Utylizacja nieczystości - ogłoszenia

przetarg wywóz ścieków, wywóz szamba, utylizacja zanieczyszczeń, przetargi usługi asenizacyjne, nieczystości płynne, asenizacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 494 wyników.
Wymiana zbiornika bezodpływowego na ścieki i budowa łazienki Zapytanie ofertowe 18/11/2019 25/11/2019, godz. 11:00 Miasto Szczecin
PRZYJĘCIE I OCZYSZCZENIE W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WÓD ODCIEKOWYCH, POCHODZĄCYCH Z ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W SIERAKOWIE I SZCZECINIE-KLUCZU (w podziale na części) Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 25/11/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
SAMOCHODOWE USŁUGI ASENIZACYJNE DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SOŚNIE Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 25/11/2019, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Sukcesywny odbiór, wywóz oraz zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni ścieków w Emowie Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 02/12/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w podziale na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3 Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 26/11/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Całoroczne utrzymanie przystanków komunikacyjnych, utrzymanie koszy ulicznych i ręczne zbieranie nieczystości na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2020 r. oraz usuwanie graffiti i innych zanieczyszczeń oraz malowanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich i obiektów małej architektury zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2020 r. Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 25/11/2019, godz. 12:00 śląskie
Odbiór odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości ciekłych z terenu jednostek, instytucji i obiektów wojskowych zlokalizowanych w terenie działania SOI Choszczno administrowanego przez 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 26/11/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób, mienia i obiektów na terenie oczyszczalni ścieków i w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Stegnie, ul. Gdańska 2 Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 25/11/2019, godz. 11:00 pomorskie
Usługa wynajmu i serwisowania kontenerów sanitarnych, kabin prysznicowych oraz umywalek wolnostojących celem zabezpieczenia ćwiczeń JESION oraz NIDA (zamówienie z podziałem na 2 zadania) Wynik 15/11/2019 - Polska
Usługi sprzątania w pasach drogowych i na parkingach zarządzanych przez Prezydenta Miasta Radomska, w tym utrzymania w czystości i mycia ławek ulicznych oraz usuwania i wywozu odpadów stałych i nieczystości zgromadzonych w koszach ulicznych, sprzątania przystanków MPK oraz okresowego mycia wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta Radomska Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 25/11/2019, godz. 11:00 łódzkie
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Tuchowie i oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach w 2020 roku Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 21/11/2019, godz. 10:00 małopolskie
Odbiór nieczystości stałych oraz odbiór i utylizację odpadów pochodzenia medycznego Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 22/11/2019, godz. 11:00 lubelskie
Wykonanie remontu suszarni taśmowej Andritz BDS RD 30 polegającej na dostawie i montażu listew podtrzymujących taśmę na obiekcie Oczyszczalni Ścieków Centralna w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 49. Licytacja 14/11/2019 19/11/2019, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Identyfikacja i charakterystyka źródeł emisji odorów na Oczyszczalni Ścieków oraz określenie kierunków ograniczania ich uciążliwości dla otoczenia. Licytacja 13/11/2019 28/11/2019, godz. 14:00 kujawsko-pomorskie
Remont separatorów MC i MŻ Licytacja 13/11/2019 20/11/2019, godz. 13:29 Polska
Usługa w postaci odbioru, czyszczenia i przeglądu eksploatacyjnego separatora tłuszczu. Licytacja 13/11/2019 18/11/2019, godz. 12:00 śląskie
Usługi wywozu i zagospodarowania nieczystości stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości płynnych w 2020 r. Przetarg publiczny BZP 13/11/2019 21/11/2019, godz. 08:30 warmińsko-mazurskie
Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Centralna" w Retkowie, gmina Stanisławów w 2020 roku. Przetarg publiczny BZP 12/11/2019 21/11/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami wraz z odebraniem przez Wykonawcę usługi odpadów powstających po czyszczeniu Zapytanie ofertowe 12/11/2019 15/11/2019, godz. 00:00 warmińsko-mazurskie
Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z Placówki SG w Nowym Dworze (sprawa nr 37/ZP/WTiZ/19) Wynik 12/11/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.