Zdrowie i pierwsza pomoc - ogłoszenia

przetargi pierwsza pomoc, przetarg szkolenie pierwszej pomocy, pierwsza pomoc przedmedyczna, usługi psychologiczne, szkolenia medyczne, kurs pielęgniarstwa, zamówienie na pierwszą pomoc przedmedyczną, kurs pierwszej pomocy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1856 wyników.
2/2019/POWER Zapytanie ofertowe w sprawie wynajęcia sal szkoleniowych na potrzeby realizacji kursów doskonalących dla fizjoterapeutów w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Doskonalenie zawodowe fizjoterapeutów - wysokiej jakości, nowoczesne kursy doskonalące”. Zapytanie ofertowe 17/01/2019 25/01/2019 Polska
Prowadzenie grupowych warsztatów psychoedukacyjnych przez psychologa Zapytanie ofertowe 17/01/2019 25/01/2019 łódzkie
Realizacja usług fizjoterapeuty Zapytanie ofertowe 17/01/2019 25/01/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Świadczenie usług szkoleniowych i warsztatów dla studentów kierunków medycznych w PWSZ w Kaliszu w ramach realizacji projektu „MONOPROFILOWE CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH W PWSZ W KALISZU”. Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 29/01/2019, godz. 13:00 wielkopolskie
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi psychologicznej dla Uczestników projektu "Aktywizacja krok po kroku" Zapytanie ofertowe 17/01/2019 25/01/2019 warmińsko-mazurskie
Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w podziale na pakiety. Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 25/01/2019, godz. 10:30 Makroregion Województwo Mazowieckie
Usługa prowadzenia zajęć terapii czaszkowo – krzyżowej (cranio – sacralnej) dla ok. 100 dzieci i młodzieży. Zapytanie ofertowe 17/01/2019 18/02/2019 śląskie
Przeprowadzenie szkolenia strażaków OSP w zakresie „Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Przedmedycznej”. Zapytanie ofertowe 17/01/2019 24/01/2019, godz. 13:15 małopolskie
Zapytanie ofertowe nr PCPR.ZK.605.2.2019 na usługę świadczenia pomocy specjalistycznej m.in. logopedycznej, psychiatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej, seksuologicznej, okulistycznej, ortopedycznej dla dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinnej pieczy zastępczej – uczestników projektu „Siłą dziecka jest rodzina” Zapytanie ofertowe 17/01/2019 30/01/2019 dolnośląskie
Świadczenie usług poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego na rzecz uczestników projektu pn. „Centrum RE-Start”- kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu. Zapytanie ofertowe 17/01/2019 25/01/2019 opolskie
Wykonanie profilaktycznych usług lekarskich, pielęgniarskich i edukacji zdrowotnej w w projekcie Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego Zapytanie ofertowe 17/01/2019 28/01/2019 podlaskie, Łomżyński
„Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2019r. ”. Przetarg publiczny BZP 17/01/2019 25/01/2019, godz. 09:00 pomorskie
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy/wykonawców na przeprowadzenie kursów Specjalistyczne metody i techniki ewakuacji w sytuacjach kryzysowych w obszarze ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego oraz Szkolenie z organizacji akcji poszukiwawczo-ratowniczych w sytuacjach kryzysowych zakończonego egzaminami Mundurowych dla 108 Uczestników/-czek Zapytanie ofertowe 17/01/2019 25/01/2019 śląskie
Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych Wynik 17/01/2019 - Polska
Wybór 2 ekspertów pomocniczych (2 osoby) z zakresu funkcjonowania zakładów opiekuńczo-leczniczych/ pielęgnacyjno-opiekuńczych; Części 1÷2 Wynik 17/01/2019 - mazowieckie
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2018 r. – znak sprawy: ZZP-74/18 części: 1÷13 (województwo śląskie) Inna informacja 17/01/2019 24/01/2019 mazowieckie
Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-280/18) Inna informacja 17/01/2019 24/01/2019 mazowieckie
USŁUGA SZKOLENIOWĄ POLEGAJĄCĄ NA PRZEPROWADZENIU ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH Z UŻYCIEM ZESTAWÓW RATOWNICZYCH DO UDZIELANIA KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Zapytanie ofertowe 16/01/2019 22/01/2019, godz. 10:00 łódzkie
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS) u osób dorosłych oraz z zastosowania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation – AED) skierowanych do pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przetarg publiczny BZP 16/01/2019 28/01/2019, godz. 12:00 małopolskie
Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących w projekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-3/18) Inna informacja 16/01/2019 23/01/2019 mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.