Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1420 wyników.
Usługa sporządzenia ekspertyzy dendrologicznej Licytacja 06/11/2018 13/11/2018, godz. 16:00 wielkopolskie
Wykonanie badań substancji priorytetowych określonych drugą listą obserwacyjną według wymagań dyrektywy 2013/39/UE, w latach 2018-2019 Wynik 06/11/2018 - Polska
Prowadzenie pomiarów w sieci punktów obserwacyjnych oraz opracowanie rocznego sprawozdania za lata 2019 i 2020 Zapytanie ofertowe 06/11/2018 20/11/2018, godz. 12:45 świętokrzyskie
Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko Zapytanie ofertowe 05/11/2018 15/11/2018, godz. 11:00 podkarpackie
Ekspertyza dendrologiczna drzew Zapytanie ofertowe 05/11/2018 07/11/2018, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Sporządzenie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” Zapytanie ofertowe 05/11/2018 13/11/2018, godz. 00:00 opolskie
Wycięcie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka oraz Żurawce w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16 – II części. Wynik 05/11/2018 - Polska
Wykonanie zabiegów ochronnych w 2018 roku (koszenie, odkrzaczanie) współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w oparciu o dotację do projektu POIS.02.04.00-00-0168/16 „Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego Wynik 05/11/2018 - Polska
Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 Wynik 05/11/2018 - Polska
Wykonanie oraz dostawa materiałów wspierających realizację procesu planistycznego na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”. Wynik 05/11/2018 - Polska
Wycięcie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16. Przetarg publiczny BZP 05/11/2018 13/11/2018, godz. 10:30 lubelskie
Koszenie wałów przeciwpowodziowych na obszarze działania zarządu zlewni w Stargardzie: nadzór wodny w Goleniowie, nadzór wodny w Pyrzycach, nadzór wodny w Stargardzie Wynik 03/11/2018 - mazowieckie
"Wytwarzanie ekologicznego paliwa z Naturalnych Osadów Dennych (NOD) w połączeniu z biokomponentami w oparciu o technologie sprzyjające środowisku” Przetarg publiczny BZP 03/11/2018 14/11/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy wiaty nr 110 Inna informacja 03/11/2018 13/11/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ ... Inna informacja 03/11/2018 20/11/2018, godz. 10:00 podkarpackie
Dostawa i montaż do systemu SAP, 6 szt. sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych Zapytanie ofertowe 02/11/2018 12/11/2018, godz. 12:00 śląskie
Zbadanie wpływu hałasu na środowisko dla obiektu Jednostka Wojskowa Nr 1300 Pruszcz Gdański – lotnisko wojskowe poprzez wykonanie pomiarów hałasu oraz opracowanie dokumentacji zawierającej analizę wyników przedmiotowych pomiarów i ocenę wpływu funkcjonowania ww. obiektu na miejscowy klimat akustyczny wraz z prezentacją wyników. Przetarg publiczny BZP 02/11/2018 12/11/2018, godz. 10:30 pomorskie
Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych Pobrzeża i Pojezierza Pomorskiego na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w latach 2019-2021 z podziałem na dwie części Inna informacja 02/11/2018 15/11/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce: Nadzór Wodny w Łomży i Nadzór Wodny w Zambrowie Wynik 02/11/2018 - mazowieckie
Wykonanie uzupełnień rozpoznania budowy geologicznej terenu przedstawionego w opracowaniu pn. Studium geologiczno-inżynierskie , będącym elementem „Studium korytarzowego oraz studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi GP” Przetarg publiczny BZP 31/10/2018 09/11/2018, godz. 10:00 pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.