Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2090 wyników.
DZP.271.27.2019.AD Oświetlenie form przestrzennych wraz z oprawami oświetleniowymi Licytacja 25/04/2019 15/05/2019, godz. 09:30 Polska
Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” Licytacja 25/04/2019 03/06/2019, godz. 10:50 Polska
Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim Licytacja 25/04/2019 03/06/2019, godz. 09:00 Polska
Przeprowadzenie przeglądu okresowego (pięcioletniego), konserwacji wykonania pomiarów elektrycznych oraz naprawy stwierdzonych usterek pokontrolnych w rozdzielniach NN w budynkach TRAFO oraz transformatora SN/NN i rozdzielni NN w stacji kontenerowej nr III na terenie CSP w Legionowie. Licytacja 25/04/2019 07/05/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Pomiary instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego, pomieszczeń warsztatu oraz usunięcie usterek na terenie CSP w Legionowie. Licytacja 25/04/2019 30/04/2019, godz. 14:00 mazowieckie
Aktualizacja dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Stary Jarużyn w gminie Szubin. Licytacja 25/04/2019 08/05/2019, godz. 08:00 Polska
Aktualizacja dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Brzózki w gminie Szubin. Licytacja 25/04/2019 08/05/2019, godz. 08:00 Polska
Aktualizacja dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Grzeczna Pana w gminie Szubin. Licytacja 25/04/2019 08/05/2019, godz. 08:00 Polska
Aktualizacja dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Godzimierz w gminie Szubin. Licytacja 25/04/2019 08/05/2019, godz. 08:00 Polska
Aktualizacja dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Małe Rudy w gminie Szubin. Licytacja 25/04/2019 08/05/2019, godz. 08:00 kujawsko-pomorskie
Aktualizacja dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Żędowo w gminie Szubin. Licytacja 25/04/2019 08/05/2019, godz. 08:00 kujawsko-pomorskie
ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU Przetarg niepubliczny 24/04/2019 30/04/2019, godz. 00:00 dolnośląskie
Pełnienie nadzoru archeologicznego Przetarg niepubliczny 24/04/2019 29/04/2019 podlaskie
Przetarg nieograniczony na naprawę sprzętu minerskiego i geodezyjnego w 2019 r. Wynik 24/04/2019 - Polska
Wykonanie III etapu archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na trasie budowy drogi ekspresowej S17 Warszawa– Garwolin na odcinku: węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Kołbieli (od km 4+049 do km 19 +200). Wynik 24/04/2019 - Polska
WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ W ROKU 2019, Z PODZIAŁEM NA SZEŚĆ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, ZWANE RÓWNIEŻ "ZADANIAMI" Wynik 24/04/2019 - Polska
Prace geodezyjne obejmujące obsługę geodezyjną kompleksów wojskowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego w zakresie potrzeb WZI w Poznaniu. Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 07/05/2019, godz. 11:00 wielkopolskie
Weryfikacja i poprawa jakości bazy EGiB dla obrębów położonych w gminie Wadowice w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego Przetarg publiczny TED 24/04/2019 27/05/2019, godz. 08:30 małopolskie
ROCŁ – Projekt 4 – Opracowanie dok. projektowej na przebudowę pl. Wolności wraz z przeniesieniem i konserwacją zdroju oraz zaprojektowaniem małej architektury zabudowy wejścia do Muzeum Kanału „Dętka” Przetarg publiczny TED 24/04/2019 27/05/2019, godz. 07:00 łódzkie
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych dla 5 zadań. Wynik 24/04/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.