Zdrowie i pierwsza pomoc - ogłoszenia

przetargi pierwsza pomoc, przetarg szkolenie pierwszej pomocy, pierwsza pomoc przedmedyczna, usługi psychologiczne, szkolenia medyczne, kurs pielęgniarstwa, zamówienie na pierwszą pomoc przedmedyczną, kurs pierwszej pomocy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 2007 wyników.
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie siłowni zewnętrznej przy ul. Modrzewiowej 6 na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bydgoszczy. Licytacja 20/07/2018 02/08/2018, godz. 09:43 kujawsko-pomorskie
Organizacja kursu ,,Opiekun osób starszych" Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 warmińsko-mazurskie
3/07/NP/ZMW/Łódź9.1.1/2018 - Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 łódzkie
świadczenie usług psychologa w projekcie pn. „Pokonaj Kryzys” Zapytanie ofertowe 20/07/2018 29/07/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
Postępowanie dotyczące wyboru prawnika, psychologa, psychiatry, logopedy, rehabilitanta, pedagoga specjalnego świadczących pomoc beneficjentom projektu pn. Krakowskie Centrum Usług Społecznych „Wysokie" Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 małopolskie, Krakowski
Usługa przeprowadzenia badań psychologicznych i wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej w związku z realizacją projektu Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja społeczna. Zapytanie ofertowe 20/07/2018 31/07/2018 opolskie, Nyski
Prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych w ramach realizacji projektu „Rodzina Wspólna Troska” Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 świętokrzyskie
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi pełnienia funkcji psychologa w projekcie pn. „OSTOJA Borowy Młyn”, zwanego dalej Projektem, realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE” w Borowym Młynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Usługi społeczne, w ramach Działania 6.2 Poddziałania 6.2.2. Zapytanie ofertowe 20/07/2018 27/07/2018 pomorskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/CWR/2018 psycholog - diagnoza potrzeb Zapytanie ofertowe 20/07/2018 20/08/2018 lubelskie
Świadczenie usług przewozu osób na terenie Gminy Racławice wraz z zapewnieniem opiekuna Wynik 20/07/2018 - Polska
Usługa GRUPOWE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH dla 87 osób Zapytanie ofertowe 19/07/2018 27/07/2018 pomorskie
Wybór trenera w projekcie „Aktywne Lubelskie!” -Profesjonalny/na opiekun/ka osoby starszej Zapytanie ofertowe 19/07/2018 27/07/2018 lubelskie
zapytanie ofertowe nr 2/07/2018/RPSL dot. przeprowadzeniu wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek projektu "Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego wraz z kompleksową obsługą dla Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej powyżej 65 roku życia Zapytanie ofertowe 19/07/2018 27/07/2018 śląskie
ROPS.PSO.3321.US.114.2018 - Realizacja terapii EEG Biofeedback dla dzieci na terenie Wodzisławia Śląskiego organizowana w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych Zapytanie ofertowe 19/07/2018 01/08/2018 śląskie
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi terapii poznawczo-behawioralnej (III turnusy) w ramach projektu pn.: "Program rehabilitacji osób z chorobą onkologiczną ułatwiający powrót do pracy". Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 30/07/2018, godz. 11:00 podlaskie
Zapytanie ofertowe na prowadzenie indywidualnych zajęć z lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny rodziny lub lekarzem internistą w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych Wisienka Zapytanie ofertowe 19/07/2018 27/07/2018 łódzkie
Zapytanie Ofertowe z dnia 19.07.2018 w sprawie zamówienia na dostarczenie specjalistycznej usługi z zakresu fizjoterapii Zapytanie ofertowe 19/07/2018 30/07/2018 łódzkie
konsultacje specjalistyczne-psychologiczne w ramach programu POZ PLUS w Poznaniu Zapytanie ofertowe 19/07/2018 30/07/2018 wielkopolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018 na usługę zorganizowania dwóch 6 - dniowych turnusów terapeutycznych dla otoczenia uczestników projektu - 80 dzieci w celu wzmocnienia więzi rodzinnych. Zapytanie ofertowe 19/07/2018 27/07/2018 zachodniopomorskie
Zapytanie ofertowe nr 5/2018 na usługę prowadzenia egzaminu w ramach komisji egzaminacyjnej dla uczestników szkoleń w projekcie „Doszkalamy się - lekarze”, współfinansowanego z współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe 19/07/2018 30/07/2018 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.