Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1312 wyników.
Uzupełnienie i aktualizacja wg obowiązujących aktów prawnych raportu o oddziaływaniu na środowisko zbiornika wodnego Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce na terenie gm. Krempna oraz Nowy Żmigród Wynik 08/01/2019 - podkarpackie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pieńsk w roku 2019 Wynik 08/01/2019 - dolnośląskie
„Konserwacja koryta rzeki Troji” Wynik 08/01/2019 - mazowieckie
Roboty utrzymaniowe na ciekach będących w administracji Nadzoru Wodnego w Cieszynie – zadania II Wynik 08/01/2019 - mazowieckie
Proces przygotowania do uzyskania oznakowania EU ECO LABEL wraz ze szkoleniem pracowników Zapytanie ofertowe 07/01/2019 16/01/2019 lubelskie
Opracowanie Raportu z Programu Ochrony Środowiska Zapytanie ofertowe 07/01/2019 10/01/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Zabiegi pielęgnacyjno-ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2019 r. Wynik 07/01/2019 - lubelskie
Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem zgód wodnoprawnych Wynik 07/01/2019 - Polska
Przeprowadzenie remediacji na terenie nieruchomości położonej w Szprotawie przy ul. Sienkiewicza i Barlinku przy ul. Ogrodowej / Fabrycznej należących do majątku nieprodukcyjnego Spółki PGNiG Inna informacja 07/01/2019 14/01/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla pięciu Gmin: Aleksandrów, Masłowice, Sulejów, Wielgomłyny i Żytno w ramach projektu pn. „Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy” Wynik 07/01/2019 - Polska
Wykonanie inwentaryzacji, odkrywek, koncepcji, ekspertyz, projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, badań, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń, projektów wykonawczych i technologii, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego w ramach przebudowy części budynku B-4 Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzki 51 na potrzeby utworzenia Centrum Chirurgii Doświadczalnej Przetarg publiczny BZP 04/01/2019 14/01/2019, godz. 11:30 dolnośląskie
Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną. Wynik 04/01/2019 - Polska
Usługa badawczo-rozwojowa dot. zaprojektowania zamkniętych obiegów wody. Zapytanie ofertowe 04/01/2019 15/01/2019 podkarpackie
1. 2019-01-03 - Regeneracja tłumików hałasu wentylatorów 1 i 2 odpylni pieca Konel 2. 2019-01-03 - Wymiana instalacji wody uzdatnionej zasilania zbiorników awaryjnych COS 3. 2019-01-03 - Remont chłodni wentylatorowej pieca Konel 4. 2019-01-03 - Remont chłodni wentylatorowej VOD 5. 2019-01-03 - Regeneracja korpusów łożysk samotoku roboczego klatki wstępnej 6. 2019-01-03 - Regeneracja płyt kontaktowych elektrody pieca Konel 7. 2019-01-03 - Regeneracja korpusu klamry zaciskowej elektrody piecokadzi 8. 2019-01-03 - Regeneracja panelu miedzianego Przetarg niepubliczny 04/01/2019 18/01/2019 śląskie
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów linii kolejowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne Wynik 04/01/2019 - Polska
Kompleksowy nadzór inwestorski przy budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Legionowo w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” - Zadanie 5 Wynik 04/01/2019 - Polska
„Wykonanie operatów wodnoprawnych z podziałem na zadania: Część 1. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z odcinków autostrady A4, drogi ekspresowej S19 i drogi krajowej 97 zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Część 2. Opracowanie operatów wodnoprawnych na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z dróg krajowych nr 19, 28, 73, 77, 84, 94 zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Część 3. Opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi, dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe i roztopowe z obwodnicy m. Jarosław w ciągu drogi krajowej nr 94 zlokalizowanej w województwie podkarpackim” Wynik 04/01/2019 - Polska
Świadczenie usług w zakresie prania wodnego i czyszczenia chemicznego przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUiW) oraz odzieży ochronnej i roboczej, a także drobnych napraw krawieckich na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu Wynik 04/01/2019 - Polska
Opracowanie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Okonek na lata 2021-2030 wraz z aktualizacją programu ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko Wynik 04/01/2019 - wielkopolskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegającej na usunięciu drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy w 3 obszarach Natura 2000 Wynik 04/01/2019 - podlaskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.