Utrzymanie kanalizacji i podobne - ogłoszenia

przetarg usługi czyszczenia kanałów, czyszczenie zbiorników, płukanie instalacji, udrażnianie rur, przetargi udrażnianie kanalizacji, czyszczenie rur, czyszczenie rurociągów, przetarg na czyszczenie kanalizacji

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 349 wyników.
Konserwacja, opróżnianie i czyszczenie separatora substancji ropopochodnych Licytacja 16/09/2019 20/09/2019, godz. 09:05 opolskie
Odbiór odpadów komunalnych (niesegregowanych i segregowanych) oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości ciekłych z terenu jednostek, instytucji i obiektów wojskowych z... Przetarg publiczny TED 13/09/2019 18/10/2019, godz. 08:00 zachodniopomorskie
Przegląd instalacji centralnego ogrzewania i wodno- kanalizacyjnej Zapytanie ofertowe 12/09/2019 20/09/2019, godz. 10:00 łódzkie
Czyszczenie przewodów wentylacyjnych w budynkach Muzeum Śląskiego w Katowicach Wynik 12/09/2019 - Polska
Czyszczenie urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe ( separatory) w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Olecku w 2019r. Przetarg publiczny BZP 12/09/2019 20/09/2019, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Czyszczenienie terenu zbiornika P. Poż. Zapytanie ofertowe 12/09/2019 16/09/2019, godz. 15:00 śląskie
Zawarcie umowy ramowej na czyszczenie zbiorników wody złożowej wraz z transportem i przetwarzaniem odpadów o kodzie 16 07 09* Wynik 12/09/2019 - mazowieckie
Zawarcie umowy ramowej na czyszczenie zbiorników ropy naftowej i wody złożowej wraz z transportem i przetwarzaniem odpadów o kodzie 16 07 08* oraz odbiór odpadów ze zbiorników wraz z transportem i prz... Wynik 12/09/2019 - mazowieckie
Czyszczenie zbiornika wód popłucznych Licytacja 11/09/2019 16/09/2019, godz. 14:26 mazowieckie
Czyszczenie rowów odwadniających na drogach gminnych Zapytanie ofertowe 10/09/2019 20/09/2019, godz. 00:00 małopolskie
Działania informacyjne i promocyjne na rzecz projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - faza IIA” - kontrakt 26-1 Wynik 09/09/2019 - śląskie
Utrzymanie rzeki Kanał Ciek A, rzeki Zuzełka, rzeki Kanał Pułazie Gąsiorowo, rzeki Pukawka, rzeki Łętówka (Kanał Szumowo Łętownica) Wynik 09/09/2019 - mazowieckie
Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków Licytacja 06/09/2019 10/10/2019, godz. 11:00 śląskie
Utrzymanie urządzeń odwadniających w ciągach dróg powiatowych Powiatu Legionowskiego Przetarg publiczny BZP 06/09/2019 24/09/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów technologicznych powstających w Zakładzie Oczyszczania Ścieków „Płaszów” w Krakowie Wynik 06/09/2019 - małopolskie
Odbiór i transport oraz przetwarzanie odpadów powstających w procesie oczyszczania ścieków,przepompowni oraz lagun Przetarg publiczny TED 06/09/2019 10/10/2019, godz. 09:00 śląskie
Utrzymanie autostrady A1 zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Katowicach Rejon w Częstochowie Inna informacja 06/09/2019 20/09/2019, godz. 10:00 śląskie
Czyszczenie separatorów i osadników na drogach gminych Licytacja 05/09/2019 12/09/2019, godz. 09:40 mazowieckie
Przegląd i czyszczenie kanalizacji przemysłowo-deszczowej Licytacja 04/09/2019 25/09/2019, godz. 12:00 małopolskie
Usługi merytoryczne w zakresie zarządzania projektem, rozliczenie i inspekcja robót w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Przetarg publiczny BZP 04/09/2019 13/09/2019, godz. 12:00 dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.