Utylizacja nieczystości - ogłoszenia

przetarg wywóz ścieków, wywóz szamba, utylizacja zanieczyszczeń, przetargi usługi asenizacyjne, nieczystości płynne, asenizacja

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 803 wyników.
Czyszczenie podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Winnica, Turystyczna i Szosa Bydgoska oraz piaskownika i separatora oleju zlokalizowanego przy ul. Starotoruńskiej w Toruniu w 2019 i 2020 r. Licytacja 17/05/2019 24/05/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
„Eksploatacja przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie zlewni oczyszczalni ścieków w Borówcu gm. Kórnik” Przetarg publiczny TED 17/05/2019 24/06/2019, godz. 08:30 wielkopolskie
Wywóz nieczystości z obiektów PUC S. A. - CPV - 90511000-2 Wynik 16/05/2019 - Polska
Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Rybienku Starym, gmina Wyszków Przetarg publiczny BZP 16/05/2019 30/05/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonanie usługi związane z usunięciem przerastającej zieleni z nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, wysepek, ścieków oraz krawężników na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie Wynik 16/05/2019 - Polska
Utrzymanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, peronów zatok autobusowych, ścieków oraz krawężników wg wskazanej lokalizacji poprzez usuwanie przerastającej zieleni na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole. Przetarg publiczny BZP 16/05/2019 27/05/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Wywóz i zagospodarowanie osadów spod prasy z oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem Przetarg publiczny TED 16/05/2019 30/05/2019, godz. 09:00 małopolskie
Eksploatacja i konserwacja infrastruktury wodno–kanalizacyjnej będącej własnością Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Inna informacja 16/05/2019 29/05/2019, godz. 09:00 pomorskie
Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków Zapytanie ofertowe 16/05/2019 27/05/2019, godz. 15:00 Miasto Poznań
Remont i naprawa pomp zamontowanych w studniach głębinowych, stacjach uzdatniania wody, przepompowniach ścieków oraz pozostałych urządzeń będących w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WiK Sp. z o.o. w Żninie Licytacja 16/05/2019 27/05/2019, godz. 11:00 Polska
Przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych Zapytanie ofertowe 15/05/2019 31/05/2019, godz. 12:00 dolnośląskie
Wybór Podwykonawcy usług badawczo-rozwojowych oraz pokrewnych usług doradczych w zakresie wsparcia Zamawiającego w projekcie nt. ,,Odzysk jonów metali ze ścieków powstających w procesie wytwarzania kwasu tereftalowego (instalacja PTA we Włocławku).’' Zapytanie ofertowe 15/05/2019 14/06/2019 Polska
Czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wypompowanie wody z dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów Wynik 15/05/2019 - Polska
Czyszczenia separatorów oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie Wlkp. Wynik 15/05/2019 - Polska
Załadunek, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów ściekowych wytwarzanych na terenach oczyszczalni ścieków: Orońsko, Łaziska. Przetarg publiczny BZP 14/05/2019 22/05/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Przyjęcie i zagospodarowanie odcieków z zamkniętego składowiska odpadów komunalnych Łubna. Przetarg publiczny BZP 14/05/2019 22/05/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Kompleksowa usługa obejmująca odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 19 08 01- Skratki, 19 08 02- Zawartość piaskownika, 19 08 05 – Ustabilizowane osady ściekowe, pochodzących z oczyszczalni ścieków będących pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Obornikach Śląskich. Przetarg publiczny BZP 14/05/2019 21/05/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich w 2019 roku Przetarg publiczny BZP 14/05/2019 24/05/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Wywóz odpadów i osadów ściekowych wytworzonych na oczyszczalniach ścieków Wynik 14/05/2019 - Polska
Usługa czyszczenia separatorów, osadników i innych urządzeń znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 26 WOG Zegrze z odbiorem i utylizacją odpadów powstających w wynik... Wynik 14/05/2019 - mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.