Urządzenia medyczne - ogłoszenia

ciśnieniomierz, wyroby medyczne, wózki inwalidzkie, łóżko rehabilitacyjne, sprzęt ortopedyczny, sprzęt rehabilitacyjny, przyrządy medyczne

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Naprawa wywoływarek automatycznych RTG Licytacja 19/03/2019 22/03/2019, godz. 14:00 Polska
Zakup wraz z dostawa leków onkologicznych, leków ogólnych, immunoglobuliny, narzędzi jednorazowych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Nr sprawy AZP 241-37/19 Licytacja 19/03/2019 19/04/2019, godz. 10:00 Polska
Zakup wysokoczuły rezonansowy niskoczęstotliwościowy czujniki AE (1-30 kHz) wraz z dedykowanym uchwytem magnetycznym. Licytacja 18/03/2019 22/03/2019, godz. 14:00 Polska
17/Z/19 Postępowanie o udzielenia zamówienia na „Dostawę leków psychotropowych i weterynaryjnych” w ramach Konkursu pn. „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej nr POWER.05.04.00-IP.05-00-006/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych” Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 śląskie
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 25/03/2019, godz. 10:00 lubuskie
Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego realizowane w ramach projektu RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18 pn „Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej a) Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 10:00 podlaskie
DOSTARCZENIE I MONTAŻ MEBLI DLA NOWEJ SIEDZIBY MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM LECZENIA I REHABILITACJI OPARZEŃ ORAZ CHIRURGII PLASTYCZNEJ I REPLANTACYJNEJ ORAZ ODDZ. INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ DLA DZIECI Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 08:30 małopolskie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 221 000 euro na dostawę materiałów do aparatu do kruszenia kamieni nerkowych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi. Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 05/04/2019, godz. 10:00 łódzkie
Dostawa Lampy operacyjnej z systemem zarządzania obrazem i danymi na potrzeby jednosalowego bloku operacyjnego szpitala w Malborku. Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 28/03/2019, godz. 10:00 pomorskie
Zakup, dostawa i montaż tomografu Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 śląskie
Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 09/04/2019, godz. 09:00 podkarpackie
Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów do diagnostyki z zakresu immunochemii i biochemii wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych. ZPZ-11/03/19 Licytacja 18/03/2019 18/04/2019, godz. 10:00 Polska
Zakup, dostawa i montaż sprzętu pielęgnacyjno - wspomagającego w ramach projektu pn. „Współpraca – Integracja - Pomoc” Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa bielizny szpitalnej, odzieży roboczej, obuwia, odzieży operacyjnej, koców i poduszek. Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 19/03/2019 wielkopolskie
Dostawa dwóch aparatów do znieczulania ogólnego Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 27/03/2019, godz. 10:00 lubelskie
Cykliczna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora z zakresu hematologii do medycznego laboratorium diagnostycznego Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 12:00 wielkopolskie
Dostawa mobilnej stacji na dokumentację medyczną, medycznego komputera panelowego, medycznego skanera, drukarki do drukowania kodów oraz opasek dla pacjentów celem wyposażenia pracowni pielęgniarskich dla kształcenia studentów kierunku Pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 08:45 mazowieckie
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie akcesoriów do przeprowadzenia zabiegów wewnątrznaczyniowych Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 02/04/2019, godz. 10:00 śląskie
sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych oraz innych materiałów okulistycznych wraz z dzierżawą systemu wspierającego pracę chirurga w zakresie kalkulacji i wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych, znak sprawy 7/ZP/2019 Licytacja 18/03/2019 18/04/2019, godz. 08:00 Polska
PN - 11/19 Dostawa sprzętu medycznego dla pracowni diagnostycznych Licytacja 18/03/2019 18/04/2019, godz. 09:00 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.