Utylizacja nieczystości - ogłoszenia

przetarg wywóz ścieków, wywóz szamba, utylizacja zanieczyszczeń, przetargi usługi asenizacyjne, nieczystości płynne, asenizacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 561 wyników.
Zarządzanie projektem pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Gnojnik” realizowanym przez Gminę Gnojnik i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 19/07/2018 27/07/2018 małopolskie
Pełnienie funkcji Koordynatora projektu POIIS w ramach Jednostki Realizującej Projekt dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Międzyrzecz z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach: Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”. Zapytanie ofertowe 19/07/2018 03/08/2018 lubuskie
Informacja i promocja podczas realizacji projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ 2014-2020 Zapytanie ofertowe 19/07/2018 02/08/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zlecenie prac badawczych w zakresie opracowania technologii dedykowanych jednostce pływającej obejmujących: stację uzdatniania wody oraz technologię oczyszczania ścieków powstałych na jednostce z możliwością częściowego zamknięcia obiegu ścieków oczyszczonych do spłukiwania toalet. Zapytanie ofertowe 19/07/2018 26/07/2018 kujawsko-pomorskie
Zapewnienie dostępu do laboratorium wraz infrastrukturą badawczą do wykonania analiz fizyko-chemicznych, bakteriologicznych i biologicznych wody i ścieków dla jednostki pływającej. Zapytanie ofertowe 19/07/2018 26/07/2018 kujawsko-pomorskie
Świadczenie usług w zakresie odbioru, załadunku, transportu i utylizacji odpadów medycznych o właściwościach niebezpiecznych, oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w SP ZOZ w Przeworsku wraz z dostawą opakowań do ich segregacji pomiędzy kolejnymi odbiorami Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 27/07/2018, godz. 09:00 podkarpackie
usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych, metodą R 12 wraz z załadunkiem z terenu oczyszczalni ścieków Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4 Wynik 19/07/2018 - Polska
Wywóz nieczystości komunalnych i biodegradowalnych z KPP w Wejherowie i jednostkach jej podległych Wynik 19/07/2018 - Polska
Przeczyszczenie kanalizacji systemu odwodnienia odwodnienia w kopalni Górażdże Licytacja 19/07/2018 26/07/2018, godz. 12:00 opolskie
świadczenie usługi odbioru i utylizacji ODPADÓW MEDYCZNYCH z obiektów ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim. Wynik 19/07/2018 - Polska
Zarządzanie i promocja projektu pn.: „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej” Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 27/07/2018, godz. 09:00 małopolskie
Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Sejnach (sprawa nr 18/ZP/WTiZ/18) Wynik 18/07/2018 - Polska
wywóz nieczystości stałych z obiektów Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach Wynik 18/07/2018 - Polska
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI KOMUNALNYCH I BIODEGRADOWALNYCH Z KPP W PUCKU I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH Wynik 18/07/2018 - Polska
Opróżnienie, konserwacja oraz czyszczenie separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych Zapytanie ofertowe 18/07/2018 20/07/2018, godz. 12:00 opolskie
Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole Przetarg publiczny BZP 17/07/2018 25/07/2018, godz. 11:00 opolskie
Wykonanie usług związanych z serwisem separatorów na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy - obszar Rejonu w Bydgoszczy w latach 2018-2021 Wynik 17/07/2018 - Polska
Wywóz nieczystości stałych z obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Wynik 17/07/2018 - Polska
Usługa wynajmu i serwisowania kontenerów sanitarnych oraz serwisowanie 2 szt. kontenerów Zamawiającego Wynik 17/07/2018 - Polska
Wynajem kabin WC na potrzeby zabezpieczenia bazy sanitarnej podczas uroczystości organizowanych przez AWL we Wrocławiu Licytacja 16/07/2018 25/07/2018, godz. 13:00 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.