Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1312 wyników.
Usługa wykonania ekspertyzy bobra europejskiego Castor fiber w części obszaru Natura 2000 Buczyna w Długiej Goślinie PLH300056 Przetarg publiczny TED 03/01/2019 06/02/2019, godz. 09:00 wielkopolskie
Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2019 roku. Wynik 03/01/2019 - dolnośląskie
Opracowanie projektów planów urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Runowo i Rytel wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko Wynik 03/01/2019 - kujawsko-pomorskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (Wycinka drzew i krzewów na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto) Przetarg publiczny TED 03/01/2019 06/02/2019, godz. 09:00 małopolskie
Usługa wykonania ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza nad Gwdą PLB300012 – zimorodek Alcedo atthis Przetarg publiczny TED 03/01/2019 05/02/2019, godz. 11:00 wielkopolskie
Usługa wykonania ekspertyzy na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Nadgoplańska PLB040004 – ptaki. Przetarg publiczny TED 03/01/2019 06/02/2019, godz. 08:00 wielkopolskie
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Łobez Przetarg publiczny BZP 03/01/2019 11/01/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Monitoring w latach 2019 – 2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek oraz Nidzica – Napierki w podziale na 4 zadania Wynik 03/01/2019 - Polska
Usługa polegająca na wykonaniu ekspertyz przyrodniczych na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, dot. siedlisk przyrodniczych 3270 i 6210 - wymienionych w SDF z oceną "D" Przetarg publiczny TED 03/01/2019 05/02/2019, godz. 08:00 wielkopolskie
Usługa polegającą na wykonaniu ekspertyz przyrodniczych na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, w obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053 Przetarg publiczny TED 03/01/2019 05/02/2019, godz. 09:00 wielkopolskie
Usługa wykonania ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszaru Natura 2000 Zbiornik Wonieść PLB300004: podgorzałka, podróżniczek i żuraw Przetarg publiczny TED 03/01/2019 05/02/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
ZP-19/2018 Ochrona ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego. Przetarg publiczny TED 03/01/2019 07/02/2019, godz. 07:00 małopolskie
Usługę wykonania ekspertyz przyrodniczych na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”: ekspertyza bobra europejskiego i wydry Przetarg publiczny TED 03/01/2019 06/02/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Dolina Bystrzycy Łomnickiej PLH020083, Karszówek PLH020098, Ludów Śląski PLH020073, Wzgórza Strzelińskie PLH020074, Trzcińskie Mokradła PLH020105 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” Przetarg publiczny TED 02/01/2019 07/02/2019, godz. 10:30 dolnośląskie
Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych Żuław Gdańskich na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w latach 2019-2021, z podziałem na dwie części Inna informacja 02/01/2019 09/01/2019 mazowieckie
Pełnienie nadzorów geologicznych podczas realizacji inwestycji pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniach: Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 (kilometraż roboczy) w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie”. Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 26+850 do km 27+400 wraz z wałami cofkowymi potoku Regulka: wał prawy od km 0+000 do km 0+220, wał lewy od km 0+000 do km 0+220, w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia”. Przetarg publiczny BZP 02/01/2019 15/01/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Pełnienie nadzorów geologicznych podczas realizacji inwestycji pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego na zadaniach: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 17+000 do km 17+026 oraz od km 17+065 do km 18+700 w miejscowości Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopolskie”. „Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447 w miejscowościach: Broszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek), powiat oświęcimski, województwo małopolskie”. Przetarg publiczny BZP 02/01/2019 14/01/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Pełnienie nadzoru geologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego - „Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. małopolskie” Przetarg publiczny BZP 02/01/2019 11/01/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Pełnienie nadzorów archeologicznych podczas realizacji inwestycji pn.: „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego” na zadaniach: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły na odcinkach wału od km 0+000 do 0+097 oraz od km 0+158 do 1+880 (kilometraż roboczy) w miejscowości Okleśna, gmina Alwernia, powiat chrzanowski, województwo małopolskie”. „Budowa pompowni na potoku Pławianka wraz z nowoprojektowanym wałem tzw. zamykającym w km 0+000 ÷ 0+380 (Zadanie 1), rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 6+700 ÷ 7+400 dł. 0.700 km (Zadanie 2.1), rozbudowa wałów cofkowych potoku Pławianka: prawy w km 0+000 ÷ 0+650 dł. 0.650 km (Zadanie 2.2) i lewy w km 0+000 ÷ 0+716 dł. 0.716 km (Zadanie 2.3) oraz rozbudowa prawego wału rzeki Małej Wisły w km 0+000 ÷ 1+435 (Zadanie 3) w miejscowościach Brzezinka, Pławy, Harmęże, Babice, gmina Oświęcim, woj. małopolskie”. Przetarg publiczny BZP 02/01/2019 10/01/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze projektu LIFE11 NAT/PL/422 w rejonie Jałowo III/2018 Przetarg publiczny BZP 31/12/2018 09/01/2019, godz. 09:30 podlaskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.