Utrzymanie kanalizacji i podobne - ogłoszenia

przetarg usługi czyszczenia kanałów, czyszczenie zbiorników, płukanie instalacji, udrażnianie rur, przetargi udrażnianie kanalizacji, czyszczenie rur, czyszczenie rurociągów, przetarg na czyszczenie kanalizacji

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 468 wyników.
Utrzymanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Licytacja 18/01/2019 24/01/2019, godz. 10:00 Polska
Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dobra Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 25/01/2019, godz. 10:30 zachodniopomorskie
Udrożnienie poziomu kanalizacji oraz studzienek Zapytanie ofertowe 17/01/2019 22/01/2019, godz. 10:00 śląskie
Wykonanie usługi okresowego czyszczenia, opróżniania i wykonywania przeglądów konserwacyjnych i konserwacji instalacji, separatorów i urządzeń do odprowadzania ścieków oraz wykonywania napraw i usuwania awarii urządzeń, instalacji i sieci związanych z usuwaniem nieczystości płynnych i wód opadowych na terenie wszystkich obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków według Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Usług w terminie obowiązywania umowy ZNAK POSTĘPOWANIA ZP-42/WZŻ/2018 Wynik 17/01/2019 - Polska
Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa Wynik 17/01/2019 - Polska
Usługi wywozu i zagospodarowania nieczystości stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości płynnych w 2019 r. Wynik 17/01/2019 - Polska
Utrzymanie czystości dróg, ulic, chodników, i przystanków na terenie gminy Rudna Wynik 17/01/2019 - Polska
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów, chodników i przystanków na terenie Gminy Rudna Wynik 16/01/2019 - Polska
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA CZYSZCZENIE KANALIZACJI ORAZ USUWANIE AWARII NA INSTALACJACH I SIECIACH: WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA W 2019 ROKU Wynik 16/01/2019 - Polska
Usługa odbioru i transportu odpadów konsumpcyjnych i niebezpiecznych do miejsc dalszego zagospodarowania z miejsc administrowanych przez 43 WOG Świętoszów Wynik 16/01/2019 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg i budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Stare Maczki Wstępne ogłoszenie 16/01/2019 23/01/2019 śląskie
CZYSZCZENIE I OPRÓŻNIANIE SEPARATORÓW TŁUSZCZU W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 2 WOG WE WROCŁAWIU Przetarg publiczny BZP 15/01/2019 23/01/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
„Bieżąca konserwacja, udrażnianie i czyszczenie rowów zlokalizowanych na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze”, obejmująca: Zadanie nr 1: Konserwacja rowu melioracyjnego A2/7, Zadanie nr 2: Konserwacja rowu przy ul. Partyzantów, Zadanie nr 3: Konserwacja rowu melioracyjnego F-5/4, Zadanie nr 4: Konserwacja rowu melioracyjnego F-10, Zadanie nr 5: Konserwacja rowu melioracyjnego F-19, Zadanie nr 6: Konserwacja rowu melioracyjnego F-17 Wynik 15/01/2019 - Polska
Kompleksowe i bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych w budynkach Zarządu Zlewni w Katowicach, Nadzorach Wodnych i Zbiornikach Wodnych wraz z zapewnieniem środków czystości Wynik 15/01/2019 - Polska
Czyszczenia kanalizacji deszczowej ulicznej na terenie miasta Bydgoszczy w 2019 r. Wynik 14/01/2019 - Polska
Czyszczenie i dezynfekcja kanałów oraz central wentylacyjnych zainstalowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, w Filii w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 oraz w Filii w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 z podziałem na 3 pakiety. Przetarg publiczny BZP 14/01/2019 22/01/2019, godz. 11:00 dolnośląskie
Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Wyszków Przetarg publiczny BZP 14/01/2019 21/01/2019, godz. 11:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE SZCZECINA I W LASACH MIEJSKICH (w podziale na części) Wynik 14/01/2019 - Polska
„Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w ciągach komunikacyjnych w budynkach Spółki: a) siedziba przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli, b) Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli, c) Centralna Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Polnej w Nowej Soli oraz całoroczne usługi utrzymania czystości terenów, nawierzchni wraz z likwidacją śliskości zimowej wokół budynku, posesji Zamawiającego przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli”. Wynik 11/01/2019 - Polska
„Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji oraz systemów zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu w roku 2019: 1) wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacji, 2) Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, 3) elektrycznej, teletechnicznej, 4) systemu monitoringu (BMS) i automatyki urządzeń technicznych zainstalowanych w budynku” Wynik 11/01/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.