Utylizacja nieczystości - ogłoszenia

przetarg wywóz ścieków, wywóz szamba, utylizacja zanieczyszczeń, przetargi usługi asenizacyjne, nieczystości płynne, asenizacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 495 wyników.
Konserwacja, opróżnianie i czyszczenie separatora substancji ropopochodnych Licytacja 16/09/2019 20/09/2019, godz. 09:05 opolskie
wyłonienie Wykonawcy zamówienia na przeprowadzenie badań nad procesem zawracania ścieków w skali laboratoryjnej Zapytanie ofertowe 13/09/2019 20/09/2019 warmińsko-mazurskie, Olsztyński
Bieżąca konserwacja i usuwanie awarii sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kije Przetarg publiczny BZP 13/09/2019 23/09/2019, godz. 09:00 świętokrzyskie
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU, WYWOZU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ZE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. EDMUNDA BIERNACKIEGO W MIELCU Wynik 13/09/2019 - Polska
Oczyszczanie terenów i obiektów administrowanych przez ZDZiT w 2020 roku - Park Podzamcze, Park Centralny Przetarg publiczny TED 13/09/2019 15/10/2019, godz. 08:00 warmińsko-mazurskie
Odbiór odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości ciekłych z terenu jednostek, instytucji i obiektów wojskowych z... Przetarg publiczny TED 13/09/2019 18/10/2019, godz. 08:00 zachodniopomorskie
„Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej” Przetarg publiczny BZP 12/09/2019 23/09/2019, godz. 07:30 śląskie
„Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków k/Małuszowa, zdeponowanych na trzech lagunach osadowych” Przetarg publiczny BZP 12/09/2019 20/09/2019, godz. 08:30 dolnośląskie
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe ( separatory) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku w 2019r. Przetarg publiczny BZP 12/09/2019 20/09/2019, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Usługa najmu i serwisu przenośnych kabin WC z umywalką oraz umywalek w kompleksach administrowanych przez 6 Wojskowym Oddział Gospodarczy Ustka Lędowo – Sekcja Obsługi Infrastruktury Ustka, Słupsk, Lębork – Łeba, Chojnice i Czarne. Przetarg publiczny BZP 12/09/2019 23/09/2019, godz. 10:00 pomorskie
Obsługa podczyszczalni – stacji dezynfekcji zakaźnych ścieków szpitalnych Przetarg publiczny BZP 11/09/2019 24/09/2019, godz. 09:30 małopolskie
Zapewnienie stałego serwisu eksploatacyjnego wraz z zapewnieniem ciągłości pracy oraz wykonywaniem okresowej konserwacji i przeglądów Instalacji Dekontaminacji Ścieków Radioaktywnych zamontowanej na Oddziale Klinicznym Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób wewnętrznych w Szpitalu przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu Wynik 11/09/2019 - Polska
Transport i przetwarzanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska Przetarg publiczny TED 11/09/2019 14/10/2019, godz. 09:00 śląskie
Konserwacja urządzeń i instalacji przepompowni i oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w kompleksach wojskowych na terenie administrowanym przez 17 WOG Koszalin. Przetarg publiczny BZP 11/09/2019 20/09/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych Licytacja 10/09/2019 19/09/2019, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Transport i przetwarzanie osadów ściekowych Licytacja 10/09/2019 14/10/2019, godz. 11:00 śląskie
Transport i przetwarzanie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”) ul. T. Edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska. Wynik 10/09/2019 - śląskie
Wybór operatora świadczącego usługi w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na obszarze objętym projektem PomInvest w gminie Pomiechówek Przetarg publiczny BZP 09/09/2019 17/09/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Działania informacyjne i promocyjne na rzecz projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - faza IIA” - kontrakt 26-1 Wynik 09/09/2019 - śląskie
Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków Licytacja 06/09/2019 10/10/2019, godz. 11:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.