Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4303 wyników.
Świadczenie usługi modernizacji sieci komputerowej w zakresie konfiguracji urządzeń sieciowych, przygotowania okablowania, przeprowadzenia instruktażu oraz zakup urządzeń sieciowych w szkołach objętych projektem pn.: „Szkoła Przyszłości” – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, z podziałem na 8 części Zapytanie ofertowe 17/11/2017 27/11/2017 pomorskie, Chojnicki
Realizacja warsztatów i szkoleń kompetencyjnych z: „Zintegrowanego Systemu Zarządzania” i „Value Stream Mapping” Zapytanie ofertowe 17/11/2017 28/11/2017 śląskie
Przetarg nieograniczony na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej – stabilizacja punktów osnowy i sporządzenie opisów topograficznych ) na obszarze miasta i gminy Kcynia Wynik 17/11/2017 - Polska
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej Wynik 17/11/2017 - Polska
Wykonanie prac geodezyjnych związanych z rozgraniczeniem oraz wznowieniem/ustaleniem granic Wynik 17/11/2017 - Polska
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny położone pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg-Białogard a obrębem ewidencyjnym Kądzielno w gminie Kołobrzeg Przetarg publiczny BZP 17/11/2017 28/11/2017, godz. 09:30 zachodniopomorskie
Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach projektu pn. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna. Wynik 17/11/2017 - Polska
Zarządzanie i nadzór nad realizacją inwestycji „DW 752 Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5 km i DW 751 Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km”. Wynik 17/11/2017 - Polska
„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VI”. Wynik 17/11/2017 - podkarpackie
Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych EGiB/RCiWN, BDOT500, GESUT, BDSOG wraz z przetworzeniem do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK. Wynik 17/11/2017 - Bielski
Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej (zamiennej) i wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (...). Przetarg publiczny TED 17/11/2017 19/12/2017, godz. 09:00 Miasto Kraków
Dostawa zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków. Inna informacja 17/11/2017 04/12/2017, godz. 08:50 Leszczyński
Przygotowanie koncepcji/projektu zagospodarowania działki Zapytanie ofertowe 16/11/2017 30/11/2017, godz. 15:30 zachodniopomorskie
Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu; Wykonanie projektu utwardzenia terenu Przetarg niepubliczny 16/11/2017 30/11/2017, godz. 15:00 mazowieckie
Zagospodarowanie terenu Zapytanie ofertowe 16/11/2017 23/11/2017 śląskie
Wykonanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako: „Aktualizację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wałbrzych w ramach projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 Przetarg publiczny BZP 16/11/2017 30/11/2017, godz. 10:00 dolnośląskie
Aktualizacja baz danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z opracowaniem cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000: Część 1 - Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 : 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa opolskiego. Część 2 - Aktualizacja tematycznej bazy danych dla potrzeb planowania, monitorowania i analizy zmian w strukturze agrarnej i sposobu użytkowania gruntów dla obszaru województwa opolskiego. Wynik 16/11/2017 - Polska
Opracowanie dokumentacji technicznej pn.:„Budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwałkach” Wynik 16/11/2017 - Polska
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie nowego pomiaru wysokościowego oraz aktualizacja map terenu zamkniętego w zakresie przeprowadzonych pomiarów, dla kompleksów: ELEMENT I: położonego. Wynik 16/11/2017 - Koniński, kujawsko-pomorskie, Świecki, Miasto Łódź, Łódzki
Zawarcie umów ramowych, na wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej i okołoprojektowej dla wybranych zadań inwestycyjnych objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inna informacja 16/11/2017 30/11/2017, godz. 09:00 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.