Publikacja ogłoszeń, emisja spotów - ogłoszenia

publikacja ogłoszeń, zamieszczanie ogłoszeń, edycja spotów, wynajem powierzchni reklamowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 459 wyników.
Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynkach OHP na terenie Radzynia Podlaskiego i Zamościa w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0193/16 z dnia 10 lutego 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Przetarg publiczny BZP 17/09/2018 25/09/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zakup i wdrożenie oprogramowania do publikacji Zapytanie ofertowe 17/09/2018 19/09/2018, godz. 11:00 śląskie
Emisja spotu Zapytanie ofertowe 17/09/2018 20/09/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie
Zakup usługi opracowania i publikacji artykułu prasowego Zapytanie ofertowe 17/09/2018 24/09/2018 łódzkie
Zakup usługi produkcji i emisji spotu radiowego Zapytanie ofertowe 17/09/2018 24/09/2018 łódzkie
Opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Zestaw mebli dziecięcych wykonanych ze sklejki o niskiej emisji szkodliwych substancji lotnych (formaldehydów) z elementami powłok z pigmentami zapewniającymi efekty interaktywne” Zapytanie ofertowe 15/09/2018 24/09/2018 wielkopolskie, Poznański
Zakup czasu reklamowego w kinach w celu emisji spotu „Tajemniczy Dolny Śląsk” w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska Inna informacja 15/09/2018 28/09/2018, godz. 08:00 dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z likwidacją niskiej emisji budynków przy ul. Św. Jana 9, Grunwaldzka 6a, Korfantego 84, Sokolska 10a i  pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego. Przetarg publiczny BZP 14/09/2018 25/09/2018, godz. 08:45 śląskie
Dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie platformy informacyjno-edukacyjnej w postaci e-usługi w ramach Kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji realizowanej przez miasto Bydgoszcz Przetarg publiczny BZP 14/09/2018 24/09/2018, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Usługa produkcji oraz emisji spotu radiowego Zapytanie ofertowe 14/09/2018 20/09/2018, godz. 09:00 Miasto Wrocław
publikacja w prasie regionalnej wkładek informacyjno-promocyjnych. Wynik 14/09/2018 - Polska
Zapewnienie, opracowanie i publikacja tekstów prasowych o charakterze artykułów sponsorowanych w mediach Przetarg publiczny TED 14/09/2018 26/09/2018, godz. 08:00 mazowieckie
Usługa publikacji ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz majątku i ruchomych środków trwałych KOWR OT Poznań. Przetarg publiczny TED 14/09/2018 22/10/2018, godz. 06:00 wielkopolskie
Wykonanie ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020 na ter... Wynik 13/09/2018 - małopolskie
Usługi introligatorskie wykonywane na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach polegające na oprawie (regeneracji) ksiąg aktów cywilnych Zapytanie ofertowe 12/09/2018 18/09/2018, godz. 14:00 zachodniopomorskie
Usługi publikacji promujące Projekt pn.:„Podróż do wolności- obchody 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 20-lecia samorządności Województwa Śląskiego“ Wynik 12/09/2018 - Polska
Świadczenie usług publikacji obwieszczeń na rzecz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w wybranych tytułach prasy lokalnej na terenie całego kraju oraz w prasie ogólnopolskiej. Przetarg publiczny BZP 12/09/2018 21/09/2018, godz. 09:00 mazowieckie
Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000- postępowanie III ” Przetarg publiczny BZP 11/09/2018 19/09/2018, godz. 10:00 małopolskie
Usługa publikacji 3 ogłoszeń prasowych w dzienniku o zasięgu regionalnym obejmującym teren całego województwa świętokrzyskiego Przetarg publiczny BZP 11/09/2018 19/09/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie
Publikacje związane z promocją Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 11/09/2018 17/09/2018, godz. 00:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.