Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2256 wyników.
Pełnienie nadzoru przyrodniczego Pełnienie nadzoru inwestorskiego Zapytanie ofertowe 20/04/2018 27/04/2018, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Prowadzenie monitoringu i oceny wpływu na środowisko składowiska odpadów komunalnych Licytacja 20/04/2018 30/04/2018, godz. 15:00 świętokrzyskie
Zapytanie ofertowe o usługę badawczo- rozwojową dotyczącą oceny efektywności użytkowej, ekologicznej i ekonomicznej wiertnicy z napędem elektrycznym z zamkniętym obiegiem płuczki w porównaniu do wiertnicy z napędem spalinowym, z możliwie kompleksową oceną oddziaływania środowiskowego. Zapytanie ofertowe 20/04/2018 20/05/2018 wielkopolskie
Prace eksploatacyjno-interwencyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na drogach wojewódzkich Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich z podziałem na 3 zadania częściowe Wynik 20/04/2018 - Polska
Sprawowanie czynności inspektora nadzoru nad kontraktem pn.: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Wieliszew” w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” Wynik 20/04/2018 - Polska
„Przygotowanie projektu oraz technicznej dokumentacji wykonawczej ścieżek rowerowych oraz utwardzonych miejsc postojowych” w ramach projektu pn:. „Ochrona ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000 Pojezierze Sławskie i Żurawie Bagno Sławskie oraz ograniczenie antropopresji turystycznej na te obszary w Nadleśnictwie Sława Śląska” Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 09/05/2018, godz. 09:00 lubuskie
Wykonanie ekspertyz hydrologicznych oraz opracowanie dokumentacji technicznej wraz z operatem wodnoprawnym dla działań na obszarach Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto i Jadowniki Mokre Wynik 20/04/2018 - małopolskie
Monitoring osadów dennych rzek i jezior w latach 2018-2019 Przetarg publiczny TED 20/04/2018 28/05/2018, godz. 08:00 Polska
Realizacja zadań ochronnych z zakresu monitoringu, wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarach Natura 2000. Wynik 20/04/2018 - małopolskie, podkarpackie
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą zadania: Zbiornik retencyjny w leśnictwie Rakłowice oddział 210 h i 212 c Przetarg publiczny TED 20/04/2018 29/05/2018, godz. 07:00 Makroregion Południowo-Zachodni, Wrocławski
Realizacja działań ochronnych określonych w Planie Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziorka Chośnickie PLH 220012 Przetarg publiczny TED 20/04/2018 28/05/2018, godz. 08:00 Gdański
Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły wraz z obustronnym pasem eksploatacyjnym, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy. Przetarg publiczny TED 20/04/2018 09/05/2018, godz. 09:30 Miasto Warszawa
Badanie i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy dla celów bhp Licytacja 19/04/2018 30/04/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych Przetarg niepubliczny 19/04/2018 26/04/2018, godz. 15:00 wielkopolskie
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ EKRANU AKUSTYCZNEGO Przetarg niepubliczny 19/04/2018 26/04/2018, godz. 09:00 pomorskie
Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących oceny ofert uczelni w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Mistrzowie dydaktyki”dla przedstawicieli środowiska akademickiego w obszarze sztuki Zapytanie ofertowe 19/04/2018 26/04/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
Przeprowadzenie monitoringu środowiska pod kątem skuteczności zastosowanych przejść dla zwierząt prowadzony w czwartym roku od oddania przedsięwzięcia do użytku dla inwestycji pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego na odcinku Prusie – Granica Województwa w km 74+119 – 76+297 Wynik 19/04/2018 - Polska
Ocena potencjalnych siedlisk głuszca metodą HSI (ocena indeksu przydatności siedlisk) w Nadleśnictwie Węgierska Górka w obszarze Natura 2000 Beskid Żywiecki PLB240002 - drugie postępowanie. Przetarg publiczny TED 19/04/2018 29/05/2018, godz. 09:00 Częstochowski, Bielski
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla 10 przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000: Jezioro Świdwie PLB320006, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 Przetarg publiczny TED 19/04/2018 30/05/2018, godz. 12:00 zachodniopomorskie, Miasto Szczecin
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych w rezerwatach przyrody Inna informacja 19/04/2018 25/05/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie, Kielecki

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.