Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1761 wyników.
Okresowa kontrola poprawności działania analizatorów i wykonanie ich przeglądu technicznego Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 30/09/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Założenie zielonej ścieżki ekologicznej Zapytanie ofertowe 20/09/2019 07/10/2019 małopolskie, Krakowski
„Likwidacja dzikich wysypisk, usunięcie pozostałości po altanach ogrodowych oraz ogrodzeniach ogródków i inne prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie będącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy” Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 30/09/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych wspomagających edukację przyrodniczą na potrzeby realizacji projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym !” Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 30/09/2019, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie usługi pn. „Analiza sposobów wyliczania emisji zanieczyszczeń powietrza, gazów cieplarnianych i hałasu dla projektów transportowych oraz związanych z nimi kosztów zewnętrznych” Wynik 20/09/2019 - Polska
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (Wycinka drzew i krzewów na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto) – drugie postępowanie Wynik 20/09/2019 - małopolskie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (Usuwanie roślin ekspansywnych i inwazyjnych) Wynik 20/09/2019 - małopolskie
Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego Wynik 20/09/2019 - mazowieckie
Usuwanie drzew i krzewów, w tym usuwanie nalotów i podrostów na obszarach Natura 2000 w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zale... Wynik 20/09/2019 - lubuskie
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim: VeloRudawa (VRu) – odcinek Trzebinia–Zabierzów – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń Inna informacja 20/09/2019 24/09/2019, godz. 08:00 małopolskie
„Usługa wykonania badania ewaluacyjnego: „Wsparcie działań dotyczących ochrony powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego””. Wynik 20/09/2019 - śląskie
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej starodrzewu dębowego w rezerwacie przyrody „Lisia Góra” Wynik 20/09/2019 - podkarpackie
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarach Natura 2000: Józefów – Wola Dębowiecka PLH180011, Mrowle Łąki PLH180043 oraz Łukawiec PLH180024. Inna informacja 20/09/2019 07/10/2019, godz. 07:00 podkarpackie
Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o wybranych przedmiotach ochrony w obszarach Natura 2000: Wielki Sandr Brdy PLB220001, Dolina Dolnej Wisły PLB040003, Bory Tucholskie PLB220 Wynik 20/09/2019 - pomorskie
Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu Przetarg publiczny BZP 19/09/2019 27/09/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Wynik 19/09/2019 - Polska
Zagospodarowanie miejsca pamięci przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Bohaterów Wolności w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Rewitalizacja zieleni na Skwerze im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” przy skrzyżowaniu ul. J. Dąbrowskiego i al. Wojska Polskiego oraz przy miejscu pamięci przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Bohaterów Wolności w Piastowie” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 Wynik 19/09/2019 - Polska
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usuwaniu samosiewów i przerośniętych odrośli z wywiezieniem biomasy i bez w części Rezerwatu Przyrody „Bielawa” Przetarg publiczny TED 19/09/2019 23/10/2019, godz. 09:00 pomorskie
Projekty planów ochrony dla rezerwatów przyrody: „Jezioro Bardze Małe”, „Miłachowo”, „Piecki” Inna informacja 19/09/2019 02/10/2019, godz. 09:00 pomorskie
Wykonanie monitoringu efektywności działania zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę oraz analizy porealizacyjnej w zakresie prawidłowości wykonania wszystkich zastosowanych rozwiązań minimalizujących efekt bariery ekologicznej tworzonej przez drogę ekspresową S-3 na odcinku Legnica (węzeł A-4) – Bolków od km. 2+420,47 do km. 38+255,00 Wynik 19/09/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.