Utylizacja nieczystości - ogłoszenia

przetarg wywóz ścieków, wywóz szamba, utylizacja zanieczyszczeń, przetargi usługi asenizacyjne, nieczystości płynne, asenizacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 801 wyników.
Usunięcie oraz przetwarzanie osadu z oczyszczalni ścieków w Nowym Targu (kod odpadu 19 08 05) Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 28/03/2019, godz. 10:00 małopolskie
Usługi wywozu nieczystości płynnych Zapytanie ofertowe 18/03/2019 29/03/2019, godz. 00:00 Miasto Wrocław
Czyszczenie separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 09:45 wielkopolskie
Przeglądy eksploatacyjne dwóch modułów kogeneracyjnych typu VITOBLOC 200 BM-190/238 wraz z konserwacją programu sterującego modułami zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Chełmie Wynik 18/03/2019 - Polska
Wydzierżawienie działki na terenie funkcjonującej oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na ulokowanie na niej laboratorium badawczego do mikrobiologicznych badań osadów Zapytanie ofertowe 17/03/2019 25/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i termicznym unieszkodliwianiu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków ,,Wschód” w instalacji ITPO usytuowanej na terenie Oczyszczalni Wynik 15/03/2019 - pomorskie
Świadczenie usług polegających na koszeniu trawy i przycinaniu żywopłotów wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem odpadów zielonych i zebranych nieczystości na gruntach stanowiących własność Gminy Wrocław Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 25/03/2019, godz. 09:00 dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia”, Etap I / Faza 2 Wynik 15/03/2019 - Polska
wywóz nieczystości płynnych Wynik 15/03/2019 - Polska
Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław Wynik 15/03/2019 - Polska
Utrzymanie urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego Wynik 15/03/2019 - Polska
Hurtowy odbiór ścieków z terenu gminy Nowe Miasto nad Wartą Wynik 15/03/2019 - Polska
Czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz separatorów Wynik 15/03/2019 - Polska
Wykonanie usługi związanej z usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, wysepek, ścieków oraz krawężników na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie Przetarg publiczny BZP 14/03/2019 22/03/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
KONSERWACJA, SERWIS BIEŻĄCY I USUWANIE AWARII SIECI I URZĄDZEŃ WODNO – KANALIZACYJNYCH NA TERENACH KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 26 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZEGRZU Wynik 14/03/2019 - Polska
Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych metodą R 3 z terenu oczyszczalni ścieków Wodociągi Ustka Sp. z o. o. do instalacji przetwarzania odpadów, bez zastosowania rolniczego Przetarg publiczny BZP 13/03/2019 27/03/2019, godz. 15:00 pomorskie
„Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, z podziałem na 25 zadań” – nr postępowania 059/19 Przetarg publiczny BZP 13/03/2019 22/03/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Zadanie 1. Serwis i czyszczenie urządzeń sozotechnicznych (separatorów, osadników, przepompowni ścieków, neutralizatorów, ,itd.) zlokalizowanych na terenach administrowanych 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w garnizonach: Wędrzyn, Międzyrzecz, Skwierzyna wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów powstałych w wyniku realizacji tej usługi. Zadanie 2. Serwis i czyszczenie trzech myjni pojazdów firmy AWAS zlokalizowanych na terenie 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wędrzynie, JW. 5700 w Międzyrzeczu oraz JW. 3949 w Skwierzynie wraz z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów powstałych w wyniku świadczenia niniejszej usługi. Wynik 12/03/2019 - Polska
BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH NA TERENIE BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE CZYSZCZENIA WPUSTÓW ULICZNYCH, KANAŁÓW DESZCZOWYCH ITP. Wynik 12/03/2019 - Polska
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ORAZ USŁUG CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ (SOZOTECHNICZNYCH) DO PODCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW WRAZ Z TRANSPORTEM I UTYLIZACJĄ ODPADÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU CZYSZCZENIA Wynik 12/03/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.