Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 4403 wyników.
Wykonanie badań przemysłowych przez jednostkę naukową w ramach projektu ,,Stworzenie systemu GIS do analizy, weryfikacji i udostępniania danych przestrzennych o kategorii przepuszczalności terenu wraz z algorytmem automatycznego przetwarzania danych obrazowych, aplikacją edycyjną i aplikacją mobilną” (umowa nr RPDS.01.02.01-02-0117/15-00). Zapytanie ofertowe 20/09/2017 04/10/2017 dolnośląskie, Wrocławski
Osłona meteorologiczna Przetarg niepubliczny 20/09/2017 05/10/2017, godz. 10:00 lubuskie
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania po-\dwórka Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 25/09/2017, godz. 13:30 mazowieckie
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicach Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 25/09/2017, godz. 13:30 mazowieckie
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania podwórka przy ulicy zad. 3 Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/09/2017 25/09/2017, godz. 13:30 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej Zapytanie ofertowe 20/09/2017 25/09/2017, godz. 11:45 opolskie
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej Zapytanie ofertowe 20/09/2017 29/09/2017, godz. 12:00 warmińsko-mazurskie
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Zapytanie ofertowe 19/09/2017 20/09/2017, godz. 00:00 wielkopolskie
Zakup usług geodezyjnych - badanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa dla Starosty Kraśnickiego Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
„Digitalizacja dokumentów analogowych PZGiK wraz z utworzeniem bazy danych dla Gminy Wolbrom w ramach realizacji projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Gminy Wolbrom” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej” Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
ZAŁOŻENIE BAZY DANYCH GESUT I BAZY DANYCH BDOT500 DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ WITNICA – OBSZAR WIEJSKI Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami oraz pozyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie pn.:"Przystosowanie budynku Gimnazjum nr 5 w Lubinie przy ul.Szkolnej 25 do funkcji użyteczności publicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego i Centrum Usług Wspólnych" Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej uwzględniającej stateczność zbocza Zapytanie ofertowe 19/09/2017 25/09/2017 pomorskie
Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zespołu pałacowo-parkowego w Damnicy wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. A-1148. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 Polska
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniego obszaru Gminy Bierawa obejmującego sołectwa Grabówka, Korzonek, Ortowice, Stara Kuźnia, Kotlarnia i Goszyce Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 27/09/2017, godz. 10:00 opolskie
Wykonanie przeglądu i aktualizacji MZP i MRP od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Słupsku Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 04/10/2017, godz. 10:00 pomorskie
Wykonanie pełnej dokumentacji planistycznej związanej ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha w ramach projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020 Przetarg publiczny BZP 19/09/2017 29/09/2017, godz. 10:00 dolnośląskie
Wytyczenie granic pasa drogowego. Zapytanie ofertowe 19/09/2017 28/09/2017, godz. 15:00 łódzkie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 110 na odcinku od km 13+100 do km 14+300. Wynik 19/09/2017 26/09/2017 zachodniopomorskie
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odgałęzienia linii 110 kV Białogard – Łobez do stacji GPZ Świdwin na linię dwutorową oraz na rozbudowę i modernizację stacji 110/15 kV GPZ Świdwin” Zadanie nr 1: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odgałęzienia linii 110 kV Białogard – Łobez do stacji GPZ Świdwin na linię dwutorową” , Zadanie nr 2: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację stacji 110/15 kV GPZ Świdwin”. Przetarg publiczny TED 19/09/2017 20/10/2017, godz. 06:00 Koszaliński

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.