Utylizacja nieczystości - ogłoszenia

przetarg wywóz ścieków, wywóz szamba, utylizacja zanieczyszczeń, przetargi usługi asenizacyjne, nieczystości płynne, asenizacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 693 wyników.
Regulacja studni i stuczienek ściekowych w drogach publicznych. Licytacja 18/01/2019 24/01/2019, godz. 11:00 Polska
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 25/01/2019, godz. 10:30 zachodniopomorskie
Wywóz odcieków przemysłowych w ilości łącznej do 20000m3 w 2019r. z terenu Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie do Oczyszczalni Ścieków w Jamnie. Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 25/01/2019, godz. 13:15 zachodniopomorskie
Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości Zapytanie ofertowe 17/01/2019 23/01/2019, godz. 00:00 śląskie
Udrożnienie poziomu kanalizacji oraz studzienek Zapytanie ofertowe 17/01/2019 22/01/2019, godz. 10:00 śląskie
Wynajem i pełna usługa sanitarna przenośnych kabin WC Przetarg niepubliczny 17/01/2019 23/01/2019, godz. 15:00 opolskie
Badania wody oraz ścieków oczyszczonych i surowych dla Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. w 2019 r. Wynik 17/01/2019 - Polska
Wykonanie usługi okresowego czyszczenia, opróżniania i wykonywania przeglądów konserwacyjnych i konserwacji instalacji, separatorów i urządzeń do odprowadzania ścieków oraz wykonywania napraw i usuwania awarii urządzeń, instalacji i sieci związanych z usuwaniem nieczystości płynnych i wód opadowych na terenie wszystkich obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków według Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Usług w terminie obowiązywania umowy ZNAK POSTĘPOWANIA ZP-42/WZŻ/2018 Wynik 17/01/2019 - Polska
Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa Wynik 17/01/2019 - Polska
Usługi wywozu i zagospodarowania nieczystości stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości płynnych w 2019 r. Wynik 17/01/2019 - Polska
Odbiór osadów z oczyszczalni ścieków w Limanowej w 2019r. Wynik 17/01/2019 - Polska
Transport i następnie unieszkodliwianie albo odzysk komunalnych osadów ściekowych - kod 19 08 05 wytwarzanych przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. Wynik 17/01/2019 - Polska
Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków Wynik 17/01/2019 - Polska
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników z oczyszczalni zlokalizowanych na terenie gminy Limanowa Przetarg publiczny BZP 16/01/2019 24/01/2019, godz. 11:00 małopolskie
Wynajem wraz z serwisem toalet przenośnych, umywalek, kontenerów prysznicowych z przyczepami grzewczymi na imprezy sportowe organizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie Przetarg publiczny BZP 16/01/2019 24/01/2019, godz. 10:00 małopolskie
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych Przetarg publiczny BZP 16/01/2019 24/01/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz nieczystości stałych. Inna informacja 16/01/2019 04/02/2019, godz. 08:00 śląskie
Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników wytworzonych przez oczyszczalnię ścieków w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu Wynik 16/01/2019 - Polska
PRZYJĘCIE I OCZYSZCZENIE W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WÓD ODCIEKOWYCH, POCHODZĄCYCH Z ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W SIERAKOWIE I SZCZECINIE-KLUCZU (w podziale na części) Wynik 16/01/2019 - Polska
Eksploatacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ozorków w latach 2019-2020 Wynik 16/01/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.