Publikacja ogłoszeń, emisja spotów - ogłoszenia

publikacja ogłoszeń, zamieszczanie ogłoszeń, edycja spotów, wynajem powierzchni reklamowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 426 wyników.
Rekrutacja na stanowiska personelu badawczego w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania niskoemisyjnych, proszkowych klejów do drewna i materiałów drewnopochodnych, jako odpowiedź na aktualne wymagania producentów mebli w Unii Europejskiej co do ograniczania emisji wolnego formaldehydu poniżej klasy emisji E1" Zapytanie ofertowe 14/09/2019 14/10/2019 śląskie
Świadczenie usług emisji programów Polskiego Radia w zakresie UKF-FM Inna informacja 13/09/2019 17/10/2019, godz. 10:10 mazowieckie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POWR/KN42/18: kompleksowa usługa redakcyjno – wydawnicza na wydanie cyklu publikacji naukowych (monografii) Zapytanie ofertowe 13/09/2019 23/09/2019 Polska
Kampania zwiększająca widoczność efektów polityki spójności w ramach RPO WO 2014-2020 oraz promująca możliwości udziału w projektach. Wynik 12/09/2019 - Polska
Wynajęcie powierzchni reklamowych wraz z ich wyklejeniem na nośnikach reklamowych - billboardach Zapytanie ofertowe 12/09/2019 18/09/2019, godz. 15:30 opolskie
Świadczenie usług publikacji ogłoszeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w prasie o zasięgu co najmniej powiatowym Przetarg publiczny BZP 12/09/2019 19/09/2019, godz. 09:00 wielkopolskie
Zredagowania, przygotowania metryki, nagrania oraz emisji 200 spotów reklamowych w radiu Zapytanie ofertowe 11/09/2019 13/09/2019 opolskie
Przygotowanie i emisja spotów informacyjno promocyjnych. Zapytanie ofertowe 11/09/2019 19/09/2019 pomorskie
Przygotowanie, tłumaczenie oraz publikację w krajowych litewskich mediach 3 artykułów Zapytanie ofertowe 11/09/2019 20/09/2019, godz. 15:30 warmińsko-mazurskie
Zakup usług polegających na zrealizowaniu: „Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji” - tura VII Przetarg publiczny TED 11/09/2019 15/10/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Pośredniczenie w zakupie powierzchni reklamowej oraz czasu antenowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego (część I i II). Wynik 11/09/2019 - mazowieckie
Przygotowanie publikacji informacyjnych dla obszarów Natura 2000 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla RDOŚ w Gdańsku Wynik 10/09/2019 - Polska
Produkcja i emisja 8 spotów edukacyjnych w ramach realizacji projektu pt. „Świat czysty jest piękniejszy!” Przetarg publiczny BZP 10/09/2019 23/09/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Świadczenie usługi publikacji ogłoszenia w prasie lokalnej na potrzeby projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”. Przetarg publiczny BZP 09/09/2019 17/09/2019, godz. 09:30 lubelskie
Wykonanie usługi z zakresu informacji i promocji projektu tj. ośmiu publikacji prasowych Zapytanie ofertowe 06/09/2019 16/09/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Opracowanie i produkcja anglojęzycznej publikacji na temat sektora IT-ICT w Polsce Zapytanie ofertowe 06/09/2019 16/09/2019 Polska
Zapewnienie sukcesywnej publikacji ogłoszeń prasowych poświęconych promocji Funduszy Europejskich w tytułach prasowych w Małopolsce Przetarg publiczny BZP 05/09/2019 13/09/2019, godz. 13:00 małopolskie
Dodruk materiałów dydaktycznych dla uczniowskich grup projektowych Akademii Młodego Lean Managera na potrzeby realizacji projektu pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. Wynik 05/09/2019 - Polska
Wydanie publikacji pn. "Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego". Wynik 05/09/2019 - Polska
Stworzenie serwisu internetowego wraz z oprogramowaniem do publikacji obiektów z wewnętrznego systemu – stworzenie lub dostosowanie oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu pn. „Otwarte Narodowe. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Wynik 04/09/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.