Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2211 wyników.
Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na budowę sceny koncertowej w sołectwie (plac szkolny) Zapytanie ofertowe 15/10/2019 22/10/2019, godz. 00:00 świętokrzyskie
GKV.222.26.2019 Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki nr 14/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Pogorzała (021907_2.0022), gm. Świdnica, powiat świdnicki, woj.dolnośląskie Licytacja 15/10/2019 23/10/2019, godz. 14:00 dolnośląskie
Umowa na obsługę geodezyjną Licytacja 15/10/2019 18/10/2019, godz. 13:48 mazowieckie
Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 15/10/2019 30/10/2019, godz. 15:00 małopolskie
Sporządzenie projektu mpzp miasta Zapytanie ofertowe 15/10/2019 21/10/2019, godz. 00:00 wielkopolskie
Modernizacja geodezyjna działek w zarządzie Nadleśnictwa Durowo Przetarg publiczny BZP 14/10/2019 29/10/2019, godz. 09:00 wielkopolskie
Sporządzenie 6 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w podziale na części Wynik 14/10/2019 - Polska
Dostosowanie istniejących baz GESUT oraz utworzenie inicjalnej bazy GESUT Inna informacja 14/10/2019 25/10/2019, godz. 07:00 świętokrzyskie
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji III.3 etapu projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób ge... Wynik 14/10/2019 - lubelskie
Wykonanie monitoringu brzegu morskiego na podstawie danych uzyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotomapy wraz z wyznaczeniem profili poprzecznych brzegu morskiego Inna informacja 14/10/2019 28/10/2019, godz. 09:00 pomorskie
Usługi geodezyjno – kartograficzne na nieruchomościach będących w Zasobie KOWR OT w Pruszczu Gdańskim położonych na terenie województwa pomorskiego – 4 zadania częściowe Wynik 11/10/2019 - Polska
Wykonanie wstępnego badania geotechnicznego dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 Sp. z o.o. i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 Sp. z o.o. Inna informacja 11/10/2019 08/11/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Dostawa baz danych punktów osnowy ewidencyjnej dla obrębów Polesie i Twardosławice, gmina Grabica Przetarg publiczny BZP 11/10/2019 22/10/2019, godz. 10:15 łódzkie
„Kompleksowa inspekcja, monitoring, kontrola i nadzór prac geodezyjno – kartograficznych polegających na dostawie baz BDOT500 i GESUT dla części powiatu oświęcimskiego wraz z wykonaniem uzgodnień zbiorów danych GESUT przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu” Przetarg publiczny BZP 11/10/2019 28/10/2019, godz. 11:00 małopolskie
Badania archeologiczne Wynik 11/10/2019 - Polska
Usługi geodezyjno – kartograficzne na nieruchomościach będących w Zasobie KOWR OT w Pruszczu Gdańskim położonych na terenie województwa pomorskiego – 3 zadania częściowe Wynik 11/10/2019 - Polska
Wykonanie czynności, związanych ze sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego RÓWIEŃ KRUPOWA w Zakopanem. Przetarg publiczny BZP 11/10/2019 06/11/2019, godz. 12:00 małopolskie
Wykonanie czynności, związanych ze sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego NOSAL w Zakopanem. Przetarg publiczny BZP 11/10/2019 06/11/2019, godz. 12:00 małopolskie
Świadczenie usługi bieżącej konserwacji oraz usuwania wszelkich usterek w funkcjonowaniu elementów systemu pomiaru potoków pasażerskich w autobusach komunikacji miejskiej Przetarg publiczny BZP 11/10/2019 21/10/2019, godz. 08:45 podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Rewitalizacja zdegradowanego obszaru poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Zapytanie ofertowe 11/10/2019 18/10/2019, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.