Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1421 wyników.
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków do rzeki Zapytanie ofertowe 18/10/2018 26/10/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie
Sukcesywnye usługi analizy metagenomowej DNA wyizolowanego z próbek glebowych pobranych w środowisku leśnym Przetarg publiczny BZP 17/10/2018 26/10/2018, godz. 11:00 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu RDLP w Katowicach Przetarg publiczny TED 17/10/2018 03/12/2018, godz. 09:00 śląskie
Utrzymanie wód oraz mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną na 2018 r. na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sławie – Szczodrowo – Brońsko w km 0+000 – 7+365 Przetarg publiczny TED 17/10/2018 30/10/2018, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko oraz przygotowanie projektów planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 – ostoje siedliskowe Przetarg publiczny TED 17/10/2018 27/11/2018, godz. 09:00 zachodniopomorskie
Świadczenie usługi w zakresie opracowania projektów planów ochrony dla dwóch parków krajobrazowych Przetarg publiczny TED 17/10/2018 26/11/2018, godz. 09:00 pomorskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Pieńsk w roku 2019 Przetarg publiczny TED 17/10/2018 27/11/2018, godz. 08:00 dolnośląskie
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania tego planu na środowisko dla Nadleśnictwa Choszczno Przetarg publiczny TED 17/10/2018 27/11/2018, godz. 09:00 zachodniopomorskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGLLP na terenie Nadleśnictwa Pomorze Przetarg publiczny TED 17/10/2018 22/11/2018, godz. 08:00 podlaskie
Konserwacja bieżąca rzek i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zielonej Górze z podziałem na 2 części Przetarg publiczny TED 16/10/2018 29/10/2018, godz. 11:00 mazowieckie
Monitoring ptaków, z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021 Przetarg publiczny TED 16/10/2018 21/11/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Usługi przyrodnicze – monitoring, ochrona i badania ekosystemów wodnych Drawieńskiego Parku Narodowego Przetarg publiczny TED 16/10/2018 23/11/2018, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Sporządzenie projektu planu urządzania lasu, aktualizacji opracowania siedliskowego oraz opracowania fitosocjologicznego dla nadleśnictw RDLP w Radomiu Przetarg publiczny TED 16/10/2018 21/11/2018, godz. 08:00 mazowieckie
Utrzymanie wód oraz mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną na 2018r. na terenie działania Nadzoru Wodnego w Słubicach z podziałem na 3 części Przetarg publiczny TED 16/10/2018 30/10/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Opracowanie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Okonek na lata 2021-2030 wraz z aktualizacją programu ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko Przetarg publiczny TED 16/10/2018 26/11/2018, godz. 09:00 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi rowerowej i oznakowanie trasy rowerowej na odcinku Wronie Gniazdo-Żeleźno (Trasa Stary Kolejowy Szlak) Wynik 16/10/2018 - zachodniopomorskie
„Usługa kompleksowa – konserwacja wałów przeciwpowodziowych poprzez wykonanie jednokrotnego koszenia na terenie Zarządu Zlewni w Szczecinie, Nadzór Wodny Gryfino, Nadzór Wodny Chojna” Przetarg publiczny TED 16/10/2018 30/10/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Usługa prania bielizny pościelowej (poszew, poszewek, prześcieradeł), ręczników, kitli, odzieży porządkowych, obrusów, serwetek, ścierek dom., firan, zasłon, flag, czyszczenie koców, kołder i poduszek dla jednostek organizacyjnych UAM w Poznaniu i Stacji Ekologicznej w Jeziorach Wynik 16/10/2018 - Polska
Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych, na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasów dróg wojewódzkich Wynik 16/10/2018 - Polska
Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2019 roku. Przetarg publiczny TED 16/10/2018 22/11/2018, godz. 09:00 dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.