Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1897 wyników.
Wyznaczenie pól poboru piasków morskich do sztucznego zasilania brzegów w rejonie Dziwnowa, Międzywodzia i Międzyzdrojów. Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 11/03/2019, godz. 10:30 zachodniopomorskie
Badania archeologiczne w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica)” Przetarg publiczny BZP 21/02/2019 01/03/2019, godz. 09:45 wielkopolskie
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: Rewitalizacja miasta Zapytanie ofertowe 21/02/2019 06/03/2019, godz. 10:10 opolskie
Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zapytanie ofertowe 21/02/2019 27/02/2019, godz. 13:00 podkarpackie
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019, godz. 13:00 dolnośląskie
Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego dróg Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych- wykonanie oiska wielofunkcyjnego, strefa rekreacji Zapytanie ofertowe 21/02/2019 27/02/2019, godz. 11:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy placu zabaw Zapytanie ofertowe 21/02/2019 26/02/2019, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M02ZO03.TSP dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej” w ramach projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.08.03.01-12-0149/17-00. Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019 małopolskie
Usługa wykonania projektu podziału czterech działek Zapytanie ofertowe 21/02/2019 26/02/2019, godz. 10:00 śląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M02ZO02.TSP dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn. „Kosztorysowanie od podstaw w programie komputerowym” w ramach projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.08.03.01-12-0149/17-00. Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019 Polska
KAEFER S.A._Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 19/1 z obrębu 03, położonej w Zielonej Górze przy ul. Naftowej 6. Licytacja 20/02/2019 06/03/2019, godz. 15:00 Polska
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Budowa Pumptrack’u Zapytanie ofertowe 20/02/2019 25/02/2019, godz. 00:00 warmińsko-mazurskie
MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NA OBSZARZE OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH: LATCHORZEW, BLIZNE JASIŃSKIEGO, BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO, W GMINIE STARE BABICE, W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 04/03/2019, godz. 11:00 mazowieckie
wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla części miasta Ostrowa Wielkopolskiego Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 07/03/2019, godz. 09:00 wielkopolskie
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania 13563 - Przygotowanie infrastruktury pod urządzenie NUR – 15 M, kompleks wojskowy w m. Głobino wraz z ekspertyzą geologiczną i ppoż. oraz wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 04/03/2020, godz. 10:30 pomorskie
"Wykonanie pomiarów ruchu drogowego i hałasu komunikacyjnego w wybranych punktach miasta Świnoujście”. Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 01/03/2019, godz. 09:00 zachodniopomorskie
Koszenie traw i chwastów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie z podziałem na zadania zadanie nr 1 – droga 111,113,141 zadanie nr 2 – droga 106,144 zadanie nr 3 – droga 146,147,151 Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 05/03/2019, godz. 09:45 zachodniopomorskie
„Wykonanie analizy geologiczno-górniczej wraz z opracowaniem koncepcji stabilizacji górotworu wokół wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej” Przetarg publiczny BZP 20/02/2019 28/02/2019, godz. 10:00 śląskie
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – plac Żeromskiego” Zapytanie ofertowe 20/02/2019 06/03/2019 opolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.