Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2495 wyników.
Wykonanie badań hydrogeologicznych Zapytanie ofertowe 19/06/2018 22/06/2018, godz. 00:00 małopolskie
Wybór planistów/urbanistów, którzy będą udzielać wsparcia merytorycznego gminom w zakresie partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych Zapytanie ofertowe 18/06/2018 27/06/2018 Polska
Wykonanie projektu rozbiórki szaletu oraz wykonanie projektu budowlanego zagospodarowanie terenu Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 22/06/2018, godz. 00:00 kujawsko-pomorskie
Prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie KWP KIELCE – Stadion w roku 2018 w 2 seriach pomiarowych: wiosną (czerwiec) i jesienią (październik-listopad) Licytacja 18/06/2018 22/06/2018, godz. 12:00 świętokrzyskie
Wykonanie kompletnej ekspertyzy stanu technicznego, koncepcji programowo przestrzennej możliwości wykorzystania pomieszczeń budynku Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 25/06/2018, godz. 15:00 dolnośląskie
Opracowanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych Zapytanie ofertowe 18/06/2018 29/06/2018, godz. 15:00 dolnośląskie
Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 27/06/2018, godz. 10:00 podlaskie
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania aparatury pomiarowej Firmy HACH LANGE zainstalowanej na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 27/06/2018, godz. 11:30 łódzkie
Wykonanie prac geodezyjnych na terenie miasta Rzeszowa – cz. 5 (2 części ) Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 27/06/2018, godz. 11:00 podkarpackie
Rozbudowa Węzła Katastralnego Powiatu Brzeskiego oraz utworzenie nowych aplikacji udostępniających usługi o wysokim poziomie dojrzałości w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego”. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 27/06/2018, godz. 11:00 małopolskie
Dokończenie kompleksowej rewitalizacji terenu Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 22/06/2018, godz. 12:00 małopolskie
OPRACOWANIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 18/06/2018 20/06/2018, godz. 12:00 łódzkie
Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów obejmujących część obrębów geodezyjnych Zarańsko, Mielenko Drawskie, Żółte, Zagozd, Rydzewo, Suliszewo, Linowno i Łabędzie Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 25/06/2018, godz. 11:00 zachodniopomorskie
Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych budowy ulic, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego”: CZĘŚĆ I: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Żółkiewskiego w Wołominie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wiosennej (dł. ok. 580,0 m) wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, wykonaniem map podziałowych, przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze złożeniem tego wniosku w imieniu Zamawiającego, CZĘŚĆ II: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Waryńskiego w Wołominie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wiosennej (dł. ok. 540,0 m) wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, wykonaniem map podziałowych, przygotowaniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz ze złożeniem tego wniosku w imieniu Zamawiającego. Przetarg publiczny BZP 18/06/2018 27/06/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej dla zadania pn: „Budowa zbiornika retencyjnego nr 16 i przebudowa zbiornika nr 15 na Potoku Oliwskim w Dolinie Radości w Gdańsku” Wynik 18/06/2018 - Polska
Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Zapytanie ofertowe 18/06/2018 02/07/2018 śląskie
Cyfryzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w ramach projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Giżyckiego” Inna informacja 16/06/2018 20/07/2018, godz. 10:00 Ełcki
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Zembrzyce w jednostce ewidencyjnej Zembrzyce Wynik 16/06/2018 - małopolskie
Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla 9 jednostek ewidencyjnych, przewidzianych w projekcie E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wynik 16/06/2018 - Krakowski
Przetarg nieograniczony na tworzenie i aktualizację powiatowej bazy GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobu w pow. bieszczadzkim 2018 cz. I. Inna informacja 16/06/2018 23/06/2018 podkarpackie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.