Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2283 wyników.
Powykonawcza inwetaryzacja geodezyjna [48/TEW/2019/DO/313] Licytacja 25/06/2019 27/06/2019, godz. 11:02 mazowieckie
Wykonanie opracowania Programu ochrony urbanistyki i architektury Zapytanie ofertowe 25/06/2019 28/06/2019, godz. 15:30 kujawsko-pomorskie
Opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zapytanie ofertowe 25/06/2019 28/06/2019, godz. 12:00 śląskie
Koncepcja pasów zieleni przyulicznych Zapytanie ofertowe 25/06/2019 27/06/2019, godz. 11:00 opolskie
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Zapytanie ofertowe 24/06/2019 05/07/2019, godz. 12:00 kujawsko-pomorskie
Nadzór nad zadaniami digitalizacji, weryfikacji, poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacji bazy danych EGiB i dostawy baz danych BDOT500 i GESUT dla jednostek ewidencyjnych Nowy Wiśnicz – obszar wiejski oraz Lipnica Murowana Przetarg publiczny BZP 24/06/2019 08/07/2019, godz. 10:00 małopolskie
Inwentaryzacja drzew i krzewów oraz projekt odtworzenia strat w drzewostanie po nawałnicach z 2017 r. w zabytkowym Parku im Adama Mickiewicza w Łodzi Przetarg publiczny BZP 24/06/2019 02/07/2019, godz. 09:45 łódzkie
Opracowanie projektu ustalenia klasyfikacji niezbędnego do aktualizacji użytków rolnych zalesionych według oceny udatności w 2012 roku w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (5 PROW) dla działki numer 191/9 położonej w obrębie Mostki, gmina Staszów na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego. Wynik 24/06/2019 - Polska
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług transportowych na rzecz Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w odniesieniu od jednej do pięciu części.(Nr sprawy: 80.272.140.2019) Wynik 24/06/2019 - Polska
Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn. Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi wojewódzkiej nr 773 odc. 060 km ok. 0+140 – km ok. 0+260 w miejscowości Sułoszowa. Wynik 24/06/2019 - Polska
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem ekofizjograficznym Wynik 24/06/2019 - Polska
Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego Wynik 24/06/2019 - Polska
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w Kutnie przy ulicy: Lotniczej, Paderewskiego, Oporowskiej, Zacisze, drodze krajowej nr 60 oraz przy ulicy Raszewskiej wraz z uzasadnieniem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wynik 24/06/2019 - Polska
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wyk. wraz z opr. wyników badań w zw. z budową drogi eks. S6 Słupsk – Gdańsk na odc. Bożepole Wielkie – początek Obw. Trój. z podziałem na 3 części zam. Wynik 24/06/2019 - pomorskie
Zawarcie umów ramowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w ZWRSP oraz innych nieruchomościach położonych na terenie działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Koszalinie Wynik 24/06/2019 - zachodniopomorskie
usługa opracowania warunków technicznych na dostawę baz danych GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zakładanej i prowadzonej w trybie i na zasadach określonych w art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) i BDOT500 (bazy danych obiektów topograficznych na trzecim poziomie szczegółowości o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Dz. U. z 2015 r., poz. 2028) Wynik 22/06/2019 - Polska
Zagospodarowanie otoczenia budynku Zapytanie ofertowe 21/06/2019 05/07/2019, godz. 12:00 śląskie
Opracowanie inicjalnej bazy danych GESUT dla miasta Grabów nad Prosną, gminy Grabów nad Prosną oraz gminy Mikstat Wynik 21/06/2019 - Polska
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych EGiB dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap III Wynik 21/06/2019 - Polska
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie gm. Ełk, Wilczęta, Bartoszyce, Miłakowo, Górowo Iławeckie i Korsze, woj. warm-maz. Inna informacja 21/06/2019 04/07/2019, godz. 07:00 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.