Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne - ogłoszenia

sprzątanie biur, deratyzacja, dezynsekcja, gospodarka odpadami, odpady niebezpieczne, utylizacja odpadów, wywóz śmieci, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg,

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Świadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 09:00 wielkopolskie
Zapewnienie stałego serwisu eksploatacyjnego wraz z zapewnieniem ciągłości pracy oraz wykonywaniem okresowej konserwacji i przeglądów Instalacji Dekontaminacji Ścieków Radioaktywnych zamontowanej na Oddziale Klinicznym Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych w szpitalu przy ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 28/02/2019, godz. 11:00 wielkopolskie
Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Jarocin w roku 2019 Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 28/02/2019, godz. 11:00 wielkopolskie
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Podkowa Leśna.” Zadanie I: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych biodegradowalnych o kodzie 20 02 01.” i/lub Zadanie II: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z wyłączeniem odpadów biodegradowalnych o kodzie 20 02 01.” Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Przeprowadzenie ekspertyz przyrodniczych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 10:30 mazowieckie
Usługa w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi wytwarzanymi przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 12:00 lubuskie
Stała konserwacja dźwigów i platform do przewozu łóżek znajdujących się na terenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu i Kaliszu, wraz z obowiązkiem utrzymania dźwigów i platform w stałej sprawności technicznej oraz z zapewnieniem serwisu całodobowego. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 09:00 wielkopolskie
Usługa mycia zewnętrznego pojazdów służbowych. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Monitoring wpływu zadania na stan zachowania siedlisk/gatunków w obszarach Natura 2000” - Monitoring stanu ochrony motyli w obszarach Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 i Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 15/03/2019, godz. 10:00 opolskie
Utrzymanie czystości, porządku i zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu iławskiego Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 04/03/2019, godz. 09:00 warmińsko-mazurskie
Naprawa instalacji gaszenia gazem wraz z legalizacją 15 szt. zbiorników w budynku Biblioteki UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
OCHRONA MIENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU ZIELENI, DRÓG I OCHRONY ŚRODOWISKA W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 28/02/2019, godz. 12:00 zachodniopomorskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 10:00 lubelskie
Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiekatach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK "Makoszowy" w 2019 roku Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 09:00 śląskie
Wykonywanie prac porządkowych w budynkach mieszkalnych Przetarg niepubliczny 21/02/2019 14/03/2019, godz. 17:00 Miasto Warszawa
Sporządzenie raportów o oddziaływaniu na środowisko Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019, godz. 00:00 podkarpackie
Świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy - część pierwsza Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 21/02/2019 27/02/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta - część druga Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 21/02/2019 27/02/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Świadczenie usług utrzymania zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 21/02/2019 27/02/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej statyki 2 sztuk drzew rodzaju lipa oraz przeprowadzenie analizy zasadności usunięcia 12 sztuk drzew rodzaju lipa Zapytanie ofertowe 21/02/2019 01/03/2019, godz. 15:00 świętokrzyskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi kominiarskie, Usługi pralnicze, Utrzymanie dróg, Utrzymanie kanalizacji i podobne, Utylizacja nieczystości.