Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1267 wyników.
Przeprowadzenie ekspertyz przyrodniczych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 10:30 mazowieckie
Monitoring wpływu zadania na stan zachowania siedlisk/gatunków w obszarach Natura 2000” - Monitoring stanu ochrony motyli w obszarach Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 i Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 15/03/2019, godz. 10:00 opolskie
Sporządzenie raportów o oddziaływaniu na środowisko Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019, godz. 00:00 podkarpackie
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej statyki 2 sztuk drzew rodzaju lipa oraz przeprowadzenie analizy zasadności usunięcia 12 sztuk drzew rodzaju lipa Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019, godz. 15:00 świętokrzyskie
Opracowanie raportu podsumowującego projekt Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019 Polska
Monitoring włochatki Aegolius funereus w granicach obszarów Natura 2000: Lasy Lęborskie PLB220006, Lasy Mirachowskie PLB220008, Puszcza Darżlubska PLB220007 w 2019 r. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 10:00 pomorskie
Ocena potencjału technicznego rozwiązania - "Oprawa oświetleniowa do badania wypływu światła na mikroorganizmy biorące udział w procesie oczyszczania ścieków" Zapytanie ofertowe 20/02/2019 27/02/2019 łódzkie
Sporządzanie wycen brakarskich drzew Licytacja 20/02/2019 25/02/2019, godz. 10:00 Polska
KRAJOWY CENZUS BŁOTNIAKA ŁĄKOWEGO na powierzchni próbnej nr 681 Zapytanie ofertowe 20/02/2019 08/03/2019 zachodniopomorskie
"Wykonanie pomiarów ruchu drogowego i hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Świnoujście”. Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 01/03/2019, godz. 09:00 zachodniopomorskie
Wykonanie badań środowiskowych gleb, gruntów i wód podziemnych oraz przygotowanie raportu z badań środowiskowych stanowiącego stan wyjściowy dla planowanych działań w zakresie remediacji terenów zanieczyszczonych Przetarg publiczny TED 20/02/2019 04/03/2019, godz. 08:00 kujawsko-pomorskie
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Wstępne ogłoszenie 20/02/2019 27/02/2019 mazowieckie
Monitoring w latach 2019-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek oraz S51 Olsztyn Południe – Olsztynek w podziale na 4 zadania Wynik 20/02/2019 - Polska
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000: Solecka Dolina Wisły, Dybowska Dolina Wisły, Nieszawska Dolina Wisły (siedliska), Dolina Osy Przetarg publiczny TED 20/02/2019 26/03/2019, godz. 08:00 kujawsko-pomorskie
Usługa inwentaryzacji gniazd jastrzębi (Accipiter gentilis) i kontroli ich zasiedlenia w latach 2019-2021 w Puszczy Augustowskiej wraz z opracowaniem danych realizowana w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i Fundusz Leśny. Przetarg publiczny BZP 19/02/2019 27/02/2019, godz. 10:00 podlaskie
01/ZUW MŁAWA/01/2019/ZT na wykonanie usługi monitoring wewnętrzny wody oraz badań wód popłucznych, ścieków dopływających i odpływających w oczyszczalniach, osadów i wody z piezometrów wraz z poborem próbek do realizacji tych badań Wynik 19/02/2019 - Polska
Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018 – 2023 Wynik 19/02/2019 - Polska
Budowa I Etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim z podziałem na zadania: Zadanie nr 3 EuroVelo 11 (EV11) – odcinek od granicy miasta Kraków do styku z woj. świętokrzyskim w gminie Proszowice – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń. Wynik 19/02/2019 - Polska
USŁUGA UDOSTĘPNIANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH, ŚCIEŻEK PRZYRODNICZYCH ORAZ PARKINGÓW NA TERENIE BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2019 R. – II przetarg Przetarg publiczny BZP 19/02/2019 04/03/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach Inna informacja 18/02/2019 20/02/2019, godz. 07:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.