Utrzymanie kanalizacji i podobne - ogłoszenia

przetarg usługi czyszczenia kanałów, czyszczenie zbiorników, płukanie instalacji, udrażnianie rur, przetargi udrażnianie kanalizacji, czyszczenie rur, czyszczenie rurociągów, przetarg na czyszczenie kanalizacji

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 437 wyników.
„Organizacja i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego uczestników do zdobycia uprawnień do Napełniania i opróżniania zbiorników transportowych klasy 2 lub 3 w ramach projektu AKADEMIA KIEROWCY ZAWODOWEGO - ROZWÓJ KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DLA BRANŻY TRANSPORTOWEJ” Zapytanie ofertowe 20/07/2018 31/07/2018 warmińsko-mazurskie
Realizacja konserwacji, przeglądów i napraw instalacji oraz sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania oraz pozostałej z tym związanej zabudowanej infrastruktury wraz z zapewnieniem stałego pogotowia awaryjnego Zapytanie ofertowe 19/07/2018 06/08/2018, godz. 15:00 śląskie
Zlecenie prac badawczych w zakresie opracowania technologii dedykowanych jednostce pływającej obejmujących: stację uzdatniania wody oraz technologię oczyszczania ścieków powstałych na jednostce z możliwością częściowego zamknięcia obiegu ścieków oczyszczonych do spłukiwania toalet. Zapytanie ofertowe 19/07/2018 26/07/2018 kujawsko-pomorskie
Utrzymanie i konserwacja rowów otwartych na terenie miasta Piekary Śląskie w 2018 roku. Wynik 19/07/2018 - Polska
Przeczyszczenie kanalizacji systemu odwodnienia odwodnienia w kopalni Górażdże Licytacja 19/07/2018 26/07/2018, godz. 12:00 opolskie
Czyszczenie rowu opaskowego na placu manewrowym przy łamiarni Kopalni Górażdże Licytacja 19/07/2018 26/07/2018, godz. 12:00 opolskie
Opróżnienie, konserwacja oraz czyszczenie separatorów ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych Zapytanie ofertowe 18/07/2018 20/07/2018, godz. 12:00 opolskie
Utrzymanie i konserwacja kanałów technologicznych Zapytanie ofertowe 18/07/2018 27/07/2018, godz. 00:00 śląskie
Przetarg nieograniczony na usługę naprawy zasuw, ramion nalewczych i przepływomierzy, zasuw w obudowie zbiornika i zbiorników wraz z legalizacją (nr sprawy: MAT/247/2018) Przetarg publiczny BZP 18/07/2018 01/08/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Oczyszczanie seperatorów i osadników miejskich kanalizacj deszczowej w Katowicach Przetarg publiczny BZP 18/07/2018 01/08/2018, godz. 08:30 śląskie
Eksploatacja kanalizacji deszczowej należącej do Gminy Opole Przetarg publiczny BZP 17/07/2018 25/07/2018, godz. 11:00 opolskie
Inspekcja TV kanału deszczowego Zapytanie ofertowe 17/07/2018 24/07/2018, godz. 14:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie prac obejmujących bieżące utrzymanie zbiorników wodnych administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 21.12.2021 r. Wynik 17/07/2018 - Polska
część I. „Czyszczenie czaszy i brzegów zbiornika wodnego Porąbka z zanieczyszczeń”. część II. „Czyszczenie czaszy zbiornika z zanieczyszczeń ZW Tresna”. Przetarg publiczny BZP 17/07/2018 28/08/2018, godz. 10:00 mazowieckie
Udrożnienie, oczyszczenie przepustów i rurociągów o długości około 359,9 mb oraz oczyszczenie odcinków odkrytych o długości 2.834,9 mb w wybranych rowach Gminy Miasto Marki wraz z dokonaniem obmiaru średnicy 1 przepustu wskazanego rowu melioracyjno-komunalnego Przetarg publiczny BZP 16/07/2018 25/07/2018, godz. 15:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim poprzez budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Giżyckim w Giżycku w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II" i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy Wynik 16/07/2018 - Polska
Bieżące utrzymanie drożności sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających drogi gminne i wojewódzkie, oraz konserwacja cieków i rowów będących odprowadzalnikami wód opadowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r. Przetarg publiczny BZP 16/07/2018 30/07/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Wykonanie usługi czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej i drenaży Zapytanie ofertowe 16/07/2018 19/07/2018, godz. 11:00 pomorskie
Czyszczenie, konserwacja separatorów i osadników oczyszczających wody opadowe z drogi krajowej Nr S22 km 388+050 do km 438+499, odcinek Węzeł Elbląg Wschód – Granica Państwa w Grzechotkach wraz z unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych Wynik 13/07/2018 - Polska
Wykonanie zamówienia obejmującego: usługa odbioru nieczystości płynnych, pompowania i wywozu osadów oraz czyszczenia kanalizacji Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 13/07/2018 19/07/2018, godz. 14:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.