Przeglądy budowlane - ogłoszenia

przeglądy, ekspertyzy budowlane, przeglądy okresowe, przeglądy techniczne budynków, usługi przeglądu rocznego, usługi przeglądów instalacji, usługi czyszczenia kominów, usługi kontroli wentylacji, ekspertyza budowlana, wykonanie ekspertyzy budowlanej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1759 wyników.
Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budynków położonych w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 8 i 10 wraz uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń Przetarg publiczny BZP 14/05/2019 24/05/2019, godz. 12:00 śląskie
USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH, KONSERWACJI, NAPRAW, UTRZYMANIA W STAŁEJ SPRAWNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ URZĄDZEŃ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMÓW KLAP ODDYMIAJĄCYCH, SYSTEMÓW KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH, DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO I MONITOROWANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU Wynik 14/05/2019 - Polska
Usługi w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych Wynik 14/05/2019 - Polska
„Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynkach biurowych Kopalni Soli „Wieliczka” oraz budynku nadszybia szybu Daniłowicz.” Wynik 14/05/2019 - Polska
Przeglądy i konserwacja urządzeń klimatyzacji i wentylacji w siedzibie Ministerstwa Środowiska Wynik 14/05/2019 - Polska
Wykonanie 5-letniego przeglądu stanu technicznego budynku Zapytanie ofertowe 14/05/2019 20/05/2019, godz. 15:00 podkarpackie
Wykonanie usługi badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia oraz badań i pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej Zapytanie ofertowe 14/05/2019 17/05/2019, godz. 14:00 podkarpackie
OPRACOWANIE „EKSPERTYZY (OCENY) STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁU PARKOWO – PAŁACOWEGO Zapytanie ofertowe 14/05/2019 17/05/2019, godz. 11:00 Miasto Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny oraz konserwacja przed legalizacją dystrybutorów na resortowej stacji paliw przy ul. Gen. I. Połbina 1 we Wrocławiu. Licytacja 14/05/2019 21/05/2019, godz. 08:45 Miasto Wrocław
Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego Zapytanie ofertowe 14/05/2019 21/05/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Wykonywanie usług poboru próbek paliw stałych (węgla kamiennego) oraz badania próbek i próbek kontrolnych tych paliw wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2019, poz. 660.) Przetarg publiczny BZP 14/05/2019 22/05/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Wykonywanie usług poboru próbek paliw stałych (węgla brunatnego) oraz badania próbek i próbek kontrolnych tych paliw wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tj. Dz. U. z 2019, poz. 660.) Przetarg publiczny BZP 14/05/2019 22/05/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Zapytanie ofertowe na wykonanie prac programistycznych pozwalających na wykorzystanie technologii VR w tym kontrolerów haptycznych do tworzenia systemów szkoleń na wirtualnych symulatorach maszyn i urządzeń. Zapytanie ofertowe 14/05/2019 13/06/2019 Polska
Przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzatorów na terenie Szkoły Policji w Pile Licytacja 14/05/2019 24/05/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
„Opracowanie przeglądów okresowych: dróg publicznych, dróg wewnętrznych, wiat przystankowych oraz obiektów inżynierskich położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź”. Przetarg publiczny BZP 14/05/2019 22/05/2019, godz. 12:00 łódzkie
Ocena stanu technicznego kominów stalowych Zapytanie ofertowe 14/05/2019 24/05/2019, godz. 11:00 opolskie
Przegląd i konserwacja kotłów gazowych Zapytanie ofertowe 14/05/2019 23/05/2019, godz. 11:00 opolskie
Wynajęcie lokalu badawczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na zewnątrz i wewnątrz budynku na potrzeby stworzenia stanowiska badawczego do sprawdzenia poprawności działania prototypu laboratoryjnego mikronizatora kaskadowego. Zapytanie ofertowe 14/05/2019 22/05/2019 świętokrzyskie
Sporządzenie ekspertyzy budowlanej elementów konstrukcji żelbetowych balkonów. Przetarg publiczny BZP 13/05/2019 14/05/2019 śląskie
Usługi polegające na okresowej, rocznej, kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się w Poznaniu oraz okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia w podziale na 2 części. Przetarg publiczny BZP 13/05/2019 23/05/2019, godz. 12:00 wielkopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.