Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1969 wyników.
Wykonanie weryfikacji, modyfikacji i konwersji obiektów bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), do postaci zgodnej z modelem pojęciowym zawartym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, dla jednostki ewidencyjnej 246101_1 miasto Bielsko-Biała. Przetarg publiczny BZP 16/11/2019 27/11/2019, godz. 10:00 śląskie
Świadczenie usług w zakresie przejmowania, przechowywania, udostępniania oraz ewidencjonowania powierzonej przez Sąd dokumentacj Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Opracowanie map wraz z naklejeniem na szklanych tablicach magnetycznych Zapytanie ofertowe 15/11/2019 19/11/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
WYKONANIE EKSPERTYZY / OPINII BIEGŁEGO W ZAKRESIE HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII LUB MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zapytanie ofertowe 15/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 świętokrzyskie
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Licytacja 15/11/2019 25/11/2019, godz. 08:00 wielkopolskie
Wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Ochotnica Dolna w roku 2019/2020 – etap IV Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 25/11/2019, godz. 09:45 małopolskie
Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja dla wybranych obszarów miasta Katowice Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 29/11/2019, godz. 10:00 śląskie
Usługi geodezyjne - numer postępowania POZ.WOP.260.66.2019 Przetarg publiczny BZP 15/11/2019 28/11/2019, godz. 08:00 wielkopolskie
Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania KOWR OT w Koszalinie Wynik 15/11/2019 - Polska
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia kierunku i natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych znajdujących się na gruncie działki Licytacja 14/11/2019 20/11/2019, godz. 08:00 pomorskie
Przygotowanie do druku i druk mapy turystycznej Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim i Filii w Zielonej Górze Przetarg publiczny BZP 14/11/2019 26/11/2019, godz. 09:00 lubuskie
Usługa zaprojektowania, budowy i wdrożenia Modułu Centralnego Repozytorium Danych (CRD), Modułów Interfejsowych do Branżowych Baz Danych i Modułu portalu mapowego www oraz dostawa i wdrożenie Modułów branżowych, które wejdą w Skład Systemu Zarządzania Danymi Przestrzennymi dla Miasta Słupska wykorzystywanymi w Miejskim Centrum Monitorowania Zapytanie ofertowe 14/11/2019 22/11/2019 pomorskie
Wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego NOSAL w Zakopanem. Wynik 14/11/2019 - Polska
Wykonanie czynności związanych ze sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego RÓWIEŃ KRUPOWA w Zakopanem Wynik 14/11/2019 - Polska
Wykonanie podziału geodezyjnego Zapytanie ofertowe 13/11/2019 19/11/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Informatyzacja materiałów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej poprzez utworzenie i zasilenie systemu teleinformatycznego dokumentami elektronicznymi oraz ich zakresami Wynik 13/11/2019 - Polska
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Nieświń Wynik 13/11/2019 - Polska
Dostawa wraz z wdrożeniem systemu ewidencji czasu pracy Zapytanie ofertowe 13/11/2019 18/11/2019, godz. 12:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.