Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1386 wyników.
Koncepcje rozbudowy drogi krajowej nr 48 od km 128+678 do km 131+400 na odcinku przejście przez m. Kozienice wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Przetarg publiczny BZP 17/12/2018 07/01/2019, godz. 11:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną. Przetarg publiczny BZP 17/12/2018 28/12/2018, godz. 09:30 podlaskie
Wycięcie drzew i krzewów w obszarze Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16. Wynik 17/12/2018 - Polska
Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną. Wynik 17/12/2018 - Polska
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla regulacji cieku wodnego biegnącego wzdłuż projektowanej ul. Batorego na odcinku od ulicy Chmielnej do ul. Św. Józefa w Rumi” z opcją pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. Rozwój systemu gospodarowania wodami odpadowymi na terenie Rumi realizowany w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (umowa nr POIS.02.01.00-00-0014/17-00) Wynik 17/12/2018 - Polska
Oferta na przeprowadzenie badań laboratoryjnych wskaźnika izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych Zapytanie ofertowe 16/12/2018 24/12/2018 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151- etap II Wynik 15/12/2018 - zachodniopomorskie
Redakcja zaktualizowanych metodyk monitoringu biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych wraz z recenzją naukową i publikacją Przetarg publiczny BZP 15/12/2018 08/01/2019, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. Przetarg publiczny TED 15/12/2018 08/01/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Badania laboratoryjne wody wodociągowej na Stacjach Uzdatniania Wody, badania jakości ścieków, skratek, osadu ściekowego, piasku z piaskownika z oczyszczalni ścieków, wód popłucznych z Stacji Uzdatniania Wody Licytacja 14/12/2018 21/12/2018, godz. 10:00 Polska
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Lwowskiej poprzez budowę ekranów akustycznych na wysokości osiedla Mieszka I Wynik 14/12/2018 - podkarpackie
Wykonanie badań sozologicznych oraz prac inwentaryzacyjnych na terenie nieruchomości, należących do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Wynik 14/12/2018 - małopolskie
Usługi prania wodnego oraz czyszczenia chemicznego przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUIW) oraz odzieży ochronnej i roboczej Zapytanie ofertowe 13/12/2018 19/12/2018, godz. 11:30 dolnośląskie
Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczeń ropopochodnych na terenie lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej wraz z utylizacją. Wynik 13/12/2018 - Polska
Wykonanie rekultywacji terenów zielonych Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy zadanie pn.: „Nowa zieleń dla przedwojennej Nowej Pragi” realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2018 Wynik 13/12/2018 - Polska
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla działań w obszarze Natura 2000 Józefów-Wola Dębowiecka PLH180033, Łąki nad Młynówką PLH180041 oraz Mrowle Łąki PLH180043. Wynik 13/12/2018 - podkarpackie
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych dla działań w obszarach Natura 2000 Józefów-Wola Dębowiecka PLH180033, Łąki nad Młynówką PLH180041 oraz Łukawiec PLH180024 Wynik 13/12/2018 - podkarpackie
Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena rezultatów wdrażania i oddziaływania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018”, Zadanie II – środowisko, klimat Wynik 13/12/2018 - Polska
Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt w pierwszym roku od oddania do przedsięwzięcia użytkowania dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom-Barwinek i nr 19 Kuźnica-Rzeszów i linią kolejową L-71 – Etap I i III. Przetarg publiczny BZP 13/12/2018 21/12/2018, godz. 09:00 podkarpackie
„Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt prowadzony w drugim roku od oddania do użytkowania dla inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego, celem skomunikowania drogi ekspresowej S-19 z drogą wojewódzką Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Sokołów Małopolski.” Przetarg publiczny BZP 13/12/2018 21/12/2018, godz. 09:30 podkarpackie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.