Zdrowie i pierwsza pomoc - ogłoszenia

przetargi pierwsza pomoc, przetarg szkolenie pierwszej pomocy, pierwsza pomoc przedmedyczna, usługi psychologiczne, szkolenia medyczne, kurs pielęgniarstwa, zamówienie na pierwszą pomoc przedmedyczną, kurs pierwszej pomocy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1971 wyników.
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi Zapytanie ofertowe 19/03/2019 26/03/2019, godz. 14:00 małopolskie
Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego" Zapytanie ofertowe 18/03/2019 25/03/2019 lubelskie
Zapytanie ofertowe nr 2/K/PZNOL/2019 - Szkolenia zawodowe "Sprzedawca" oraz "Opiekun osoby straszej i niepełnosprawnej"dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (osoby niewidome i niedowidzące) Zapytanie ofertowe 18/03/2019 25/03/2019 lubelskie
1/POWR/2019 - Wykonywanie czynności w charakterze psychologa na terenie Dzielnicy Praga-Północ w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Szkolenia "Prawo w medycynie" - 15.04.2019, 18.04.2019, 25.04.2019 , Warszawa Zapytanie ofertowe 18/03/2019 27/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Przeprowadzenie badań lekarskich i/lub psychologicznych uprawniających uczestników projektu do udziału w poszczególnych szkoleniach zawodowych Zapytanie ofertowe 18/03/2019 28/03/2019 śląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/JŻ2/SCOB/2019 - wyłonienie Wykonawców usług społecznych, świadczonych w formie SĄSIEDZKICH USŁUG OPIEKUŃCZYCH dla osób niesamodzielnych (starszych, przewlekle chorych, przebywających w domu), zamieszkałych na terenie powiatów: strzeleckiego oraz kędzierzyńsko-kozielskiego Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 opolskie
Usługa - przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 12 osób Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
15/S/2019 Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.” Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 łódzkie
PROCEDURA WYBORU PSYCHOLOGA W SOBIESZYNIE Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 lubelskie
12/S/2019/P Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek, w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu: „Nowe czasy, nowe kompetencje – unikatowy program kształcenia podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla pielęgniarek i położnych w odpowiedzi na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne.” Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 łódzkie
Organizacj turnusu edukacyjno-terapeutycznego dla uczestników projektu „Aktywna integracja w Powiecie Ciechanowskim” Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 warmińsko-mazurskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/WEKTOR/RE/2019 w przedmiocie przeprowadzenia indywidualnych spotkań z psychologiem Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 podkarpackie
Przeprowadzenie cyklu 12 certyfikowanych otwartych szkoleń z zakresu obrazowania w medycynie dla studentów Matematyki WMiFS PRz, Przeprowadzenie cyklu 3 edycji zajęć warsztatowych/szkoleń z zakresu prognozowania w oprogramowaniu Statistica dla studentów Matematyki WMiFS PRz w latach 2019-2021r. Przetarg publiczny BZP 18/03/2019 26/03/2019, godz. 10:00 podkarpackie
postępowaniu na zatrudnienie wykładowcy na szkolenie „Opiekun/ka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych” 26/ZK/2019/KW3 Zapytanie ofertowe 18/03/2019 26/03/2019 świętokrzyskie
Rozeznanie rynku-szacowanie wartości zamówienia na świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich dla uczestników staży Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie Zapytanie ofertowe 18/03/2019 29/03/2019 lubelskie
Przeprowadzanie kursów zawodowych w 2019 roku, dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu krakowskiego w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” Wynik 18/03/2019 - Polska
Przeprowadzanie kursów zawodowych w 2019 roku, dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu krakowskiego w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wynik 18/03/2019 - Polska
Zorganizowanie i przeprowadzenie 61 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zwanych dalej kursami dla osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych podległych OISW w Szczecinie Wynik 18/03/2019 - zachodniopomorskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019 dotyczące złożenia oferty na stanowisko socjoterapeuty dla uczestników projektu „Trampolina 2” Zapytanie ofertowe 15/03/2019 25/03/2019 kujawsko-pomorskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.