Usługi bankowe i inwestycyjne - ogłoszenia

kredyt, pożyczki, konto bankowe, rachunek

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1271 wyników.
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 4 250 000,00 zł Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 24/06/2019, godz. 11:00 małopolskie
Udzielenie dla Gminy Wisznice kredytu długoterminowego w wysokości 1.303.000,00 zł Przetarg publiczny BZP 14/06/2019 26/06/2019, godz. 11:00 lubelskie
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego wypłacanego w transzach do kwoty 27 995 067,00 PLN Wynik 14/06/2019 - podlaskie
Udzielenie kredytu długoterminowego Przetarg publiczny TED 14/06/2019 19/07/2019, godz. 10:00 podlaskie
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentów Finansowych „Mała Pożyczka Rozwojowa” i „Duża Pożyczka Rozwojowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wynik 14/06/2019 - mazowieckie
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego Licytacja 13/06/2019 03/07/2019, godz. 10:00 Polska
Przygotowanie wniosku o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na wykonanie prac modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków Zapytanie ofertowe 13/06/2019 19/06/2019, godz. 14:00 zachodniopomorskie
Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikające z planów zadań ochronnych dla 70 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” Przetarg publiczny TED 13/06/2019 16/07/2019, godz. 08:00 zachodniopomorskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 8 894 017 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Przetarg publiczny TED 13/06/2019 18/07/2019, godz. 07:00 dolnośląskie
Wybór pośredników finansowych w celu zarządzania funduszem pożyczkowym oraz świadczenia usług szkolenia i doradztwa w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” Wynik 13/06/2019 - mazowieckie
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi - Fundusz Pożyczkowy, w ramach środków Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020” Przetarg publiczny TED 13/06/2019 17/07/2019, godz. 06:00 kujawsko-pomorskie
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentami Finansowymi - Fundusz Pożyczkowy Licytacja 13/06/2019 17/07/2019, godz. 08:00 kujawsko-pomorskie
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Gminy Czudec Przetarg publiczny BZP 13/06/2019 24/06/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Udzielenie kredytu obrotowego na spłatę zobowiązań oraz kredytu inwestycyjnego na zakup sprzętu medycznego i prac budowlanych w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie Wynik 13/06/2019 - Polska
Wybór instytucji finansowej świadczącej usługę linii gwarancyjnej z przeznaczeniem na gwarancje zabezpieczające wniesienie depozytu na rzecz IRGIT S.A. do kwoty 600 000,00 na okres 4 lat Wynik 13/06/2019 - wielkopolskie
Udzielenie kredytu dla Powiatu Strzyżowskiego w kwocie 15 913 809,00 PLN Przetarg publiczny TED 13/06/2019 19/07/2019, godz. 08:00 podkarpackie
Wybór banku do zaciągnięciu kredytu Przetarg publiczny BZP 13/06/2019 26/06/2019, godz. 10:00 łódzkie
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego na potrzeby Gminy Koluszki Przetarg publiczny BZP 13/06/2019 24/06/2019, godz. 09:30 łódzkie
Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec i jej jednostek organizacyjnych Przetarg publiczny BZP 13/06/2019 24/06/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ciężkowice oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Gminę Ciężkowice w kwocie 4 971 596,22 zł. Przetarg publiczny BZP 13/06/2019 24/06/2019, godz. 09:00 małopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.