Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1312 wyników.
Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą „Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza - Kielce”- zamówienie sektorowe Wynik 11/01/2019 - mazowieckie
Organizacja zajęć wyjazdowych z matematyki, organizacja zajęć wyjazdowych z kół przyrodniczych, organizacja warsztatów wyjazdowych – przedmioty przyrodnicze, realizowanych w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko Wynik 11/01/2019 - Polska
Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK Wynik 11/01/2019 - mazowieckie
Obsługa zbiorników wodnych na terenie RZGW Warszawa w 2019 roku Inna informacja 11/01/2019 24/01/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Dostosowanie składów gatunkowych do siedlisk na terenie obszarów Natura 2000 Staniszewskie Błoto PLH220027, Kurze Grzędy PLH220014 oraz Dolina Górnej Łeby PLH220006 Wynik 11/01/2019 - pomorskie
Przygotowanie i przeprowadzenie przedstawień ekologicznych dedykowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie właściwej segregacji odpadów i zagadnień związanych z zakresem spalania odpadów w ramach projektu: Kompleksowa kampania informacyjno-edukacyjna gminy Zapytanie ofertowe 10/01/2019 18/01/2019 opolskie
Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w zakresie klimatu akustycznego, Zadanie 1 ; Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko drogi ekspresowej S5 Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław w zakresie w zakresie środowiska gruntowo – wodnego,Zadanie 2 Wynik 10/01/2019 - Polska
Ochrona siedlisk w ekosystemach nieleśnych Magurskiego Parku Narodowego w 2019 roku Przetarg publiczny BZP 10/01/2019 21/01/2019, godz. 11:30 podkarpackie
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne Przetarg publiczny BZP 10/01/2019 22/01/2019, godz. 09:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach Przetarg publiczny TED 10/01/2019 15/02/2019, godz. 08:30 śląskie
Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną. Przetarg publiczny BZP 09/01/2019 18/01/2019, godz. 09:30 podlaskie
WYKONYWANIE USŁUGI: KONSERWACJA RZEK I ROWÓW MELIORACYJNYCH, CZYSZCZENIE OSADNIKÓW WÓD DESZCZOWYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Przetarg publiczny BZP 09/01/2019 17/01/2019, godz. 09:00 łódzkie
Wykonanie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego Zapytanie ofertowe 09/01/2019 18/01/2019, godz. 00:00 Miasto Warszawa
Świadczenie usług nadzoru przyrodniczego nad zadaniem „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku” Zapytanie ofertowe 09/01/2019 17/01/2019 podkarpackie
Wykonanie 3 operatów wodnoprawnych Zapytanie ofertowe 09/01/2019 16/01/2019, godz. 12:30 warmińsko-mazurskie
Pobór i badanie ścieków Zapytanie ofertowe 09/01/2019 16/01/2019, godz. 00:00 warmińsko-mazurskie
Pobór próbek i wykonanie badań wody, ścieków surowych i oczyszczonych, popłuczyn wody oraz odpadów Zapytanie ofertowe 09/01/2019 23/01/2019, godz. 15:00 dolnośląskie
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie w celu ochrony i przywrócenia właściwego stanu siedliska przyrodniczego i gatunku” Zapytanie ofertowe 09/01/2019 17/01/2019 podkarpackie
Wykonanie usług z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych Pobrzeża i Pojezierza Pomorskiego na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w latach 2019-2021 z podziałem na dwie części Wynik 08/01/2019 - mazowieckie
Wykonywanie prac rekultywacyjnych/remediacyjnych terenu nieruchomości położonych w Glewicach i Zegrzu Pomorskim – kontynuacja I etapu. Wynik 08/01/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.