Usługi bankowe i inwestycyjne - ogłoszenia

kredyt, pożyczki, konto bankowe, rachunek

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3095 wyników.
Opracowanie wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji wraz z załącznikami dla dwóch inwestycji planowanych Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 20/04/2018 25/04/2018, godz. 11:30 śląskie
ZORGANIZOWANIE EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA MIASTA DĘBLIN Zapytanie ofertowe 20/04/2018 10/05/2018, godz. 00:00 lubelskie
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.450.000,00 zł Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 30/04/2018, godz. 11:00 kujawsko-pomorskie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 2.092.655,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2018 roku Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 08/05/2018, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Krakowskiego oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2018 - 2021 Wynik 20/04/2018 - Polska
Udzielenie krótkoterminowego kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Złota w 2018 roku Wynik 20/04/2018 - Polska
II przetarg nieograniczony Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2021 oraz zaciągniecie przez gminę Prusice kredytu krótkoterminowego w kwocie 5 000 000 zł, z czego kwota 2 000 000 zł w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w latach 2018-2021, kwota 3 000 000 zł na finansowanie inwestycji w roku 2018 Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 30/04/2018, godz. 11:00 dolnośląskie
OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY DREZDENKO ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY DREZDENKO Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 30/04/2018, godz. 09:00 lubuskie
Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Stolno w 2018 r. w związku z realizacją zadań: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Wabczu”, „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno” oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paparzyn”. Przetarg publiczny BZP 20/04/2018 08/05/2018, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu dla Gminy Czernica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Przetarg publiczny TED 20/04/2018 28/05/2018, godz. 08:00 Wrocławski
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 16 800 000,00 PLN Przetarg publiczny TED 20/04/2018 25/05/2018, godz. 09:00 Warszawski zachodni
Udzielenie kredytu długoterminowego Przetarg publiczny TED 20/04/2018 06/06/2018, godz. 10:00 Krakowski
Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 7 597 339,81 PLN Przetarg publiczny TED 20/04/2018 28/05/2018, godz. 10:00 Krakowski
Udzielenie kredytu długoterminowego Inna informacja 20/04/2018 29/05/2018, godz. 09:00 Tarnowski
Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 33 996 845,00 PLN dla Miasta Gniezna wraz z jego obsługą Przetarg publiczny TED 20/04/2018 29/05/2018, godz. 08:00 Poznański
Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Organizatora, Agenta emisji, Dealera obligacji dla Emitenta Miasta Zapytanie ofertowe 19/04/2018 15/05/2018, godz. 00:00 małopolskie
WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY Zapytanie ofertowe 19/04/2018 11/05/2018, godz. 12:00 dolnośląskie
Zaciągnięcie i obsługa kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne w wysokości do 3 000 000,00zł dla inwestycji: „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK – Podstrefa Łubowo Przetarg publiczny BZP 19/04/2018 27/04/2018, godz. 10:00 wielkopolskie
Udzielenie i obsługa kredytu do wysokości 1 720 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2018 r. Przetarg publiczny TED 19/04/2018 30/05/2018, godz. 07:00 Suwalski
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego Przetarg publiczny TED 19/04/2018 28/05/2018, godz. 08:00 Sieradzki

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.