Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne - ogłoszenia

sprzątanie biur, deratyzacja, dezynsekcja, gospodarka odpadami, odpady niebezpieczne, utylizacja odpadów, wywóz śmieci, odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg,

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Udrożnienie przewodów kominowych Licytacja 20/09/2019 25/09/2019, godz. 07:50 dolnośląskie
Usługa utworzenia i prowadzenia stacjonarnych i mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Licytacja 20/09/2019 25/10/2019, godz. 10:00 Miasto Poznań
Świadczenie usług porządkowych dla budynku Zapytanie ofertowe 20/09/2019 15/10/2019 Miasto Kraków
Usługa odbioru i transportu odpadów zielonych Licytacja 20/09/2019 26/09/2019, godz. 10:00 Miasto Łódź
Realizacja usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach Zapytanie ofertowe 20/09/2019 04/10/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Utrzymanie zieleni i terenów przyległych do obiektów wraz z serwisem systemu nawadniania Licytacja 20/09/2019 24/09/2019, godz. 10:40 Miasto Poznań
Kompleksowe wykonanie usług sprzętowych i transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 30/09/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Łososina Dolna w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021 Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 01/10/2019, godz. 09:00 małopolskie
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2019/2020 Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 30/09/2019, godz. 12:00 małopolskie
Wyniesienie, przewóz oraz rozładunek odpadów komunalnych wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych i użytkowych wskazanych przez ZGN Praga – Południe m.st. Warszawy do miejsc składowania, wyniesienie odpadów komunalnych wielkogabarytowych – rzeczy ruchomych z lokali mieszkalnych, użytkowych i pomieszczeń wspólnego użytkowania do miejsc składowania (np. przy altanie śmietnikowej) oraz wyniesienie, załadunek i wywóz na składowisko odpadów poremontowych lub załadunek i wywóz odpadów poremontowych na składowisko. Miejsce wykonania usług: lokale mieszkalne, użytkowe, pomieszczenia wspólnego użytkowania w budynkach administrowanych przez ZGN Praga – Południe m. st. Warszawy. Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 30/09/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Piecki w sezonie 2019/2020 z podziałem na 14 części Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 30/09/2019, godz. 10:30 warmińsko-mazurskie
Wywóz nieczystości płynnych przy użyciu wozu asenizacyjnego ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz innych nieczystości (w tym śmieci) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 01/10/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Zakup usług utrzymania czystości w budynku i na terenie zewnętrznym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 30/09/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Okresowa kontrola poprawności działania analizatorów i wykonanie ich przeglądu technicznego Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 30/09/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Sprzątanie obiektu krytej pływalni Licytacja 20/09/2019 25/10/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XII Związku Gmin Regionu Płockiego - w zakresie Gminy i Miasta Wyszogród Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 26/09/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 30/09/2019, godz. 12:00 małopolskie
"Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica poprzez odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych". Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 30/09/2019, godz. 09:00 małopolskie
„Likwidacja dzikich wysypisk, usunięcie pozostałości po altanach ogrodowych oraz ogrodzeniach ogródków i inne prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie będącym własnością Miasta Stołecznego Warszawy” Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 30/09/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie w sezonie 2019/2020 Przetarg publiczny BZP 20/09/2019 02/10/2019, godz. 09:00 podkarpackie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.

Dostępne podprofile:
Usługi kominiarskie, Usługi pralnicze, Utrzymanie dróg, Utrzymanie kanalizacji i podobne, Utylizacja nieczystości.