynik 31/10/2018 - Polska
Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno prawnego Przetarg niepubliczny 31/10/2018 09/11/2018, godz. 00:00 świętokrzyskie
Doradztwo dot. wyspecyfikowania kamery akustycznej, pozwalającej na identyfikację źródeł hałasu dla modułowego, zautomatyzowanego systemu do precyzyjnej lokalizacji nieszczelności w produktach na etapie testów produkcyjnych. Zapytanie ofertowe 31/10/2018 07/11/2018 małopolskie
WYNAJEM KOTŁA WODNEGO RUSZTOWEGO NA PALIWO WĘGLOWE O MOCY NA WYJŚCIU MIN. 10 MW NA POTRZEBY BADAŃ REALIZOWANYCH W PROJEKCIE. Zapytanie ofertowe 30/10/2018 30/11/2018 Polska
Wykonanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wzmocnienie istniejącego mostu przez rzekę Wisłę oraz budowa przejścia drogi krajowej nr 77 przez Sandomierz po prawej stronie Wisły – ulica Lwowska Bis – jako nowy przebieg wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 77”, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w imieniu Zamawiającego . Przetarg publiczny BZP 30/10/2018 07/11/2018, godz. 09:00 świętokrzyskie
Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły wraz z obustronnym pasem eksploatacyjnym, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy. Wynik 30/10/2018 - mazowieckie
„Usługa kompleksowa – konserwacja wałów przeciwpowodziowych poprzez wykonanie jednokrotnego koszenia wraz z naprawą szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta na wałach przeciwpowodziowych Wynik 30/10/2018 - mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.