Utylizacja nieczystości - ogłoszenia

przetarg wywóz ścieków, wywóz szamba, utylizacja zanieczyszczeń, przetargi usługi asenizacyjne, nieczystości płynne, asenizacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 462 wyników.
Dostawa na oczyszczalnię ścieków w Nowym Tomyślu flokulanta (polielektrolitu) Flopam EM 640 HIB do procesu odwadniania osadu w ilości do 9.000 kg. Licytacja 19/09/2018 01/10/2018, godz. 10:00 Polska
Działania informacyjno promocyjne dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI” Wynik 18/09/2018 - Polska
„Bieżąca konserwacja, udrażnianie i czyszczenie rowów zlokalizowanych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze”, obejmująca: 6 zadań. Przetarg publiczny BZP 17/09/2018 27/09/2018, godz. 10:00 śląskie
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kaliszu w latach 2019-2023 Przetarg publiczny TED 15/09/2018 23/10/2018, godz. 07:45 wielkopolskie
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kępnie w latach 2019-2023 Przetarg publiczny TED 15/09/2018 25/10/2018, godz. 09:30 wielkopolskie
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Chodzieży w latach 2019-2023 Przetarg publiczny TED 15/09/2018 24/10/2018, godz. 09:30 wielkopolskie
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Koninie w latach 2019-2023 Przetarg publiczny TED 15/09/2018 25/10/2018, godz. 07:45 wielkopolskie
Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków „Lemna” w m. Ługi gm. Powidz poprzez wydobycie, odwodnienie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwieniem Przetarg publiczny BZP 14/09/2018 25/09/2018, godz. 10:30 wielkopolskie
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Gnieźnie w latach 2019-2023 Przetarg publiczny TED 14/09/2018 23/10/2018, godz. 08:15 wielkopolskie
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Nowym Tomyślu w latach 2019-2023 Przetarg publiczny TED 14/09/2018 26/10/2018, godz. 09:00 wielkopolskie
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Lesznie w latach 2019-2023 Przetarg publiczny TED 14/09/2018 26/10/2018, godz. 08:45 wielkopolskie
Całoroczne utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Środzie Wielkopolskiej w latach 2019-2023 Przetarg publiczny TED 14/09/2018 24/10/2018, godz. 08:15 wielkopolskie
Odbiór i wywóz nieczystości stałych z obiektu AWL - OJK w Rakowie Wielkim Licytacja 13/09/2018 20/09/2018, godz. 10:00 Polska
Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków k/Małuszowa, zdeponowanych na trzech lagunach osadowych Przetarg publiczny BZP 13/09/2018 21/09/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Czyszczenie zbiorników ścieków w przepompowniach ścieków Zapytanie ofertowe 12/09/2018 14/09/2018, godz. 11:00 pomorskie
Wywóz nieczystości, odpadów pobadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 Wynik 12/09/2018 - Polska
Usługa w zakresie wywozu segregowanych odpadów komunalnych i innych nieczystości stałych oraz odpadów pokasacyjnych. Przetarg publiczny BZP 12/09/2018 20/09/2018, godz. 10:30 lubelskie
Zamówienie z wolnej ręki na dostawy wody i odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Białowieży Wynik 12/09/2018 - Polska
Zamówienie z wolnej ręki na odprowadzanie ścieków z posesji Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych Wynik 12/09/2018 - Polska
Odbiór i transport odpadów komunalnych i padłej zwierzyny oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości ciekłych Przetarg publiczny TED 12/09/2018 18/10/2018, godz. 08:00 dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.