Usługi środowiska naturalnego - ogłoszenia

raport oddziaływania na środowisko, ocena oddziaływania na środowisko, raporty środowiskowe, pomiary hałasu, raport ooś, pomiary emisji zanieczyszczeń, monitoring powietrza, zanieczyszczenia środowiska, badanie wody, badanie gleby, skażenie, zanieczyszczenia wód, monitoring jakości powietrza, ekspertyzy ornitologiczne, ekspertyzy przyrodnicze, ochrona środowiska, usługi kontroli jakości środowiska

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2161 wyników.
Program ochrony środowiska Zapytanie ofertowe 23/01/2018 05/02/2018, godz. 12:00 łódzkie
Wykonanie dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu ekologicznego. Zapytanie ofertowe 23/01/2018 30/01/2018, godz. 00:00 Miasto Warszawa
01/ZUW MŁAWA/01/2018/ZT na wykonanie usługi monitoring wewnętrzny wody oraz badań wód popłucznych, ścieków dopływających i odpływających w oczyszczalniach, osadów i wody z piezometrów wraz z poborem próbek do realizacji tych badań Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 02/02/2018, godz. 11:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie analizy porealizacyjnej dla wybudowanej drogi ekspresowej S19 Przetarg niepubliczny 22/01/2018 25/01/2018, godz. 00:00 lubelskie
Wykonanie usługi projektowej w zakresie budowy miejsca na gromadzenie odpadów i zagospodarowania podwórza wraz pozyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń Przetarg niepubliczny 22/01/2018 12/02/2018, godz. 17:00 Miasto Poznań
Sporządzenie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Licytacja 22/01/2018 22/02/2018, godz. 12:00 dolnośląskie
Opracowanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na śr. dla N.RDLP w Lublinie: Biłgoraj, Józefów, Janów Lub., Krasnystaw, Tomaszów, Włodawa wg stanu 1.1.2020 r Przetarg publiczny TED 20/01/2018 06/03/2018, godz. 09:00 lubelskie
Wykonanie działań ochronnych na powierzchniach muraw kserotermicznych w obszarze Natura 2000 Dolina Prądnika PLH120004 - teren Ojcowskiego Parku Narodowego. Przetarg publiczny TED 20/01/2018 01/03/2018, godz. 09:00 małopolskie
Opracowanie projektu zabezpieczenia pomnikowego okazu lipy drobnolistnej Licytacja 19/01/2018 26/01/2018, godz. 13:00 opolskie
Wykonanie analizy porealizacyjnej dla wybudowanej drogi ekspresowej Zapytanie ofertowe 19/01/2018 25/01/2018 lubelskie
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w związku z realizacja inwestycji pn. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010 Przetarg publiczny BZP 19/01/2018 29/01/2018, godz. 12:00 małopolskie
Badanie składu pokarmowego piskląt bociana czarnego w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej Zapytanie ofertowe 19/01/2018 29/01/2018 podlaskie
Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Przetarg publiczny BZP 19/01/2018 29/01/2018, godz. 13:00 małopolskie
Monitoring w latach 2018-2021 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Olsztynek wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 i opracowanie właściwych raportów Wynik 19/01/2018 - Polska
Poprawa stanu widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej przez ochronę czynną. Przetarg publiczny BZP 19/01/2018 29/01/2018, godz. 10:00 podlaskie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji "Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m" wraz z wykonywaniem Nadzoru i Monitoringu Przyrodniczego Inna informacja 19/01/2018 24/01/2018, godz. 09:30 Miasto Szczecin
Realizacja zadań związanych z wypełnianiem zobowiązań wynikających z konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości wraz z protokołami (LRTAP) Wynik 19/01/2018 - Miasto Warszawa
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z inwentaryzacją przyrodniczą zadania: Zbiornik retencyjny w leśnictwie Rakłowice oddział 210 h i 212 c Inna informacja 19/01/2018 24/01/2018, godz. 08:00 Makroregion Południowo-Zachodni, Wrocławski
Wykonanie analizy porealizacyjnej dla wybudowanej obwodnicy Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/01/2018 05/02/2018, godz. 15:00 opolskie
Aktualizacja planów ochrony środowiska Zapytanie ofertowe 18/01/2018 05/02/2018, godz. 10:00 Miasto Poznań

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.