Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2058 wyników.
Zaprojektowanie i założenie Lasu Dendrologicznego Zapytanie ofertowe 20/09/2017 29/09/2017, godz. 10:00 mazowieckie
Program Ochrony Środowiska Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 25/09/2017, godz. 14:00 pomorskie
Oczyszczenie obiektów mostowych i przepustów o świetle poziomym/pionowym powyżej 1,5 m z wegetacji roślin i zanieczyszczeń na drogach wojewódzkich Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 19/09/2017 22/09/2017, godz. 00:00 warmińsko-mazurskie
Budowa sztucznych platform dla rybitwy czarnej Zapytanie ofertowe 19/09/2017 22/09/2017, godz. 00:00 Miasto Warszawa
Wykonanie operatu uzdrowiskowego Zapytanie ofertowe 19/09/2017 26/09/2017, godz. 14:00 dolnośląskie
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Białej 0+000 – 1+035, 0+000 – 1+038 w m. Bielsko-Biała, gm. Bielsko-Biała (zakres rzeczowy wał: 2,073 km) Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatu Słowińskie Błota w ramach projektu pt. „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej na podstawie wskazań zawartych w planach zadań ochronnych i planach ochrony na terenie województwa zachodniopomorskiego”, finansowanego ze środków NFOŚiGW Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 27/09/2017, godz. 12:30 zachodniopomorskie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 zachodniopomorskie
Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chełm Śląski oraz usług edukacji ekologicznej i promocji ekologii”. Inna informacja 19/09/2017 11/10/2017, godz. 08:00 Tyski
Nadzór inwestorski – Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze – Park w Kiełpinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych w Zielonej Górze. Przetarg publiczny BZP 18/09/2017 26/09/2017, godz. 10:00 lubuskie
Opracowanie Planu implementacyjnego nowego Pakietu UE The Clean Air Policy Package, w tym wynikających z niego nowych regulacji prawnych Wynik 18/09/2017 25/09/2017 Polska
Program Ochrony Środowiska Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/09/2017 26/09/2017, godz. 15:30 podkarpackie
wykonanie zadania pn.: „Monitoring ornitofauny w granicach rezerwatu przyrody „Bielawa” Przetarg publiczny BZP 18/09/2017 26/09/2017, godz. 09:30 pomorskie
Usunięcie tam bobrowych na potoku Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/09/2017 21/09/2017, godz. 10:00 dolnośląskie
Analiza stanu terenów dawnej Elektrociepłowni pod kątem bieżącego stanu gleby oraz zlokalizowanych na tym terenie budynków pod kątem zanieczyszczeń poprzemysłowych i stanu technicznego, określenia zagrożeń wynikających z tego stanu dla środowiska naturalnego, wód oraz wpływu na zdrowie i życie mieszkańców.” Zapytanie ofertowe 18/09/2017 21/09/2017, godz. 16:00 mazowieckie
Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych Przetarg niepubliczny 18/09/2017 21/09/2017, godz. 00:00 kujawsko-pomorskie
Opracowanie planu rozwoju Katastru Wodnego na lata 2017-2021 oraz wsparcie prawne jego funkcjonowania Przetarg publiczny BZP 18/09/2017 28/09/2017, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Nysa Łużycka Przetarg publiczny BZP 18/09/2017 26/09/2017, godz. 09:00 dolnośląskie
Analiza możliwości zwiększenia retencji na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych na obszarze ZP Wkry. Wynik 16/09/2017 23/09/2017 Miasto Warszawa
Konserwacja urządzeń odwadniających ZW Włocławek w roku 2017 r. w ośmiu kompleksach. Wynik 16/09/2017 23/09/2017 Miasto Warszawa

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.