Usługi bankowe i inwestycyjne - ogłoszenia

kredyt, pożyczki, konto bankowe, rachunek

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1193 wyników.
Leasing operacyjny fabrycznie nowego ciągnika siodłowego oraz naczepy z ruchomą podłogą pod ciągnik siodłowy Przetarg publiczny BZP 15/07/2019 01/08/2019, godz. 10:00 podlaskie
Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 2 867 913,00 PLN na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetu Gminy Niebylec Przetarg publiczny BZP 15/07/2019 25/07/2019, godz. 10:00 podkarpackie
„Udzielenie i obsługa kredytów do łącznej kwoty 4.935.480,00 zł ”. Przetarg publiczny BZP 15/07/2019 12/08/2019, godz. 10:00 opolskie
„Udzielenie Gminie Nieborów długoterminowego kredytu w wysokości do kwoty 3 000 000,00zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu na 2019 rok”. Przetarg publiczny BZP 15/07/2019 23/07/2019, godz. 10:00 łódzkie
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 300 000,00 zł na 8 lat na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na nowo rozpoczynane inwestycje Przetarg publiczny BZP 15/07/2019 26/07/2019, godz. 10:00 małopolskie
Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2019 rok Przetarg publiczny BZP 15/07/2019 25/07/2019, godz. 12:00 podlaskie
Udzielenie kredytu obrotowego na rachunku bankowym bieżącym w wysokości 2.500.000 zł Przetarg publiczny BZP 15/07/2019 23/07/2019, godz. 10:30 mazowieckie
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU W LINII KREDYTOWEJ ZŁOTOWEJ W WYSOKOŚCI 12.000.000 ZŁ NA POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ BRWINÓW W ROKU 2019) ORAZ SPŁATĘ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK Wynik 12/07/2019 - Polska
Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji publicznej pod nazwą „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm Wynik 12/07/2019 - Polska
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.800.000,00zł (słownie: pięć milionów osiemset tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2019 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 2.945.000,00zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2.855.000,00zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy zł) Przetarg publiczny BZP 12/07/2019 26/08/2019, godz. 13:00 lubuskie
Kompleksowa obsługa administracyjno-finansowa, a także prawna dla projektu Licytacja 12/07/2019 16/07/2019, godz. 15:00 Miasto Kraków
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Przechlewo oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2 880 000,00 zł Wynik 12/07/2019 - Polska
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00złotych Wynik 12/07/2019 - Polska
,,Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 500 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych” Wynik 12/07/2019 - Polska
WZP.272.43.2019 Usługa udzielenia długoterminowego kredytu w 2019 roku Licytacja 12/07/2019 19/08/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych dla 70 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” Inna informacja 12/07/2019 25/07/2019, godz. 08:00 zachodniopomorskie
„Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” – Poddziałanie II.3.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” Inna informacja 12/07/2019 26/07/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Przetarg publiczny TED 12/07/2019 14/08/2019, godz. 08:00 łódzkie
Kredyt długoterminowy w wysokości 2 796 000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Przetarg publiczny TED 12/07/2019 23/08/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Usługa udzielenia długoterminowego kredytu w 2019 roku Przetarg publiczny TED 12/07/2019 19/08/2019, godz. 08:00 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.