Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1226 wyników.
Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz przyrodniczych: bobra europejskiego, ekspertyza kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej. Przetarg publiczny TED 08/03/2019 10/04/2019, godz. 11:00 wielkopolskie
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o wybranych przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000: Bytowskie Jeziora Lobeliowe PLH220005, Przywidz PLH220025, Sandr Wdy PLH040017, Jeziora Lobeliowe k. Soszycy PLH220039, Jeziora Wdzydzkie PLH220034 Przetarg publiczny TED 08/03/2019 10/04/2019, godz. 09:00 pomorskie
Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz przyrodniczych siedliska przyrodniczego 3150 oraz 9190,9130,9160,9170,9190,91F0 oraz siedlisk przyrodniczych 6510,7140 i 7230 wymienionych w SDF z oceną „D” Przetarg publiczny TED 08/03/2019 10/04/2019, godz. 09:00 wielkopolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019/LABORATORIUM NATURELLA na transport eksponatów i materiałów reklamowych w związku z udziałem Zamawiającego w targach Beauty World Middle East Dubaj 2019, w ramach projektu „Budowa wizerunku polskiej marki kosmetyków stworzonych na bazie nowoczesnych i unikalnych na skalę światową ekologicznych surowców, produkowanych za pomocą zaawansowanych metod biotechnologicznych” Zapytanie ofertowe 08/03/2019 15/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zadanie nr 1: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę osiedlowego parkingu w rejonie ulicy Ekologicznej i Transportowej w Białymstoku – Budżet Obywatelski 2019. Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej przebudowy i remontu lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 przy ul. Barszczańskiej 5 w Białymstoku ze zmianą sposobu użytkowania na cele specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla 15 dzieci w wieku 10-13 lat. Wynik 08/03/2019 - Polska
Usługa wykonania monitoringu stanu ochrony zwierząt w obszarach Natura 2000: poczwarówki zwężonej, czerwończyka fioletka, strzebli błotnej Przetarg publiczny TED 08/03/2019 10/04/2019, godz. 12:00 Polska
Usługa wykonania ekspertyz przyrodniczych dot.zalotki większej, czerwończyka nieparka, bobra europejskiego i wydry, poczwarówki zwężonej i poczwarówki jajowatej. Przetarg publiczny TED 08/03/2019 10/04/2019, godz. 10:00 Polska
Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej dla separatorów Zapytanie ofertowe 07/03/2019 12/03/2019, godz. 09:30 świętokrzyskie
Wykonanie działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Góra Świętej Anny. Wynik 07/03/2019 - Polska
Kontynuacja monitoringu hydrogeologicznego w zakresie pomiarów poziomu zwierciadła wód gruntowych i wód powierzchniowych Przetarg niepubliczny 07/03/2019 15/03/2019, godz. 12:00 Miasto Warszawa
1. Czynna ochrona i monitoring płazów (zbiór, oznaczanie, liczenie, przenoszenie, monitoring śmiertelności oraz ruchu pojazdów) Zapytanie ofertowe 07/03/2019 14/03/2019 lubelskie
"Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace porządkowe, prace polegające na koszeniu traw i chwastów, wycince i pielęgnacji drzew, na terenach będących własnością Gminy Wrocław, oraz będących w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Wrocławia wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.” Przetarg publiczny BZP 07/03/2019 15/03/2019, godz. 09:45 dolnośląskie
Monitoring ptaków na obszarze projektu LIFE13 NAT/PL/000050 Przetarg publiczny BZP 07/03/2019 18/03/2019, godz. 12:00 podlaskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/RPOP.01.01.00-16-0020/17 na wykonanie badań analitycznych na podstawie procedur badawczych dotyczących analizy zawartości związków organicznych, badania aktywności wody oraz badania gęstości nasypowej Zapytanie ofertowe 07/03/2019 15/03/2019 Polska
HODOWLA WOLIEROWA KULIKA WIELKIEGO Zapytanie ofertowe 07/03/2019 20/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Poszukiwanie i zabezpieczanie lęgowisk żółwia błotnego na terenie Nadleśnictwa Chełm w ramach realizacji projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” w latach 2019 – 2020. Zapytanie ofertowe 07/03/2019 20/03/2019 lubelskie
Wykonawcy prac badawczych w ramach projektu pn. :" Badania innowacyjnych, ekologicznych mieszanek betonowych do wykonania linii nowych produktów" Zapytanie ofertowe 07/03/2019 14/03/2019 lubuskie
Przygotowanie i opracowanie dokumentów wymaganych przez NFOŚiGW w Warszawie do potwierdzenia wielkości osiągniętego efektu ekologicznego za 2018 rok dla zrealizowanych projektów termomodernizacyjnych zakończonych w roku 2014. Licytacja 06/03/2019 07/03/2019, godz. 14:30 Polska
Projekt techniczny dot.dostosowania budynku Środowiskowego Domu Samopomocy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do obowiązujących warunków bezpieczeństwa pożarowego Licytacja 06/03/2019 13/03/2019, godz. 07:57 Polska
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2022z perspektywą do roku 2026. Zapytanie ofertowe 06/03/2019 14/03/2019, godz. 10:45 podkarpackie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.