Publikacja ogłoszeń, emisja spotów - ogłoszenia

publikacja ogłoszeń, zamieszczanie ogłoszeń, edycja spotów, wynajem powierzchni reklamowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 397 wyników.
Emisja spotu reklamowego w sieciach kin i ekspozycja reklamy w wiatach przystankowych (Citylight)oraz bilbordach Zapytanie ofertowe 15/11/2019 20/11/2019, godz. 10:00 pomorskie
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego, typoszeregu automatycznych kotłów c.o. zasilanych peletami drzewnymi (OZE) z opcją AntySMOG optymalizującą emisję zanieczyszczeń pod kątem aktualnie mierzonych i prognozowanych lokalnych wartości zanieczyszczeń w powietrzu Zapytanie ofertowe 15/11/2019 21/11/2019 Polska
Dodruk publikacji dla Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), posiadających nr ISBN z podziałem na 2 części. Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 25/11/2019, godz. 09:00 pomorskie
Realizacja prac badawczych w ramach projektu: „Opracowanie innowacyjnego system płetw nośnych i kadłuba jednostki ślizgowej z napędem zaburtowym w celu redukcji emisji spalin” planowanego do złożenia w odpowiedzi na konkurs 6/1.1.1/2019 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Zapytanie ofertowe 15/11/2019 15/12/2019 Polska
Wydanie publikacji w formie monografii naukowej Licytacja 14/11/2019 25/11/2019, godz. 08:00 warmińsko-mazurskie
Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji, redakcji i publikacji artykułów promocyjnych dotyczących otwarcia Muzeum Książąt Czartoryskich w dodatku okolicznościowym do ogólnopolskiego dziennika oraz w magazynie dla podróżnych dystrybuowanych na pokładach samolotów PLL LOT Wynik 14/11/2019 - Polska
Usługi publikacji ogłoszeń, reklam, nekrologów w prasie ogólnopolskiej i lokalnej (łódzkiej) Licytacja 13/11/2019 21/11/2019, godz. 09:00 łódzkie
Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez biegłego rewidenta badania sprawozdań finansowych dotyczących realizacji projektu pn.: „Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w mieście Nakło nad Notecią” Licytacja 13/11/2019 18/11/2019, godz. 23:59 kujawsko-pomorskie
Usługi publikacji ogłoszeń, reklam, nekrologów w prasie ogólnopolskiej i lokalnej (łódzkiej) oraz w prasie bezpłatnej. Przetarg publiczny BZP 13/11/2019 21/11/2019, godz. 09:00 łódzkie
Publikacja ogłoszeń prasowych na rzecz MIiR. Wynik 12/11/2019 - Polska
Wykonanie projektu w zakresie likwidacji niskiej emisji - zmiana systemu ogrzewania na gazowe Zapytanie ofertowe 08/11/2019 14/11/2019, godz. 12:00 Miasto Kraków
Usługi obsługi emisji programu dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie oraz usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu. Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 18/11/2019, godz. 13:00 lubelskie
Wykonanie i dostawa usług introligatorskich i poligraficznych. Wynik 08/11/2019 - Polska
Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Przetarg publiczny BZP 07/11/2019 18/11/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie tj.: Zadanie nr 1 – Zamieszczanie w prasie lokalnej ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Zadanie nr 2- Zamieszczanie w prasie ogólnopolskiej ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Przetarg publiczny BZP 07/11/2019 15/11/2019, godz. 09:00 zachodniopomorskie
Wsparcie eksperckie oraz realizację analiz statystycznych i innych analiz ilościowych danych pozyskanych w trakcie podłużnego badania panelowego oraz innych badań uzupełniających w celu przygotowania opracowań i publikacji w ramach projektu LCure. Zapytanie ofertowe 07/11/2019 25/11/2019, godz. 00:00 Miasto Warszawa
Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” dla RDOŚ w Gdańsku Wynik 07/11/2019 - Polska
Wykonanie projektu w zakresie likwidacji niskiej emisji (palenisk węglowych)- zmiana systemu ogrzewania na gazowe Zapytanie ofertowe 06/11/2019 12/11/2019, godz. 15:00 Miasto Kraków
Realizacja dwóch filmów animowanych w technice 2D oraz opracowanie treści i publikacja czterech artykułów w prasie regionalnej Zapytanie ofertowe 06/11/2019 08/11/2019, godz. 10:30 podkarpackie
Usługi introligatorskie polegające na oprawie (regeneracji) ksiąg aktów cywilnych Zapytanie ofertowe 06/11/2019 13/11/2019, godz. 14:00 zachodniopomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.