Usługi szkół jazdy - ogłoszenia

kurs prawa jazdy, prawo jazdy, przeprowadzenie kursu prawa jazdy

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 474 wyników.
Teczka akt ewidencyjnych kierowcy oraz teczka akt pojazdu. Licytacja 19/03/2019 22/03/2019, godz. 14:00 Polska
Realizacja szkolenia indywidualnego pn.: „Kierowca pojazdów uprzywilejowanych i bankowozów do kat. B" Zapytanie ofertowe 19/03/2019 22/03/2019, godz. 00:00 śląskie
Realizacja szkolenia indywidualnego pn.: „Prawo jazdy kategorii C + kwalifikacja wstępna przyspieszona" Zapytanie ofertowe 19/03/2019 22/03/2019, godz. 00:00 śląskie
„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Kurs prawa jazdy kategorii B wraz z egzaminem zewnętrznym , w ramach projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.” Wynik 18/03/2019 - Polska
Usługi szkoleniowe dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie – „Kurs na prawo jazdy kat. B”w ramach projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe 15/03/2019 25/03/2019 pomorskie
Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość”, tj.: kursu prawa jazdy kat. B oraz jazd doszkalających w ramach kursu prawa jazdy kat B realizowanego w ramach Działania 9.1 – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, IX Osi priorytetowej – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zapytanie ofertowe 15/03/2019 22/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu pn. Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie złotoryjskim Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 25/03/2019, godz. 11:00 dolnośląskie
Usługa transportu sanitarnego z kierowcą i zespołu transportu sanitarnego w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla SZOZ nad MiD w Poznaniu Przetarg publiczny BZP 15/03/2019 25/03/2019, godz. 09:00 wielkopolskie
Usługi przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych Wynik 14/03/2019 - Polska
„Zatrudnienie instruktorów praktycznej nauki jazdy do realizacji kursów „Prawo jazdy kat. C” w celu realizacji projektu „Mazowiecka Strefa Kwalifikacji Zawodowych” Zapytanie ofertowe 14/03/2019 25/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ciechanowski
Zamówienie na przeprowadzenie zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w ramach kursów prawa jazdy kategorii C, D, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej. Zapytanie ofertowe 13/03/2019 21/03/2019 pomorskie
Realizacja kursów prawa jazdy kat. B oraz kursu obsługi programu Photoshop dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji zawodowych” Przetarg publiczny BZP 13/03/2019 22/03/2019, godz. 12:00 małopolskie
Organizacja i przeprowadzenie kursu zewnętrznego „Prawo jazdy…” Zapytanie ofertowe 12/03/2019 20/03/2019, godz. 10:00 łódzkie
Przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B oraz kursu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych Zapytanie ofertowe 12/03/2019 19/03/2019 dolnośląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/SZ/ŁÓDZKIE/2019 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (Kurs prawa jazdy kategorii B) WRAZ Z OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ Zapytanie ofertowe 12/03/2019 21/03/2019 łódzkie
Prawo jazdy kat.C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kat. C. Przetarg publiczny BZP 12/03/2019 21/03/2019, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. „B” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Przetarg publiczny BZP 12/03/2019 21/03/2019, godz. 08:30 podkarpackie
„Kurs prawa jazdy kat. C” dla 2 uczestników projektu „Przyjazny świat” Zapytanie ofertowe 12/03/2019 31/03/2019 łódzkie
Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawo jazdy kat. C wraz z kat. C+E oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy, Kursu prawo jazdy kat. C+E oraz kursu ADR podstawowego, Kursu prawo jazdy kat. C+E oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy, Kursu prawo jazdy kat. C+E Zapytanie ofertowe 11/03/2019 19/03/2019 łódzkie
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów: Prawo jazdy kat. C wraz kwalifikacją wstępną przyspieszoną Zapytanie ofertowe 11/03/2019 19/03/2019 małopolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.