Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4395 wyników.
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej Zapytanie ofertowe 23/01/2018 30/01/2018, godz. 08:00 podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Naturalny plac zabaw przy przedszkolu Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 23/01/2018 31/01/2018, godz. 10:00 śląskie
Mapy ścienne Licytacja 22/01/2018 25/01/2018, godz. 10:00 łódzkie
Świadczenie usługi w zakresie:"digitalizacji dokumentacji, sporządzania ewidencji i przygotowanie dokumentacji do archiwizacji" Przetarg niepubliczny 22/01/2018 29/01/2018, godz. 12:00 śląskie
Wykonanie napraw bieżących pojazdów mechanicznych, będących na ewidencji 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach – w podziale na 5 zadań Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 30/01/2018, godz. 09:00 śląskie
Dostawa i wdrożenie oprogramowania systemu zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną GIS Zapytanie ofertowe 22/01/2018 29/01/2018, godz. 12:00 śląskie
Wykonanie dokumentacji technicznej zespołu boisk Wykonanie dokumentacji dotyczącej: drogi pożarowej przy internacie, chodnika do budynku internatu, dojścia i dojazdu do budynku szkoły, parkingu, odwodnienia tych powierzchni, oświetlenia i monitoringu tych powierzchni. Zapytanie ofertowe 22/01/2018 26/01/2018, godz. 10:00 warmińsko-mazurskie
Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zapytanie ofertowe 22/01/2018 05/02/2018, godz. 00:00 małopolskie
Rozgraniczenie nieruchomości Zapytanie ofertowe 22/01/2018 25/01/2018, godz. 11:00 łódzkie
Wydzielenie nieruchomości z działki Zapytanie ofertowe 22/01/2018 24/01/2018, godz. 13:00 pomorskie
Podział działki Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 22/01/2018 31/01/2018, godz. 00:00 śląskie
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI Zapytanie ofertowe 22/01/2018 26/01/2018, godz. 00:00 świętokrzyskie
Wznowienie znaków granicznych nieruchomości Zapytanie ofertowe 22/01/2018 26/01/2018, godz. 12:00 Miasto Warszawa
Usługi geodezyjne dotyczące nieruchomości Licytacja 22/01/2018 24/01/2018, godz. 13:00 Miasto Warszawa
Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 30/01/2018, godz. 13:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Prace geodezyjne na potrzeby Gminy Stare Babice w 2018 r. Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 30/01/2018, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Utrzymanie Systemu Teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Naruszeń Przetarg publiczny BZP 22/01/2018 30/01/2018, godz. 13:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czosnów, dla części miejscowości: Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Sowia Wola, Brzozówka, Kazuń Polski, Sady, Czeczotki, Cybulice Wynik 22/01/2018 - Polska
„Digitalizacja dokumentów analogowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Proszowickiego, na potrzeby utworzenia rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych, prowadzonych w bazie danych Przetarg publiczny TED 20/01/2018 01/03/2018, godz. 08:30 Krakowski
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót związanych z przebudową /rozbudową obiektu bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego HEMS na terenie lotniska Szczecin - Goleniów Przetarg publiczny TED 20/01/2018 28/02/2018, godz. 11:30 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.