Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1308 wyników.
Usługa polegająca na wykonaniu badania próbek wody na zawartość bakterii legionella w obiektach Szkoły Policji w Katowicach Licytacja 24/04/2019 08/05/2019, godz. 09:00 śląskie
Odtworzenie niepriorytetowego siedliska Natura 2000 Przetarg niepubliczny 24/04/2019 30/04/2019 lubuskie
Monitoring ornitologiczny wykonany w ramach zadania D.1 Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 02/05/2019, godz. 16:00 lubelskie
Wynajem jednostek pływających wraz z załogą w celu prowadzenia monitoringu morskich wód przejściowych i przybrzeżnych Bałtyku Przetarg publiczny BZP 23/04/2019 06/05/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Oczyszczenie stawów kolmatacyjnych i udrożnienie koryta rzeki Mlecznej od km 17+700 do 18+220 Wynik 23/04/2019 - Polska
Reintrodukcja osobników susła perełkowanego, w ramach realizacji projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16. Wynik 23/04/2019 - Polska
Wykonanie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. ,,Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie” dofinasowanego w ramach przyznanej pomocy na operację typu ,,Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wynik 23/04/2019 - Polska
„Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko - Baligród - Cisna polegająca na budowie mostu na rzece Hoczewka w km 27+688 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych - w m. Jabłonki” Wynik 23/04/2019 - Polska
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku – Nadzór Wodny w Sokółce Przetarg publiczny TED 23/04/2019 15/05/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Dukla Przetarg publiczny TED 23/04/2019 28/05/2019, godz. 10:30 podkarpackie
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Białymstoku – Nadzór Wodny w Mońkach Przetarg publiczny TED 23/04/2019 14/05/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Wykonanie zadań ochronnych w rezerwatach i w lasach ochronnych związanych z użytkowaniem lasu, hodowlą lasu, ochroną lasu, ochroną ppoż., gospodarką łowiecką, w obwodach leśnych. Inna informacja 23/04/2019 24/04/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Monitoring przyrodniczy w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody – etap I Przetarg publiczny TED 23/04/2019 06/06/2019, godz. 09:30 dolnośląskie
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Dolina Noteci PLH300004 - siedliska, rośliny i bezkręgowce; kumak nizinny, wydra, piskorz Inna informacja 23/04/2019 07/05/2019, godz. 07:00 kujawsko-pomorskie
Usługa koszenia ze zbiorem i wywozem biomasy w latach 2019-2020 Inna informacja 23/04/2019 15/05/2019, godz. 08:00 podlaskie
Wykonanie projektów planu urządzenia lasu na okres 2021–2030 dla Nadleśnictw: Przedborów i Taczanów wraz z prognozą oddziaływania tych planów na środowisko i obszary Natura 2000 Przetarg publiczny TED 23/04/2019 24/05/2019, godz. 06:00 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj-Sieniawa - Przeworsk - Kańczuga - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie mostu na potoku Obarzymka w km 205+068 wraz z przebudową/rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Obarzym” Wynik 19/04/2019 - Polska
Wykonanie usług z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w 2019 r. - cz III. Wynik 19/04/2019 - mazowieckie
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby inwentaryzacji dodatkowych na obszarach Natura 2000 Małe Pieniny PLH120025 i Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 oraz wykonanie ekspertyzy... Przetarg publiczny TED 19/04/2019 22/05/2019, godz. 08:00 małopolskie
„Usługi dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie” Inna informacja 19/04/2019 16/05/2019, godz. 08:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.