Usługi bankowe i inwestycyjne - ogłoszenia

kredyt, pożyczki, konto bankowe, rachunek

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1922 wyników.
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.400.00,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rogowo na 2019 rok Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 22/11/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 749 829,85 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 22/11/2019, godz. 11:00 lubelskie
Obsługa bankowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu wraz z kredytem obrotowym w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżącej płynności finansowej Szpitala Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 20/11/2019, godz. 09:00 wielkopolskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych" Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 19/11/2019, godz. 10:00 łódzkie
Udzielenie Gminie Bychawa kredytu w kwocie 2 779 999,00 zł. Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 28/11/2019, godz. 11:00 lubelskie
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 5 857 709,64 zł dla Gminy Zagórz Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 22/11/2019, godz. 09:00 podkarpackie
USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 18/11/2019, godz. 11:00 małopolskie
Udzielenia kredytu długoterminowego do wysokości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Wynik 08/11/2019 - Polska
Świadczenie usług polegających na: - przekazywaniu drogą elektroniczną wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń krótkoterminowych oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców i pracowników, - obsłudze bankowej Funduszu Składkowego – obejmującej prowadzenie rachunku bankowego w walucie polskiej. Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 20/11/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań Miasta i Gminy Szczawnica Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 25/11/2019, godz. 11:00 małopolskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Wynik 08/11/2019 - Polska
Udzielenie Gminie Opinogóra Górna w roku budżetowym 2019 kredytu długoterminowego w kwocie 2 240 000 zł Wynik 08/11/2019 - Polska
KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK W KWOCIE 3 277 549,09 PLN Wynik 08/11/2019 - Polska
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł. Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 19/11/2019, godz. 09:00 opolskie
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2 376 000,00 PLN (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt PLN) Wynik 08/11/2019 - Polska
Udzielenie Gminie Ostroróg i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 600 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Wynik 08/11/2019 - Polska
Udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 500 000,00 zł Wynik 08/11/2019 - Polska
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 18/11/2019, godz. 10:00 pomorskie
USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY NOWOSOLNA. Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 19/11/2019, godz. 15:00 łódzkie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 914.144,00 złotych Przetarg publiczny BZP 08/11/2019 25/11/2019, godz. 09:00 śląskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.