Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1701 wyników.
Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z audytem energetycznym i ekologicznym budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Bydgoszczy Licytacja 12/11/2019 12/12/2019, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie analizy porealizacyjnej dla drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Zapytanie ofertowe 12/11/2019 18/11/2019 lubuskie
Usługa badania mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody z ujęcia miejskiego. Licytacja 12/11/2019 16/11/2019, godz. 11:00 śląskie
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej wskazanych egzemplarzy drzew rosnących Zapytanie ofertowe 12/11/2019 18/11/2019, godz. 00:00 zachodniopomorskie
„Usługa nadzoru nad powierzchniami adaptacyjnymi dla głuszca w okresie wsiedleń realizowana na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski i Nadleśnictwa Biłgoraj w ramach projektu "Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej" nr POIS.02.04.00-00-0047/17, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II”. Wynik 11/11/2019 - Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 08/11/2019 20/11/2019, godz. 12:00 śląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania cennego przyrodniczo Parku - 2 zadanie Zapytanie ofertowe 08/11/2019 20/11/2019, godz. 12:00 śląskie
Wykonywanie usług w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” – Nadleśnictwo Kołaczyce. Licytacja 08/11/2019 12/12/2019, godz. 11:00 podkarpackie
Instalacja systemu monitoringu przepompowni ścieków Zapytanie ofertowe 08/11/2019 15/11/2019, godz. 13:00 mazowieckie
Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji koekstruzyjnej, kompozytowej, wielowarstwowej, ekologicznej folii mineralnej typ. KSEF EKO, na potrzeby poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Zapytanie ofertowe 08/11/2019 18/11/2019 wielkopolskie, Kaliski
Zakup usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu projektu postaci i dokumentacji wzorniczej oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu pn.: „Green Life Access – Ekologiczne maty retencjonujące wody opadowe”, celem wprowadzenia go do obrotu. Zapytanie ofertowe 08/11/2019 22/11/2019 Polska
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - wały rzeki Konopki, Stradomki, Kucelinki Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 18/11/2019, godz. 11:00 wielkopolskie
Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt w trzecim roku od oddania do użytkowania dla inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 19/11/2019, godz. 09:30 podkarpackie
Utrzymanie urządzeń wodnych i rzek na terenie Zarządu Zlewni w Radomiu. Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 18/11/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Kompleksowe wykonanie poboru i badań wód powierzchniowych i ścieków w miejscach wskazanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 27/11/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Kompleksowa analiza systemu kanalizacji deszczowej w 18 zlewniach na terenie położonym w granicach administracyjnych miasta Gliwice z usługą wykonania operatów wodnoprawnych i uzyskania zgód wodnoprawnych Wynik 08/11/2019 - Polska
Nadzór inwestorski w ramach zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 18/11/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. ,,Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie” dofinansowanego w ramach przyznanej pomocy na operację typu ,,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wynik 08/11/2019 - Polska
Wykonanie nasadzeń roślinnych na terenie miasta Pułtusk w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Pułtusku” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” ZZP.271.22.2019 Wynik 08/11/2019 - Polska
Opracowanie projektu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie" Wynik 08/11/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.