Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2332 wyników.
Wykonanie map do celów projektowych Zapytanie ofertowe 20/08/2019 22/08/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania: Zagospodarowanie Skweru Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 19/08/2019 26/08/2019, godz. 00:00 podkarpackie
Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wykonanie Programu opieki nad zabytkami Zapytanie ofertowe 19/08/2019 28/08/2019, godz. 14:00 mazowieckie
Zaprojektowanie i budowa placu zabaw Licytacja 19/08/2019 27/08/2019, godz. 12:00 dolnośląskie
Wykonanie dokumentacji projektowej terenów sportowo-rekreacyjnych. Przetarg publiczny BZP 19/08/2019 27/08/2019, godz. 11:00 wielkopolskie
Wykonanie mapy akustycznej miasta Tarnowa Przetarg publiczny BZP 19/08/2019 27/08/2019, godz. 11:00 małopolskie
Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno - zachodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu Przetarg publiczny BZP 16/08/2019 26/08/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Pozyskanie systemu zarządzania i ewidencji floty Inna informacja 16/08/2019 02/09/2019, godz. 12:00 mazowieckie
Wykonanie projektu koncepcji wielobranżowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych SGGW w Warszawie. Inna informacja 16/08/2019 05/09/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB dla potrzeb realizacji projektu e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego Wynik 16/08/2019 - lubelskie
Oprac. dok. projekt. dla zadania „Rozbudowa układu torowo-drogowego w ciągu ulic Ogrodowa – Północna na odci. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej wraz z przeb. pętli tramwa. przy ul. Północnej." Inna informacja 16/08/2019 29/08/2019, godz. 09:00 łódzkie
Cyfrowa archiwizacja – skanowanie i digitalizacja dok. geodezyjno-kartograficznych zgromadzonych w PODGiK oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami sys. ewidencji prac geodez. i kartograficznych Inna informacja 16/08/2019 29/08/2019, godz. 08:00 łódzkie
Informatyzacja, integracja i harmonizacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Komprachcice Wynik 16/08/2019 - Polska
Nadzór i kontrola w pełnym zakresie nad realizacją prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, utworzeniem baz danych EGiB lub poprawą ich jakości i aktualności wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB – w sprawie ewidencji gruntów i budynków gmin: Biała Podlaska, Rossosz, Terespol, Janów Podlaski, Sosnówka Wynik 16/08/2019 - Polska
Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla powiatu górowskiego i wołowskiego Wynik 16/08/2019 - Polska
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia Szpitala Uniwersyteckiego w wodę obejmująca przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej, budowę zbiorników ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w poszczególnych obiektach na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie” (NSSU.DFP.271.56.2019.KK) Wynik 16/08/2019 - Polska
Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Licytacja 16/08/2019 23/08/2019, godz. 15:00 dolnośląskie
Rozgraniczenie nieruchomości Licytacja 16/08/2019 23/08/2019, godz. 14:30 mazowieckie
Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego cz. II Przetarg publiczny TED 16/08/2019 24/09/2019, godz. 09:00 podkarpackie
Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego Przetarg publiczny TED 16/08/2019 28/08/2019, godz. 09:30 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.