Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne - ogłoszenia

sprzątanie biur, deratyzacja, dezynsekcja, gospodarka odpadami, odpady niebezpieczne, utylizacja odpadów, wywóz śmieci, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg,

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Usługi kominiarskie Zapytanie ofertowe 20/04/2018 24/04/2018, godz. 00:00 małopolskie
Udrożnienie i inwentaryzacja kanału deszczowego Zapytanie ofertowe 20/04/2018 04/05/2018, godz. 15:00 świętokrzyskie
Utrzymanie dróg i terenów publicznych gminy Zapytanie ofertowe 20/04/2018 26/04/2018, godz. 15:00 świętokrzyskie
Świadczenie usługi sprzątania terenów w ramach przygotowań nekropolii komunalnych Zapytanie ofertowe 20/04/2018 07/05/2018, godz. 15:30 Miasto Łódź
Świadczenie usług porządkowo-czystościowych w obiektach Przetarg niepubliczny 20/04/2018 18/05/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Usługi sprzątania Zapytanie ofertowe 20/04/2018 25/04/2018, godz. 10:15 lubelskie
Prowadzenie monitoringu i oceny wpływu na środowisko składowiska odpadów komunalnych Licytacja 20/04/2018 30/04/2018, godz. 15:00 świętokrzyskie
Remineralizacja pasów ppoż i czyszczenie drogi leśnej Przetarg niepubliczny 20/04/2018 26/04/2018, godz. 12:00 śląskie
Usługa polegająca na wykonaniu w 2018 r. dwóch przeglądów wraz z konserwacją oraz wykonywaniu bieżących napraw w ramach usuwania awarii na telefoniczne wezwanie zamawiającego urządzeń wentylacyjnych Licytacja 20/04/2018 26/04/2018, godz. 12:00 śląskie
Zapytanie ofertowe o usługę badawczo- rozwojową dotyczącą oceny efektywności użytkowej, ekologicznej i ekonomicznej wiertnicy z napędem elektrycznym z zamkniętym obiegiem płuczki w porównaniu do wiertnicy z napędem spalinowym, z możliwie kompleksową oceną oddziaływania środowiskowego. Zapytanie ofertowe 20/04/2018 20/05/2018 wielkopolskie
Przeprowadzenie badań monitoringowych węgorzy, troci i łososi pochodzących z wód śródlądowych Polski w ramach realizacji Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich Wynik 20/04/2018 - Polska
USŁUGA WYWOZU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW SZPITALNYCH - MEDYCZNYCH, ZAKAŹNYCH, CYTOSTATYKÓW Wynik 20/04/2018 - Polska
Usługa wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz wywozu odpadów komunalnych i pozostałych odpadów w okresie 12 miesięcy Wynik 20/04/2018 - Polska
Prace eksploatacyjno-interwencyjne urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na drogach wojewódzkich Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich z podziałem na 3 zadania częściowe Wynik 20/04/2018 - Polska
Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw kotłowni, węzłów cieplnych, stacji redukcyjnej gazu II stopnia, systemów wykrywania gazów szkodliwych oraz badanie szczelności instalacji gazowych znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych, a także kontrola systemu ogrzewania wg ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 07/05/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/BKS/POiŚ Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia NMP w Sandomierzu, zaprasza do złożenia oferty na Realizację kampanii promocyjnej w ramach projektu pn. „Konserwacja wnętrz korpusu nawowego perły wczesnogotyckiej architektury sakralnej – Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Zapytanie ofertowe 20/04/2018 07/05/2018 świętokrzyskie
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Wynik 20/04/2018 - Polska
Świadczenie usługi sprzątania z podziałem na części: Część nr 1 – Usługa sprzątania w budynku Sądu Okręgowego w Zamościu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11; Część nr 2 – Usługa sprzątania w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie przy ulicy Poniatowskiego 31. Wynik 20/04/2018 - Polska
Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych, wytworzonych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, wraz z kontenerami i pojemnikami do ich gromadzenia. Wynik 20/04/2018 - Polska
Czyszczenie kanalizacji deszczowej w granicach administracyjnych Torunia Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 10/05/2018, godz. 08:45 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi kominiarskie, Usługi pralnicze, Utrzymanie dróg, Utrzymanie kanalizacji i podobne, Utylizacja nieczystości.