Utylizacja nieczystości - ogłoszenia

przetarg wywóz ścieków, wywóz szamba, utylizacja zanieczyszczeń, przetargi usługi asenizacyjne, nieczystości płynne, asenizacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 597 wyników.
PWiK-ZP/11/2019 - ROBOTY BUDOWLANE RENOWACJA KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ METODĄ BEZWYKOPOWĄ (UTWARDZONEGO RĘKAWA) w ul. 3-MAJA, 1-BRYGADY, LEGIONÓW i SZWOLEŻERÓW W ZĄBKACH Licytacja 19/07/2019 12/08/2019, godz. 12:05 Polska
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bazie Paliw nr 17 w Baryczy - projekt Licytacja 19/07/2019 12/08/2019, godz. 12:00 Polska
Dostawa instalacji do usuwania części mineralnych z nieczystości pochodzących ze stanowiska mycia zbiorników wozów asenizacyjnych, zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków Halemba Centrum Licytacja 19/07/2019 31/07/2019, godz. 11:00 Polska
Ciągłe i powtarzające się świadczenie usług w zakresie załadunku oraz wywozu nieczystości stałych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 29/07/2019, godz. 11:45 łódzkie
„Świadczenie usług sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój" Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 29/07/2019, godz. 14:00 dolnośląskie
Awaryjne czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami, aco-drenów, odwodnienia szczelinowego oraz cieków odwadniających zabudowanych w drogach na terenie miasta Katowice w 2019r Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 29/07/2019, godz. 09:55 śląskie
Naprawa dwóch separatorów balistycznych zainstalowanych w hali sortowni odpadów w RZGO Słajsino Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 29/07/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych II Wynik 19/07/2019 - podkarpackie
„Świadczenie usług sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój" Wynik 19/07/2019 - Polska
Wywóz wraz z zagospodarowaniem odwodnionego, ustabilizowanego i higienizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie w latach 2020 i 2021 Licytacja 18/07/2019 31/07/2019, godz. 12:00 Polska
Świadczenie usług w zakresie: wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych (biomasy) z kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 32 WOG Zamość: odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówek wojskowych zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 WOG Zamość: załadunku, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych oraz skratek pochodzących z mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Jawidz oraz Bezwola wraz z wyposażeniem wszystkich wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia kompleksów w pojemniki do składowania zmieszanych odpadów komunalnych, segregowanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz odpadów pokonsumpcyjnych – w zakresie 6 części Przetarg publiczny BZP 18/07/2019 26/07/2019, godz. 11:00 lubelskie
Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków Wynik 17/07/2019 - Polska
Eksploatacja sieciowych przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, rozbiciu na 4 pakiety. Inna informacja 17/07/2019 31/07/2019, godz. 08:30 wielkopolskie
Usługa utylizacji nieczystości płynnych na terenie RZGW Wrocław i Zarządów Zlewni: Wrocław, Zielona Góra, Leszno i Nysa. Przetarg publiczny BZP 17/07/2019 30/07/2019, godz. 10:30 mazowieckie
Kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków w Dziemionnie Przetarg publiczny BZP 16/07/2019 23/07/2019, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
BIEŻĄCE UTRZYMANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA W 2019 ROKU Przetarg publiczny BZP 16/07/2019 24/07/2019, godz. 10:00 pomorskie
Gospodarowanie odpadami, w tym wywóz nieczystości płynnych Przetarg publiczny BZP 16/07/2019 26/07/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Kompleksowa usługa obejmująca odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01- Skratki, 19 08 02- Zawartość piaskownika, 19 08 05 – Ustabilizowane osady ściekowe, pochodzących z oczyszczalni ścieków będących pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich. Wynik 16/07/2019 - Polska
Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych Przetarg publiczny BZP 16/07/2019 24/07/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Usługa zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) z terenu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, w podziale na 5 pakietów Przetarg publiczny TED 16/07/2019 23/08/2019, godz. 10:00 wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.