Usługi geodezyjne, planowanie przestrzenne i zagospodarowanie terenów - ogłoszenia

sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej, geodezja, geodeta, mapy geodezyjne, pomiary geodezyjne, kartografia, podział działki, podział nieruchomości, usługi geologiczne, modernizacja ewidencji gruntów, wznowienie granic, rozgraniczenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2285 wyników.
Analiza projektów zawartych w „Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” pod kątem opracowania mapy drogowej ich wdrażania w związku z realizacją „Programu dla Śląska”. Zapytanie ofertowe 17/08/2018 24/08/2018 Polska
Wykonanie usługi weryfikacji - sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidłowym wykonaniem opracowania wynikającego z realizacji umowy dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Puszczykowo (Id 302102) w ramach projektu: “Cyfryzacja Geodezyjnych Rejestrów Publicznych dla Powiatu Poznańskiego” Działanie 2.1 ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Wynik 16/08/2018 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2161E Kutno (ul. Lotnicza) - Łąkoszyn – Szewce Owsiane od km od 1+360 do 3+160 na długości 1,8 km Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2146E Ostrowy – Wola Pierowa od km od 4+700 do 5+749 na długości 0,946 km w granicach działek ewidencyjnych Nr 29 i 30 obręb geodezyjny Wola Pierowa Wynik 16/08/2018 - Polska
„Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby regulacji stanu prawnego części drogi powiatowej nr 1121 K „Gołaczewy od drogi nr 1123 K – do drogi nr 1095 K”- postępowanie II. Wynik 16/08/2018 - Polska
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów -Trzebinia w obszarze gminy Trzebinia. Wynik 16/08/2018 - Polska
Usługi migracji, asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju oraz transferu wiedzy Generatora Wniosków i Systemu Ewidencji Godzin Wsparcia Wynik 16/08/2018 - mazowieckie
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie hajnowskim. Inna informacja 16/08/2018 18/09/2018, godz. 08:00 podlaskie
Utworzenie baz danych BDOT500 wraz z przeliczeniem wysokości punktów osnowy oraz cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie zambrowskim. Inna informacja 16/08/2018 17/09/2018, godz. 08:00 podlaskie
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie augustowskim. Inna informacja 16/08/2018 13/09/2018, godz. 08:00 podlaskie
Dostawa baz danych EGIB, BDOT i GESUT dla jednostki Brzesko – obszar wiejski w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego" Wynik 16/08/2018 - małopolskie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kłębowiec-Wałcz (trasa stary kolejowy szlak) Przetarg publiczny TED 16/08/2018 26/09/2018, godz. 07:50 zachodniopomorskie
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie sejneńskim. Inna informacja 16/08/2018 17/09/2018, godz. 08:00 podlaskie
Utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie kolneńskim. Inna informacja 16/08/2018 18/09/2018, godz. 08:00 podlaskie
Dostarczenie, posadzenie oraz pielęgnacja posadzonych drzew na obszarze Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (2 części). Przetarg publiczny TED 16/08/2018 27/09/2018, godz. 08:00 mazowieckie
Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu grudziądzkiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada 2.0" Inna informacja 16/08/2018 04/09/2018, godz. 07:30 kujawsko-pomorskie
Kontrola i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem oraz modernizacją cyfrowych baz danych: EGiB dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” Inna informacja 16/08/2018 20/09/2018, godz. 10:00 lubelskie
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie suwalskim. Inna informacja 16/08/2018 17/09/2018, godz. 08:00 podlaskie
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie grajewskim. Inna informacja 16/08/2018 14/09/2018, godz. 08:00 podlaskie
Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie łomżyńskim. Inna informacja 16/08/2018 12/09/2018, godz. 08:00 podlaskie
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kłębowiec-Wałcz (Trasa Stary Kolejowy Szlak) Wynik 16/08/2018 - zachodniopomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.