Szkolnictwo podstawowe, średnie, wyższe i inne usługi edukacyjne - ogłoszenia

indywidualizacja nauczania, przeprowadzenie zajęć logopedycznych, ćwiczenia logopedyczne, świadczenie usług edukacyjnych, warsztaty wyrównawcze

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 755 wyników.
Prowadzenie indywidualnych zajęć nauki języka angielskiego dla 2 (dwóch) nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z zakresu słownictwa medycznego i akademickiego. Przetarg publiczny BZP 21/11/2019 29/11/2019, godz. 09:00 dolnośląskie
Usługa prowadzenia zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta Łodzi w ramach projektu Dobry start z Akademią Malucha Zapytanie ofertowe 21/11/2019 29/11/2019 łódzkie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/UBB/ZK NA PROWADZENIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ, A TAKŻE PRZYGOTOWANIE, MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU „SZKOŁA PRAKTYKÓW BIZNESU” REALIZOWANEGO NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKACH ADMINISTRACJA, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, POLITOLOGIA ORAZ ZARZĄDZANIE W AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE Zapytanie ofertowe 21/11/2019 29/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkolenia z CAD dla studentów Zarządzania Zapytanie ofertowe 21/11/2019 28/11/2019 pomorskie
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu Pracy z kamerą oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych dla studentów Zapytanie ofertowe 21/11/2019 29/11/2019 małopolskie
ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG Z ZAKRESU M.IN. LOGOPEDII, SOCJOTERAPII, PSYCHOLOGII ORAZ ZAJĘĆ REEDUKACYJNYCH NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PN.: „PIECZA ZASTĘPCZA SIŁĄ POWIATU WROCŁAWSKIEGO” Przetarg publiczny BZP 21/11/2019 02/12/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Wyłonienie wykładowców na kursach doskonalących dla lekarzy z zakresu diagnostyki histopatologicznej Zapytanie ofertowe 21/11/2019 29/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Opracowanie autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych oraz warsztatów rozwijających kreatywność dla uczniów szczególnie uzdolnionych Zapytanie ofertowe 21/11/2019 02/12/2019 pomorskie, Chojnicki
Organizowanie zajęć praktycznych w Warszawie dla studentów Wydziału Rehabilitacji Zamawiającego na kierunku pielęgniarstwo z przedmiotu Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie medycyny szkolnej w latach akademickich 2019/2020 i 2020/2021. Wynik 21/11/2019 - Polska
Zapytanie ofertowe nr 6/AK/2019 na wykonanie usług logopedycznych Zapytanie ofertowe 20/11/2019 27/11/2019 małopolskie, Krakowski
„Udany start w dorosłe życie - wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach” Zapytanie ofertowe 20/11/2019 28/11/2019 śląskie
ZEFS/ZK/26/2019 Wykonanie przez pracodawcę recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Opiekun medyczny, kwalifikacja MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, oraz w zawodzie Asystentka stomatologiczna, Higienistka stomatologiczna kwalifikacje MED.01., MED.02. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy, Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia, oraz w zawodzie Technik sterylizacji medycznej, kwalifikacja MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych. Zapytanie ofertowe 20/11/2019 29/11/2019 Polska
Wykonanie przez pracodawcę recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w zawodzie Technik ochrony środowiska, kwalifikacja CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska, oraz w zawodzie Technik dentystyczny, kwalifikacja MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy, oraz w zawodzie Technik przemysłu mody, kwalifikacja MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych i kwalifikacja MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych. Zapytanie ofertowe 20/11/2019 28/11/2019 Polska
Zorganizowanie i przeprowadzenie jednego 8-godzinnego szkolenia pt. „Uznawalność dyplomów”, prowadzonych metodą warsztatową, dla pracowników Akademii Leona Koźmińskiego – kadry kierowniczej i administracyjnej. Zapytanie ofertowe 20/11/2019 27/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia wykładowców do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Leczenie ran dla położnych” Zapytanie ofertowe 20/11/2019 27/11/2019 zachodniopomorskie
Przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego Agile PM® Foundation wraz z przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego Agile PM® Foundation dla studentów Zarządzania oraz Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zapytanie ofertowe 19/11/2019 26/11/2019 pomorskie
Przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkoleń SAP ERP moduł FI (Financial Accounting) dla studentów Finansów i Rachunkowości Zapytanie ofertowe 19/11/2019 26/11/2019 pomorskie
33/S/2019 Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie specjalistycznym „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych” Zapytanie ofertowe 19/11/2019 26/11/2019 łódzkie
Przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem certyfikującym ITIL Foundation (V4) dla studentów Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Zapytanie ofertowe 19/11/2019 26/11/2019 pomorskie
Pełnienie funkcji kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo opieki długoterminowej” dla pielęgniarek oraz kierownika kursu kwalifikacyjnego „Pielęgniarstwo epidemiologiczne” dla pielęgniarek i położnych Zapytanie ofertowe 19/11/2019 27/11/2019 warmińsko-mazurskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.