Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1576 wyników.
Badania wody na basenie Akademii Marynarki Wojennej Licytacja 18/07/2019 25/07/2019, godz. 08:17 Polska
Operat dendrologiczny. Sygn. sprawy: FZ.38.142.2019.WW Licytacja 18/07/2019 06/08/2019, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Okresowe badanie wartosci pH, przewodności elektrolitycznej i twardości wody kotłowej w kotłowni III KP w Lublinie, ul. Kunickiego 42 Licytacja 18/07/2019 23/07/2019, godz. 10:00 Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, - decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, - decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna. – nr postępowania 115/19 Licytacja 18/07/2019 21/08/2019, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, • decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 718 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Borzęcin do skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w m. Ołtarzew. – nr postępowania 118/19 Licytacja 18/07/2019 23/08/2019, godz. 10:00 Miasto Warszawa
Koszenie łąk oraz usuwanie odrośli drzew i krzewów z obszaru rezerwatu przyrody „Piaśnickie Łąki” Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 25/07/2019, godz. 11:00 pomorskie
Dokarmianie ptaków wraz z dozorem powierzchni adaptacyjnej w okresie adaptacji ptaków Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 26/07/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze - Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty - polegających na ręcznym usuwaniu czeremchy amerykańskiej (Padus serotina) w 2019 roku - II postępowanie Przetarg publiczny TED 17/07/2019 22/08/2019, godz. 05:00 wielkopolskie
Prace pielęgnacyjno – ochronne i hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 26/07/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
Zawarcie umowy ramowej dotyczącej wykonania inwentaryzacji przyrodniczych na potrzeby przeprowadzenia analiz i sporządzenia dokumentacji środowiskowych dla inwestycji kolejowych związanych z budowąCK Przetarg publiczny TED 17/07/2019 16/08/2019, godz. 08:00 mazowieckie
„Wykonanie operatów wodnoprawnych” Część 2, 8, 9 (powtórzony) Wynik 17/07/2019 - Polska
Wykonanie ocen energetycznych budynków dla beneficjentów / potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020 Wynik 17/07/2019 - małopolskie
Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, wycinki i nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacji zieleni w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Wynik 17/07/2019 - Polska
Prowadzenie monitoringu środowiska naturalnego na terenie 22. BLT Malbork i 49. Blot Pruszcz Gdański Wynik 17/07/2019 - Polska
Usługi dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Wynik 17/07/2019 - mazowieckie
Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w Nowej Soli i Bytomiu Odrzańskim Wynik 17/07/2019 - mazowieckie
Określenie skuteczności efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego w Polsce – monitoring krajobrazu na wybranych powierzchniach badawczych w roku 2019 Przetarg publiczny BZP 16/07/2019 24/07/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Zatrudnienie Analityka danych celem przeprowadzenia badań rozwojowych w ramach projektu “Opracowanie i implementacja efektywnej prognozy i monitoringu zanieczyszczeń powietrza, w oparciu o techniki AI przy użyciu danych z rozległej sieci pomiarowej” Zapytanie ofertowe 16/07/2019 25/07/2019 małopolskie
Dostawa żwiru i dostawa kruszywa z wypełnieniem ubytków dróg na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat, Białowieskiego Parku Narodowego Przetarg publiczny BZP 16/07/2019 24/07/2019, godz. 11:45 podlaskie
Świadczenie usługi polegającej na monitorowaniu i ograniczaniu aktywności ptaków/zwierząt oraz innych zagrożeń środowiskowych dla lotnictwa, na terenie lotniska Radom EPRA i jego bezpośrednim otoczeniu Wynik 16/07/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.