Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1226 wyników.
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Lenartowice – rejon ul. Połanieckich Przetarg publiczny BZP 19/03/2019 27/03/2019, godz. 12:00 opolskie
Wykonanie zabiegów z zakresu ochrony czynnej w rezerwatach przyrody województwa opolskiego w 2019 r. Inna informacja 19/03/2019 17/04/2019, godz. 07:00 opolskie
Wykonanie opracowań fitosocjologicznych wraz z aktualizacją siedlisk przyrodniczych lasów Nadleśnictw: Kutno, Płock, Poddębice, Radomsko i Radziwiłłów Inna informacja 19/03/2019 01/04/2019, godz. 08:00 łódzkie
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Budowa urządzeń i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego i małej architektury, wchodzących w skład wyposażenia lasu ochronnego uzdrowiskowego Doliny Elmy we wsi Nowa Wieś Iławecka w Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Górowo Iławeckie – strefa „A”” Wynik 19/03/2019 - Polska
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla obszarów Dolina Bystrzycy Łomnickiej PLH020083, Karszówek PLH020098, Ludów Śląski PLH020073, Wzgórza Strzelińskie PLH020074, Trzcińskie Mokradła PLH020105 na pot... Przetarg publiczny TED 19/03/2019 19/04/2019, godz. 09:30 dolnośląskie
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o wybranych przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000: Białogóra PLH220003, Jeziora Wdzydzkie PLH220034, Kurze Grzędy PLH220014, Staniszewskie Błoto PLH220027 Przetarg publiczny TED 19/03/2019 23/04/2019, godz. 09:00 pomorskie
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarze Natura 2000 Tarnawka PLH120089 oraz wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony ... Przetarg publiczny TED 19/03/2019 19/04/2019, godz. 08:00 małopolskie
Zatrudnienie koordynatora terenowego do realizacji projektu Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej Zapytanie ofertowe 19/03/2019 29/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Pozyskanie decyzji administracyjnych (decyzja środowiskowa oraz pozwolenie wodnoprawne) Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 19/03/2019 26/03/2019, godz. 10:30 Miasto Wrocław
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w województwie lubelskim - na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 [...] - III części Wynik 19/03/2019 - lubelskie
Wykonanie inwentaryzacji, badań, odkrywek, koncepcji, projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń, projektów wykonawczych, STWiORB, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu w zakresie: Przebudowy dróg, placów manewrowych, okólników, odwodnienia okólników i odprowadzenia wód opadowych z dachów, remontu ogrodzenia oraz remontu wiaty na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej UPWr w Radomierzu.” Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 27/03/2019, godz. 11:30 dolnośląskie
Usługa polegająca na bieżącym utrzymaniu brzegów rzeki Wisłok poprzez wykaszanie traw ze skarp rzeki Wisłok oraz zbieranie różnych odpadów ze skarp rzeki z ich wywozem i utylizacją na terenie miasta Rzeszowa Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 11:00 podkarpackie
„Inwentaryzacja tokowisk i ocena liczebności populacji głuszca na tokowiskach na terenie Nadleśnictwa Ruszów” Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Zarządu Zlewni w Zgorzelcu - konserwacja cieków na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu. Z podziałem na części. Przetarg publiczny TED 18/03/2019 06/05/2019, godz. 07:00 dolnośląskie
Wydzierżawienie działki na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na ulokowanie na niej laboratorium badawczego do mikrobiologicznych badań osadów Zapytanie ofertowe 17/03/2019 25/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Określenie skuteczności efektów przyrodniczych działania rolno środowiskowo-klimatycznego w Polsce – przeprowadzenie monitoringu ornitofauny w roku 2019 Przetarg publiczny BZP 16/03/2019 25/03/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Okoszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu. Przetarg publiczny TED 15/03/2019 17/04/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Wykonanie w latach 2019-2020 robót utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy. Przetarg publiczny TED 15/03/2019 03/04/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód Przetarg publiczny TED 15/03/2019 17/04/2019, godz. 09:00 pomorskie
Czynna ochrona na terenie obszarów Natura 2000 i rezerwatów przyrody Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 26/03/2019, godz. 08:30 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.