Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1949 wyników.
Zawiadomienia właścicieli wraz z przejęciem nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości zawierających drzewa i krzewy oraz stanowiska archeologiczne na potrzeby budowy gazociągu Pogórska Wola – Tworzeń Przetarg publiczny TED 08/12/2018 18/01/2019, godz. 11:00 mazowieckie
“Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy parkingu przy ulicy Świerkowej i Szpitalnej w Nowym Tomyślu” Wynik 08/12/2018 - Polska
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji” (Projekt ASI)- Tura V Wynik 08/12/2018 - mazowieckie
Wykonywanie usług geodezyjnych dla Gminy Wronki w 2019 roku.(ZP.271.2.64.2018) Licytacja 07/12/2018 17/12/2018, godz. 10:00 Polska
GKV.222.31.2018 Dostawa materiałów eksploatacyjnych i biurowych dla Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy - zadanie nr 2 Licytacja 07/12/2018 17/12/2018, godz. 12:00 Polska
Dostosowanie i poprawa jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym, poprzez modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzeszów. Wynik 07/12/2018 - małopolskie
Transformacja wysokościowa mapy zasadniczej dla obiektów typu punkt o określonej wysokości (model BDOT500, GESUT) z układu wysokościowego PL-KRON86-NH (Kronsztad 86) do układu wysokościowego PL EVRF2007 NH (Amsterdam) Wynik 07/12/2018 - Polska
Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej – projekt budowlano-wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego „Budowa drogi pożarowej (zwana: drogą południową) wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania i z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu Wynik 07/12/2018 - Polska
Wykonanie zagospodarowania terenu wewnętrznego z wydzieleniem miejsc postojowych w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38. Licytacja 06/12/2018 11/12/2018, godz. 10:00 Polska
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę terenu sportowego przy SP 33 przy ul. Godebskiego w Gdyni, dzielnica Oksywie Wynik 06/12/2018 - Polska
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Łanowej w Kielcach – oznaczonych jako działka ewidencyjna numer: 262/4 o pow. 2.3727 ha (obręb 0030) Wynik 06/12/2018 - Polska
Wykonanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Przetarg publiczny TED 06/12/2018 10/01/2019, godz. 07:00 mazowieckie
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie Przetarg publiczny BZP 05/12/2018 17/12/2018, godz. 08:45 zachodniopomorskie
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów na terenie gminy Warta Bolesławiecka oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka Przetarg publiczny BZP 05/12/2018 14/12/2018, godz. 09:00 dolnośląskie
Opracowanie 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podziałem na 3 zadania Przetarg publiczny BZP 05/12/2018 14/12/2018, godz. 12:00 lubuskie
Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu w ramach projektu pn. „e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”. Przetarg publiczny BZP 05/12/2018 14/12/2018, godz. 10:00 świętokrzyskie
usługę polegającą na zrealizowaniu kontroli i monitoringu realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenie metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej – IV tura dla powiatu grodziskiego i miasta Ostrołęki Przetarg publiczny BZP 05/12/2018 13/12/2018, godz. 09:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. UZDATNIANIE PODŁOŻA DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIASTA WAŁBRZYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 35 OD KM 2+350 DO KM 8+250” określonym w dokumentacji projektowej opracowanej w marcu 2018 r. przez EC Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Korfantego 125 A, 40-156 Katowice (Etap I). Przetarg publiczny BZP 05/12/2018 13/12/2018, godz. 10:00 dolnośląskie
Kierownik B+R projektu pt. „Opracowanie platformy opartej o technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości umożliwiającej inteligentne prototypowanie oraz wizualizację przestrzenną stanowisk przemysłowych” Zapytanie ofertowe 05/12/2018 12/12/2018 małopolskie
Wykonanie pełno branżowego projektu małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Przetarg niepubliczny 05/12/2018 11/12/2018, godz. 10:00 dolnośląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.