Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2054 wyników.
Realizacja zadań ochronnych z zakresu monitoringu, wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarach Natura 2000. Inna informacja 17/11/2017 21/12/2017, godz. 11:30 małopolskie
Przygotowanie projektów graficznych ekologicznego kalendarza trójdzielnego na rok 2018, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego. Przetarg publiczny BZP 16/11/2017 23/11/2017, godz. 09:00 wielkopolskie
Określenie skuteczności efektów przyrodniczych Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego w Polsce – przeprowadzenie monitoringu ornitofauny w roku 2017 Wynik 16/11/2017 - Polska
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) Wynik 16/11/2017 - Polska
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ DLA PROJEKTU P.T.: „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DOLINACH POTOKÓW GÓRSKICH NA TERENIE NADLEŚNICTWA BIELSKO”. Przetarg publiczny BZP 16/11/2017 24/11/2017, godz. 11:00 śląskie
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) Wynik 16/11/2017 - Polska
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- działania na terenie WZMiUW Oddział Warszawa – 2 części. Wynik 16/11/2017 - Polska
„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej odbudowy zbiornika wodnego Świnobród przy zapewnieniu zapewnieniu ciągłości ekologicznej cieku”. Wynik 16/11/2017 - Białostocki
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka-Międzywodzie polegająca na budowie drogi dla rowerów (Trasa Velo Baltica). Wynik 16/11/2017 - zachodniopomorskie
Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu Zapytanie ofertowe 15/11/2017 20/11/2017, godz. 00:00 zachodniopomorskie
Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe Wynik 15/11/2017 - Polska
Wykonanie aktualizacji opracowania ekofizjograficznego podstawowego do polityki przestrzennej m.st. Warszawy wyrażonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy Wynik 15/11/2017 - Polska
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Leśnica w km 15+967 – 18+000, 18+350 – 20+600 w m. Wodzisław Śląski, gm. Wodzisław Śląski (zakres rzeczowy ciek: 4,283 km) Wynik 15/11/2017 - Polska
Miejski system zarządzania jakością powierza w Kędzierzynie-Koźlu. Wynik 15/11/2017 - Polska
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych w ramach projektu „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych. Przetarg publiczny TED 15/11/2017 20/12/2017, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Realizacja zadań ochronnych z zakresu monitoringu, wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków w obszarach Natura 2000. Przetarg publiczny TED 15/11/2017 21/12/2017, godz. 11:30 małopolskie
„Przeprowadzenie oceny wpływu wykonanych działań na stan zachowania siedlisk na obszarach Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 i Jadowniki Mokre PLH120068 – Monitoring zerowy stanu ochrony. Wynik 14/11/2017 - małopolskie, dolnośląskie
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) Wynik 14/11/2017 - Polska
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa- działania na terenie WZMiUW Oddział Warszawa – 10 części. Wynik 14/11/2017 - Polska
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motwica na terenie gminy Laszki i gminy Jarosław, woj. podkarpackie” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Przetarg publiczny BZP 14/11/2017 22/11/2017, godz. 09:30 podkarpackie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.