Usługi reklamowe, marketingowe - ogłoszenia

reklamy, reklama internetowa, marketing internetowy, kampania reklamowa, promocja w internecie, badania marketingowe, analiza rynku, badanie opinii publicznej, ankiety, fotografia reklamowa, media pr, tworzenie stron www, projektowanie stron, tworzenie stron internetowych, przetarg promocja projektu, usługi publikacji

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1876 wyników.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla projektu: "Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Bystrzycy Górnej 48 58-114 Lubachów, z podziałem na etapy - badanie rynku Licytacja 19/03/2019 02/04/2019, godz. 12:00 Polska
Analiza rynku dotycząca współpracy ze stacją radiową Zapytanie ofertowe 19/03/2019 26/03/2019, godz. 00:00 Miasto Warszawa
Utworzenie strony internetowej Zapytanie ofertowe 19/03/2019 26/03/2019, godz. 00:00 wielkopolskie
Wykonanie usługi w zakresie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego (diagnoza), mającego na celu zweryfikowanie potencjału Zamawiającego oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego Zamawiającego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego kolekcji odzieży Zapytanie ofertowe 18/03/2019 25/03/2019 kujawsko-pomorskie
MOWES/KOM/CMPL/2019/06 Świadczenie usługi mentoringu w zakresie prowadzenia kampanii crowdfundingowej (kod CPV: 79000000-4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczenia) w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” Zapytanie ofertowe 18/03/2019 27/03/2019 małopolskie
Opracowanie założeń i wdrożenie kampanii informacyjno – promocyjnej dla projektu pn. „Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 25/03/2019, godz. 09:00 małopolskie
Zapytanie ofertowe BKZ/01/03/2019 na usługę publikacji wkładki w lokalnej prasie dotyczącej popularyzacji kształcenia zawodowego w ramach kampanii wdrożeniowo-informacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego w Opolu (w tym w branżowych szkołach I stopnia), w nakładzie nie mniejszym niż 7 tysięcy egzemplarzy w dniu wydania wkładki, w ramach realizowanego projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 opolskie
Wykonanie inwentaryzacji, badań, odkrywek, koncepcji, projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń, projektów wykonawczych, STWiORB, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu w zakresie: Przebudowy dróg, placów manewrowych, okólników, odwodnienia okólników i odprowadzenia wód opadowych z dachów, remontu ogrodzenia oraz remontu wiaty na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej UPWr w Radomierzu.” Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 27/03/2019, godz. 11:30 dolnośląskie
Świadczenie usług reklamowych w podziale na siedem części Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Usługa publikacji ogłoszeń ustawowych w prasie codziennej o zasięgu województwa dolnośląskiego na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu w I kwartale 2019 r. Wynik 18/03/2019 - Polska
wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej i informacyjnej w różnych środkach masowego przekazu dotyczącej Inwestycji pod nazwą: „Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, dla Teatru „Łaźnia Nowa” w Krakowie Wynik 18/03/2019 - Polska
Organizacja Gdańsk Lotos Siesta Festival i promocja Miasta Gdańska w ramach Festivalu Wynik 18/03/2019 - Polska
"Świadczenie usług drukowania materiałów promocyjnych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” Zamówienie podzielone na 2 Części Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 27/03/2019, godz. 10:00 śląskie
Realizacja telefonicznej kampanii lojalizacji konsumentów ENERGA-OBRÓT SA Wynik 18/03/2019 - pomorskie
Zaplanowanie, przeprowadzenie i dokonanie ewaluacji kampanii promującej Piknik Naukowy 2019 r., w sieci Google Ads oraz sieci Facebook Wynik 18/03/2019 - Polska
Zakup danych telemetrycznych na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy Przetarg publiczny TED 18/03/2019 28/03/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Wykonanie materiałów promocyjnych (notesy z nadrukiem promocyjnym, długopisy z nadrukiem promocyjnym, pamięci USB (pendrive) z nadrukiem promocyjnym oraz roll-up z nadrukiem) na potrzeby programu szkoleniowego z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” Zapytanie ofertowe 15/03/2019 23/03/2019 pomorskie
Usługi promocyjne na potrzeby eksportu Zapytanie ofertowe 15/03/2019 25/03/2019 Polska
Badanie opinii publicznej dotyczące jakości banknotów powszechnego obiegu w Polsce Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 27/03/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Realizacja działań komunikacyjnych w Internecie oraz działań promocyjnych na potrzeby projektu EXPO 2024 Łódź Polska w 2019 r. Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 26/03/2019, godz. 11:00 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.