Utrzymanie dróg - ogłoszenia

przetarg sprzątanie ulic, przetargi zamiatanie dróg, utrzymanie chodników, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2859 wyników.
„Wyłapywanie, przyjęcie, zapewnienie opieki i utrzymania bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Miasto Augustów” Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 30/07/2018, godz. 10:00 podlaskie
Opracowanie technologii oczyszczania oraz zagospodarowania poeksloatacyjnego tłucznia kolejowego jako materiału dla budownictwa i dla infrastruktury drogowej Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 lubuskie
Obsługa gospodarcza z transportem wewnętrznym i utrzymaniem terenu zewnętrznego dla SPWSZ w Szczecinie w lokalizacji Szczecin Zdunowo ul. Sokołowskiego 11 Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 30/07/2018, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Przetarg publiczny BZP 20/07/2018 29/08/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 1) rozbiórki obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036, 2) budowy przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i cieplnego dla nieruchomości zlokalizowanej na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę i zgłoszeniem budowy przyłączy w imieniu Zamawiającego, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych Wynik 20/07/2018 - Polska
Usługa kompleksowego sprzątania budynku biurowego Nadleśnictwa Niedźwiady wraz z utrzymaniem w czystości i przejezdności infrastruktury technicznej, usytuowanej wokół siedziby Nadleśnictwa Niedźwiady, ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo Wynik 20/07/2018 - Polska
Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w obiektach O/ZUS w Nowym Sączu - Biuro Terenowe i Centrum Szkolenia w Zakopanem ul. Gimnazjalna 8 i ul. Smrekowa 22a Wynik 20/07/2018 - Polska
„Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych w obszarze działania: Oddziału Eksploatacji przy ul. Orlik –Rückemanna 35/37 w Częstochowie” Wynik 20/07/2018 - Polska
Usługa utrzymania czystości budynków Opery Wrocławskiej oraz utrzymania terenów wokół budynku Opery Wrocławskiej Wynik 20/07/2018 - Polska
Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 i 326 z podziałem na zadania. CPV 90.62.00.00-9. Wynik 20/07/2018 - Polska
Usługa utrzymania parków, zieleńców i miejskich terenów zieleni w dzielnicach: Halemba, Nowy Bytom, Chebzie w Rudzie Śląskiej do 30.09.2018r Wynik 20/07/2018 - Polska
Usługa z zakresu utrzymania zieleni przydrożnej - usunięcie gałęzi drzew i krzewów ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych. Licytacja 19/07/2018 24/07/2018, godz. 11:00 pomorskie
Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2018/2019 . Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 27/07/2018, godz. 09:00 małopolskie
Zimowe utrzymanie chodników w sezonie 2018/2019 i 2019/2020 na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Lubaczów – 2 zadania Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 02/08/2018, godz. 10:00 podkarpackie
Utrzymanie i konserwacja rowów otwartych na terenie miasta Piekary Śląskie w 2018 roku. Wynik 19/07/2018 - Polska
Utrzymanie czystości wewnątrz budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych oraz na terenach zewnętrznych i placach zabaw zarządzanych przez ZBK w Oleśnicy przez okres 12 miesięcy. Wynik 19/07/2018 - Polska
usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych, metodą R 12 wraz z załadunkiem z terenu oczyszczalni ścieków Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4 Wynik 19/07/2018 - Polska
Usługa w zakresie oczyszczania chodników, ulic, parkingów, utrzymania terenów zielonych oraz transportu pomiędzy obiektami Szpitala Wynik 19/07/2018 - Polska
Utrzymanie tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na terenie miasta Krakowa. Wynik 19/07/2018 - Polska
Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile Wynik 19/07/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.