Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1392 wyników.
Sporządzenie inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki Licytacja 14/06/2019 26/06/2019, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
ZPYTANIE OFERTOWE 7/1.1/2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszechstronnych badań materiałów, elementów konstrukcyjnych i przegród budowlanych w określonych warunkach cieplno-wilgotnościowych - Analiza izolacyjności akustycznej Zapytanie ofertowe 14/06/2019 01/07/2019 zachodniopomorskie
Usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, pn. „Innowacyjny system VGT bezchemicznego uzdatniania wody procesowej”. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 22/06/2019 małopolskie
Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasu Zapytanie ofertowe 14/06/2019 24/06/2019, godz. 15:30 mazowieckie
Wykonanie projektu wielobranżowych systemów instalacyjnych w celu przeprowadzenia badań wilgotności, temperatury, akustyki i hałasu, komfortu użytkowania, oświetlenia wewnątrz pomieszczenia, zacienienia przez loggie i przez zewnętrzne żaluzje fasadowe, systemu mechanicznej wentylacji oraz systemu grzewczego w budynku hybrydowym w standardzie pasywnym. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 dolnośląskie
Nadzór inwestorski nad budową ścieżek rowerowych oraz utwardzonych miejsc postojowych w ramach projektu „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska”. Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 26/06/2019, godz. 11:00 lubuskie
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Słubicach z podziałem na 3 części Przetarg publiczny TED 14/06/2019 18/07/2019, godz. 06:00 mazowieckie
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura 2000 Niedźwiedzie Wielkie PLH280050, Swajnie PLH280046, Murawy koło Pasłęka PLH280031, Warmińskie Buczy Wynik 14/06/2019 - warmińsko-mazurskie
Utrzymanie wód i urządzeń hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego w Słubicach z podziałem na 6 części Przetarg publiczny TED 14/06/2019 18/07/2019, godz. 06:00 mazowieckie
Wykonywanie usług w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych naobszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe Wynik 14/06/2019 - świętokrzyskie
Reintrodukcja języczki syberyjskiej na historyczne stanowisko - etap drugi. Zapytanie ofertowe 13/06/2019 24/06/2019, godz. 09:00 śląskie
Wykonanie analizy presji antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód oraz ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wynik 13/06/2019 - mazowieckie
Opracowanie dokumentacji PZO wraz z wykonaniem niezbędnych ekspertyz przyrodniczych dla obszaru Natura 2000 Wejherowo PLH220084 Wynik 13/06/2019 - pomorskie
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych dla 70 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” Przetarg publiczny TED 13/06/2019 16/07/2019, godz. 08:00 zachodniopomorskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Bagna Izbickie PLH220001 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód Wynik 13/06/2019 - pomorskie
Konserwacja Potoku Jamki, Potoku Dańdówka oraz rowów: B, C, K, E, Klimontowskiego i rowu bez nazwy zlokalizowanego w rejonie ulicy Wopistów na terenie miasta Sosnowca Wynik 13/06/2019 - śląskie
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sulechowie: wał Młynkowo - Sadowa w km 6+100÷34+830 Inna informacja 13/06/2019 04/07/2019, godz. 06:00 mazowieckie
Budowa mostu w m. Ścinawa na rzece Odrze jako połączenie dróg lokalnych wojewódzkich nr 292 i 340 – Etap I Decyzja środowiskowa. CPV 71320000-7. Inna informacja 13/06/2019 27/06/2019, godz. 07:00 dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice Inna informacja 13/06/2019 24/06/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni Łowicz w podziale na 2 części Przetarg publiczny TED 13/06/2019 17/07/2019, godz. 07:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.