Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1313 wyników.
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących oceny ofert uczelni w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Szkoła orłów” dla przedstawicieli środowiska akademickiego w obszarze nauk przyrodniczych. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 Polska
Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących oceny ofert uczelni w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Szkoła orłów” dla przedstawicieli środowiska akademickiego w obszarze nauk ścisłych. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 Polska
Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących oceny ofert uczelni w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Szkoła orłów” dla przedstawicieli środowiska akademickiego w obszarze nauki o sztuce. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 Polska
Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących oceny ofert uczelni w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Szkoła orłów” dla przedstawicieli środowiska akademickiego w obszarze nauk społecznych. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 Polska
Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi Przetarg niepubliczny 16/08/2018 22/08/2018, godz. 15:00 wielkopolskie
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup prac badawczych i wdrożenie innowacji ekologicznych. Zapytanie ofertowe 16/08/2018 24/08/2018 Polska
KRAJOWY CENZUS BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO - Opracowanie wyników i analiza danych Zapytanie ofertowe 16/08/2018 03/09/2018 Polska
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie 5 Nadzór Wodny w Olsztynie Wynik 16/08/2018 - mazowieckie
04710 - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK Partynice – Etap I - Budowa parku linearnego wokół Toru Wyścigów Konnych z przyrodnicza ścieżką edukacyjną Wynik 16/08/2018 - dolnośląskie
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie 4 Nadzór Wodny w Mrągowie Wynik 16/08/2018 - mazowieckie
Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Olsztynie Zadanie 2 Nadzór Wodny w Lidzbarku Warmińskim Wynik 16/08/2018 - mazowieckie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kłębowiec-Wałcz (trasa stary kolejowy szlak) Przetarg publiczny TED 16/08/2018 26/09/2018, godz. 07:50 zachodniopomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą zadania: Zbiornik retencyjny Leśnictwo Rakłowice oddział 210 h i 212 Wynik 16/08/2018 - dolnośląskie
Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768 – etap II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wynik 16/08/2018 - małopolskie
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura2000: Jezioro Świdwie PLB320006 (żuraw, gęś zbożowa, gęś białoczelna, gęgawa) Wynik 16/08/2018 - zachodniopomorskie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kłębowiec-Wałcz (Trasa Stary Kolejowy Szlak) Wynik 16/08/2018 - zachodniopomorskie
Wykonanie operatów wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi z istniejących wylotów kanalizacji Przetarg niepubliczny 14/08/2018 27/08/2018, godz. 14:00 opolskie
Opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odchody zwierzęce na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Mokotów w Warszawie Przetarg publiczny BZP 14/08/2018 23/08/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie bieżących robót utrzymaniowych w ramach dwóch konserwacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły wraz z obustronnym pasem eksploatacyjnym, zlokalizowanych w granicach m.st. Warszawy. Przetarg publiczny TED 14/08/2018 27/08/2018, godz. 09:30 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.