Publikacja ogłoszeń, emisja spotów - ogłoszenia

publikacja ogłoszeń, zamieszczanie ogłoszeń, edycja spotów, wynajem powierzchni reklamowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 450 wyników.
Zapytanie ofertowe BKZ/01/03/2019 na usługę publikacji wkładki w lokalnej prasie dotyczącej popularyzacji kształcenia zawodowego w ramach kampanii wdrożeniowo-informacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego w Opolu (w tym w branżowych szkołach I stopnia), w nakładzie nie mniejszym niż 7 tysięcy egzemplarzy w dniu wydania wkładki, w ramach realizowanego projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego. Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 opolskie
Usługa publikacji ogłoszeń ustawowych w prasie codziennej o zasięgu województwa dolnośląskiego na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu w I kwartale 2019 r. Wynik 18/03/2019 - Polska
Usługa publikacji ogłoszeń ustawowych w prasie codziennej o zasięgu województwa opolskiego na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu w I kwartale 2019 r. Wynik 18/03/2019 - Polska
Kontrola i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych Inna informacja 18/03/2019 01/04/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Opracowanie i publikacja w prasie regionalnej magazynu promocyjnego Business in Małopolska Inna informacja 18/03/2019 21/03/2019, godz. 12:00 małopolskie
Modernizacja zbiorników retencyjnych popiołu 3 i 4 w zakresie obniżenia oddziaływania akustycznego oraz emisji pyłu w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Inna informacja 15/03/2019 25/03/2019, godz. 11:00 łódzkie
Organizacja 10 wizyt studyjnych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, obejmujących: zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport Wynik 15/03/2019 - Polska
Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (powtórka) Przetarg publiczny BZP 14/03/2019 22/03/2019, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Produkcja i emisja spotów Zapytanie ofertowe 14/03/2019 27/03/2019 kujawsko-pomorskie
Publikowanie w 2019 r. ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim Wynik 14/03/2019 - Polska
Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO BUDYNKU KTS W ŁAZACH I PLACU W CELU ADAPTACJI NA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TYM MIEJSCAMI POSTOJOWYMI W CELU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Wynik 14/03/2019 - Polska
Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” – II części. Wynik 13/03/2019 - Polska
Produkcja 30-sekundowego spotu reklamowego do emisji w dwóch stacjach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim oraz do zamieszczenia na stronach internetowych OHP. Spot ma informować o działaniach Ochotniczych Hufców Pracy w ramach projektów pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” oraz „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, których celem jest zniwelowanie barier w dostępie do rynku pracy osób w wieku 18–25 lat, nieuczących się, nieszkolących i niepracujących (tzw. NEET)” (nr 4/A/KGOHP/2019/BKS). Zapytanie ofertowe 12/03/2019 20/03/2019 Polska
„Produkcja 30-sekundowego spotu reklamowego do emisji w dwóch stacjach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim oraz do zamieszczenia na stronach internetowych OHP. Spot ma informować o działaniach Ochotniczych Hufców Pracy w ramach projektów pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” oraz „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, których celem jest zniwelowanie barier w dostępie do rynku pracy osób w wieku 18–25 lat, nieuczących się, nieszkolących i niepracujących (tzw. NEET)” (nr 4/A/KGOHP/2019/BKS). Zapytanie ofertowe 12/03/2019 20/03/2019 Polska
Opracowanie publikacji: zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym Przetarg publiczny BZP 11/03/2019 27/03/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Stworzenie serwisu internetowego wraz z oprogramowaniem do publikacji obiektów z wewnętrznego systemu – stworzenie lub dostosowanie oprogramowania wraz z wdrożeniem Zapytanie ofertowe 11/03/2019 15/03/2019, godz. 12:00 Miasto Warszawa
Wynajem elewacji frontowej budynku przy ul. Pięknej 16B w W-wie (ok. 50 m2) pod reklamę Licytacja 11/03/2019 29/03/2019, godz. 16:00 Miasto Warszawa
Wydawanie materiałów promocyjnych Urzędu Dzielnicy Mokotów „Dodatku dzielnicowego” dystrybuowanych w bezpłatnej gazecie lokalnej oraz jako samodzielna publikacja. Przetarg publiczny BZP 08/03/2019 18/03/2019, godz. 09:30 mazowieckie
Świadczenie usługi polegającej na publikacji cyklu artykułów sponsorowanych w prasie ogólnopolskiej na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 oraz Programu LIFE Przetarg publiczny BZP 08/03/2019 18/03/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Publikacja 5 ogłoszeń prasowych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Przetarg publiczny BZP 08/03/2019 26/03/2019, godz. 10:45 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.