Zdrowie i pierwsza pomoc - ogłoszenia

przetargi pierwsza pomoc, przetarg szkolenie pierwszej pomocy, pierwsza pomoc przedmedyczna, usługi psychologiczne, szkolenia medyczne, kurs pielęgniarstwa, zamówienie na pierwszą pomoc przedmedyczną, kurs pierwszej pomocy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 1648 wyników.
ZAPYTANIE OFERTOWE – postępowanie nr 1K/7.1.2/0053/2019 (KONKURENCYJNOŚĆ) dotyczące świadczenia usług psychologicznych, usług doradztwa zawodowego i usług trenerskich (szkoleniowych) świadczonych przez psychologa i doradcę zawodowego w ramach projektu „Lepszy start”, realizowanego w Poddziałaniu 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe 19/07/2019 26/07/2019 wielkopolskie
Podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry pedagogicznej wychowania przedszkolnego poprzez organizację szkoleń z zakresu PECS, sensoplastyki, sensomotoryki i rytmiki Zapytanie ofertowe 19/07/2019 29/07/2019 podkarpackie
Zapytanie ofertowe nr 1/VP/ZK na opracowanie programów kształcenia i materiałów dydaktycznych dla nowych przedmiotów na kierunku psychologia oraz prowadzenie zajęć zmodernizowanych przedmiotów na potrzeby realizacji projektu "Vizja przyszłosci" nr POWR.03.05.00-00-Z036/18 Zapytanie ofertowe 19/07/2019 20/08/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
54/ZK/2019/KKZ ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO-WSPIERAJĄCYCH OSOBIE PODOPIECZNEJ Zapytanie ofertowe 19/07/2019 31/07/2019 świętokrzyskie
„Szkolenie dla pracowników CM Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o w ramach projektu: „Wdrożenie modelu opieki koordynowanej w Centrum Medycznym Szpital Świętej Rodziny Sp. z o.o” Zapytanie ofertowe 19/07/2019 31/07/2019 łódzkie
Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy szkolenia 'Kurs animatora, wychowawcy z podstawami pierwszej pomocy przedmedycznej' w Opolu Lubelskim Zapytanie ofertowe 19/07/2019 29/07/2019 lubelskie, Opolski
Usługi poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego i rodzinnego Zapytanie ofertowe 19/07/2019 29/07/2019 zachodniopomorskie
Postępowanie na usługi świadczone przez opiekunów medycznych lub opiekunów osób starszych na rzecz uczestników projektu " Dom- najlepsze miejsce na świecie". Zapytanie ofertowe 19/07/2019 29/07/2019 śląskie
Zorganizowanie dwóch 5 – dniowych wyjazdów terapeutycznych dla uczestników projektu – osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w terminie 07.10.2019 do 11.10.2019 r. oraz w terminie 04.11.2019 do 08.11.2019 r. w rejonie województwa śląskiego. Zapytanie ofertowe 19/07/2019 05/08/2019 śląskie
Zapytanie ofertowe na wybór Wykonawcy realizującego/cej usługi w charakterze psychologa dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Pniewach Zapytanie ofertowe 19/07/2019 30/07/2019 wielkopolskie
Wybór osób prowadzących zajęcia terapeutyczne dla dzieci w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” Wynik 19/07/2019 - śląskie
Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania - na terenie gminy Gruta Wynik 19/07/2019 - Polska
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Wynik 19/07/2019 - Polska
Usługa - realizacja zadania w formie przygotowania i dostarczania (dowozu) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. dziesięciu ciepłych posiłków (obiadów) raz dziennie dla 10 osób - uczestników Klubu Samopomocy na Bielawach, w związku z utrzymaniem trwałości projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń”, który współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wynik 19/07/2019 - Polska
Świadczenie usług specjalistycznej pomocy: fizjoterapia, terapia EEG Biofeedback, terapia słuchowa metodą Tomatisa dla uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020 Przetarg publiczny BZP 18/07/2019 02/08/2019, godz. 09:00 dolnośląskie
Nabór ofert na wykonanie usług stworzenia oprogramowania do symulatora opartego na technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR – Virtual/Augmented Reality) przeznaczonego do szkolenia studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji w ramach planowanego projektu badawczo-rozwojowego (zapytanie ofertowe nr 2/RPOWM/2019) Zapytanie ofertowe 18/07/2019 25/07/2019 Polska
Nabór ofert na wykonanie usług stworzenia wizualizacji 3D ludzkiego jelita, dla symulatora opartego na technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR – Virtual/Augmented Reality) przeznaczonego do szkolenia studentów kierunku lekarskiego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji w ramach planowanego projektu badawczo-rozwojowego (zapytanie ofertowe nr 3/RPOWM/2019) Zapytanie ofertowe 18/07/2019 25/07/2019 Polska
WYNAJEM APARATU DO ULTRADŹWIĘKÓW Z GŁOWICĄ SAMOOBSŁUGOWĄ WRAZ Z ZESTAWEM DO LASEROTERAPII ORAZ STACJONARNEGO ROWERU DO TERAPII RUCHOWEJ KOŃCZYN Zapytanie ofertowe 18/07/2019 26/07/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zaproszenie do składania ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu ofertowym na usługi opieki medycznej świadczone przez personel medyczny w ramach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego oraz usługi personelu sprzątającego w Dziennym Domu Opieki Medycznej Zapytanie ofertowe 18/07/2019 25/07/2019 świętokrzyskie
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i modernizacji zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie - etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury, POIS.09.02.00-00-0135/17; ZPZ-42/07/19 Licytacja 17/07/2019 01/08/2019, godz. 10:00 Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.