Przeglądy budowlane - ogłoszenia

przeglądy, ekspertyzy budowlane, przeglądy okresowe, przeglądy techniczne budynków, usługi przeglądu rocznego, usługi przeglądów instalacji, usługi czyszczenia kominów, usługi kontroli wentylacji, ekspertyza budowlana, wykonanie ekspertyzy budowlanej

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1906 wyników.
USŁUGA KONTROLI PÓŁROCZNEJ I ROCZNEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPRAWDZENIA ICH PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA W 2019R. BĘDĄCYCH W ADMINISTROWANIU 31 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W ZGIERZU ORAZ KONTROLI PIĘCIOLETNIEJ OBIEKTU ZABYTKOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W SKIERNIEWICACH Przetarg publiczny BZP 05/07/2019 18/07/2019, godz. 10:00 łódzkie
Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Jana Sobieskiego 132 w Bielsku-Białej, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń Wynik 05/07/2019 - Polska
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania bramy i bramki wraz z ogrodzeniem oraz miejsca na śmietnik dla budynku przy ul. Michała Grażyńskiego 67 w Bielsku-Białej, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń Przetarg publiczny BZP 05/07/2019 15/07/2019, godz. 12:00 śląskie
Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 7 w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 6a w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń Wynik 05/07/2019 - Polska
Opracowanie i wykonanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla lokali mieszkalnych (pustostanów) nr 3b, 4, 4a i 5 w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 26 w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń Wynik 05/07/2019 - Polska
Opracowanie ekspertyzy technicznej, programu inwestycji i dokumentacji projektowej dla zadania 11746 pn.: „Przebudowa budynków koszarowych nr 7 i 8 w Toruniu” Wynik 05/07/2019 - Polska
Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Zapytanie ofertowe 05/07/2019 16/07/2019 małopolskie
Świadczenie usług kominiarskich w budynkach i lokalach wchodzących w skład zasobu Gminy Bytom – III postępowanie Przetarg publiczny BZP 05/07/2019 15/07/2019, godz. 10:00 śląskie
ykonanie okresowych pomiarów i badań instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej w obiektach Zapytanie ofertowe 05/07/2019 17/07/2019, godz. 00:00 pomorskie
Wykonanie usługi polegającej na rocznej kontroli stanu technicznego dróg i placó w kompleksach Zapytanie ofertowe 05/07/2019 11/07/2019, godz. 00:00 podkarpackie
Wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych Zapytanie ofertowe 05/07/2019 11/07/2019, godz. 00:00 podkarpackie
Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków Zapytanie ofertowe 05/07/2019 09/07/2019, godz. 10:00 Miasto Szczecin
Zapytanie poniżej progu - roboty bud.Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń służących kontroli ruchu osobowego i towarowego w strefie wejścia do budynku KSP przy ul. Nowolipie 2 Licytacja 05/07/2019 11/07/2019, godz. 23:00 Miasto Warszawa
Wykonanie w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 (GPR2020) bezpośrednich pomiarów ruchu, na odcinkach pomiarowych dróg krajowych na terenie GDDKiA/Kielce w wyznaczonych punktach w podziale na 5 części Przetarg publiczny TED 05/07/2019 08/08/2019, godz. 07:00 świętokrzyskie
Utrzymanie bieżące urządzeń maszynowni w PGE Energia Ciepła o. Wybrzeże, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia Wynik 05/07/2019 - mazowieckie
Wykonanie 5-letniej kontroli (oceny) stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiorników oraz przydatności do użytkowania pompowni zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu. Przetarg publiczny TED 05/07/2019 08/08/2019, godz. 08:00 mazowieckie
Monitoring funkcjonalności oraz skuteczności przejść dla zwierząt i przepustów zlokalizowanych na odcinku obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 Etap I od DK 15 do DK 25 od km 4+880 do km 22+968 oraz na drogach dojazdowych wraz z określeniem zagospodarowania oraz stanu technicznego obiektów oraz wskazaniem ewentualnych działań minimalizujących zjawisko barierowości i śmiertelności zwierząt w latach 2019-2022 Przetarg publiczny BZP 05/07/2019 15/07/2019, godz. 09:30 kujawsko-pomorskie
Wykonanie opinii budowlanej na temat jakości wykonania prac remontowych w wyszczególnionych pomieszczeniach budynku Licytacja 05/07/2019 09/07/2019, godz. 11:00 Miasto Warszawa
Świadczenie usług konserwacji i naprawy systemów ochrony i kontroli ruchu osobowego w budynkach NFOŚiGW, zlokalizowanych przy ulicy Konstruktorskiej 1, 1A, 3A i Postępu 18b w Warszawie. Zapytanie ofertowe 04/07/2019 12/07/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie ekspertyzy technicznej obejmującej prawidłowość wykonania dybli w dylatacjach pozornych skurczowych płyt betonowych nawierzchni drogi ekspresowej S8 z podziałem na części: Część I odcinek Ia: Wyszków – węzeł Poręba (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00. Część II odcinek Ib: węzeł „Poręba” (bez węzła) – obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04. Przetarg publiczny BZP 04/07/2019 16/07/2019, godz. 10:50 podlaskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.