Utrzymanie dróg - ogłoszenia

przetarg sprzątanie ulic, przetargi zamiatanie dróg, utrzymanie chodników, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3265 wyników.
Bieżące utrzymanie i konserwacja bramy przejazdowej przy ul. Parkowej w Kamiennej Górze, na terenie działek nr 305, 304/3, 304/4, 198/2, obręb 6 Licytacja 19/07/2019 31/07/2019, godz. 12:00 Polska
Konserwacja i utrzymanie w sprawnym działaniu urządzeń, będących własnością Zamawiającego, zainstalowanych w garażach podziemnych położonych przy ulicy Pełczyńskiego 24 i Pełczyńskiego 24C, w Warszawie na terenie Dzielnicy Bemowo Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 29/07/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Naprawa sprzętu przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z podziałem na zadania. Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 29/07/2019, godz. 10:00 łódzkie
Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku Zadanie II, Nadzór Wodny w Gołdapi Wynik 19/07/2019 - mazowieckie
Usługi kompleksowego utrzymania czystości Inna informacja 19/07/2019 19/07/2019, godz. 07:30 małopolskie
Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej w Tarnowie – rejon Stare Miasto Wynik 19/07/2019 - małopolskie
Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Toruniu Wynik 19/07/2019 - Polska
Usługa sprzątania wybranych budynków i terenów zewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Wynik 19/07/2019 - łódzkie
Usługę polegająca na sprzątaniu obiektów należących do Gminy Miasta Pruszków: parking wielopoziomowy P&R - ul. Sienkiewicza 2a, parking jednopoziomowy - ul. Waryńskiego oraz automatyczna toaleta miejska – róg ulic Chopina/Kościuszki. Przetarg publiczny BZP 19/07/2019 29/07/2019, godz. 12:00 mazowieckie
ZImowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ruda Śląska Przetarg publiczny TED 19/07/2019 20/08/2019, godz. 09:00 Polska
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddział w Białymstoku w ciągu drogi S8 Prosienica – Zambrów km 561+734 – 576+600 i S8n Mężenin – Jeżewo km 15+232 – 29+492 Wynik 19/07/2019 - podlaskie
„Wykonywanie kompleksowej usługi sprzątania, polegającej na utrzymaniu czystości i wykonywaniu prac porządkowych w budynku i na terenie zewnętrznym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju” Inna informacja 19/07/2019 23/07/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Usługa sprzątania obiektów i terenów użytkowanych przez Uniwersytet Łódzki Przetarg publiczny TED 19/07/2019 30/07/2019, godz. 08:00 łódzkie
Zagospodarowanie terenów zielonych, oczyszczanie letnie i zimowe ulic, bieżące utrzymanie ulic i chodników oraz oznakowania pionowego na terenie Gminy Miasta Brodnicy Wynik 19/07/2019 - kujawsko-pomorskie
Świadczenie usług w zakresie: wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, segregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych (biomasy) z kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 32 WOG Zamość: odbioru i utylizacji odpadów pokonsumpcyjnych ze stołówek wojskowych zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 WOG Zamość: załadunku, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych oraz skratek pochodzących z mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowości Jawidz oraz Bezwola wraz z wyposażeniem wszystkich wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia kompleksów w pojemniki do składowania zmieszanych odpadów komunalnych, segregowanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz odpadów pokonsumpcyjnych – w zakresie 6 części Przetarg publiczny BZP 18/07/2019 26/07/2019, godz. 11:00 lubelskie
Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie / konserwacja tablic nazewniczego oznakowania ulic / alei / placów / rond / skwerów, Tablic Ruchu Pieszego (TRP), Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu ( TRK I i TRK II), Tablic Informacyjnych oraz tablic informujących o pochodzeniu nazwy ulicy/ o patronie ulicy na terenie Miasta Łodzi. Wynik 18/07/2019 - Polska
Sprzątanie wnętrz budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz sprzątanie i odśnieżanie terenów zewnętrznych wokół budynku przy ul. Rakowieckiej 25/27 Przetarg publiczny BZP 18/07/2019 26/07/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Usługi w zakresie transportu drogowego materiałów wraz z wynajmem sprzętu do bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w 2019 roku – część zamówienia nr 1 Wynik 18/07/2019 - Polska
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i osiedlowych na terenie Gminy Niedźwiedź Przetarg publiczny BZP 18/07/2019 01/08/2019, godz. 10:00 małopolskie
„Usługa konserwacji, modernizacji i bieżącego utrzymania w stanie sprawności oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa Górnicza” Wynik 18/07/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.