Publikacja ogłoszeń, emisja spotów - ogłoszenia

publikacja ogłoszeń, zamieszczanie ogłoszeń, edycja spotów, wynajem powierzchni reklamowej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 459 wyników.
Materiały i wydarzenia wspierające realizację procesu planistycznego: świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej Zapytanie ofertowe 20/05/2019 24/05/2019, godz. 12:00 Miasto Wrocław
Świadczenie usługi dostępu on-line do publikacji ASME Boiler and Pressure Vessel Code Complete Set 2019 i innych norm ASME (12 miesięcy). Licytacja 17/05/2019 24/05/2019, godz. 13:00 łódzkie
Przygotowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu pt.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej” – 7 zadań częściowych Wynik 17/05/2019 - Polska
Przygotowanie publikacji informacyjnych Przetarg publiczny BZP 17/05/2019 03/06/2019, godz. 12:00 świętokrzyskie
Przeprowadzenie kampanii informacyjno–edukacyjnej w telewizji, prasie oraz Internecie na rzecz wzmocnienia świadomości środowiskowej społeczeństwa Inna informacja 17/05/2019 03/06/2019, godz. 09:00 mazowieckie
1. Emisja spotów reklamowych na monitorach LCD w pociągach poruszających się w obszarze aglomeracji warszawskiej 2. Emisja spotów reklamowych na monitorach LCD w autobusach komunikacji miejskiej m.st. Warszawy Wynik 16/05/2019 - Polska
Zawarcie umowy ramowej na publikację ogłoszeń oraz nekrologów i kondolencji w prasie o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym na terenie całego kraju na potrzeby Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego Wynik 16/05/2019 - Polska
Obsługa emisji kampanii w internecie Przetarg publiczny TED 16/05/2019 19/06/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Opracowanie i publikacja ogłoszeń o projekcie pn. „Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach” współfinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Zapytanie ofertowe 16/05/2019 21/05/2019 Polska
Wykonywanie usługi składów partytur wraz z naniesieniem poprawek po korektach wydawniczych i/lub autorskich oraz ekstrakcja głosów różnych publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego: utworów solowych, kameralnych i chóralnych Zapytanie ofertowe 15/05/2019 29/05/2019, godz. 10:00 Miasto Kraków
Najem powierzchni reklamowej na nośniku outdoorowym typu słup reklamowy we Wrocławiu na potrzeby promowania wydarzeń kulturalnych Narodowego Forum Muzyki Przetarg publiczny BZP 15/05/2019 24/05/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
„Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji – II Etap” wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budynek mieszkalny przy ul. Mickiewicza 13 Przetarg publiczny BZP 14/05/2019 23/05/2019, godz. 10:00 śląskie
Publikacja ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu województwa lubuskiego i wielkopolskiego w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Wynik 14/05/2019 - Polska
Produkcja i emisja spotów radiowych w ramach kampanii „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe” (T433) i „Dobry przepis na bezpieczeństwo” (T111P) Przetarg publiczny TED 14/05/2019 18/06/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Nabycie kampanii promocyjno-informacyjnej odnoszącej się do promocji gospodarczej regionu łódzkiego w formie materiałów programowych przeznaczonych do emisji w stacjach o co najmniej zasięgu lokalnym od dostawcy radiowych usług medialnych oraz zakup czasu antenowego na potrzeby ich emisji Zapytanie ofertowe 13/05/2019 21/05/2019 łódzkie
usługa publikacji 6 ogłoszeń w dzienniku regionalnym obejmującym zasięg Województwa Świętokrzyskiego Wynik 13/05/2019 - Polska
Wykonanie i dostawa trzech publikacji książkowych dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Wynik 13/05/2019 - Polska
Świadczenie usługi polegającej na opublikowaniu obwieszczeń w podkarpackiej prasie regionalnej (publikatorach, tytułach prasowych). Zapytanie ofertowe 10/05/2019 17/05/2019, godz. 00:00 podkarpackie
Świadczenie usługi polegającej na publikacji materiałów informacyjno-promocyjnych mających na celu promowanie działań gospodarczych podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie [OP-IV.272.36.2019.LK] Przetarg publiczny BZP 10/05/2019 20/05/2019, godz. 12:00 lubelskie
Cyfrowe narzędzie wykorzystujące algorytmy machine learning oraz AI w celu opracowania i wdrożenia w przedsiębiorstwie narzędzia automatyzującego proces zakupu powierzchni reklamowej Zapytanie ofertowe 10/05/2019 17/05/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.