Szkolnictwo podstawowe, średnie, wyższe i inne usługi edukacyjne - ogłoszenia

indywidualizacja nauczania, przeprowadzenie zajęć logopedycznych, ćwiczenia logopedyczne, świadczenie usług edukacyjnych, warsztaty wyrównawcze

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 724 wyników.
Współpraca przy opracowaniu materiałów dla przedmiotu: „Teoria sterowania”, jego realizację oraz konsultacje prac dyplomowych dla niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka dla specjalności Automatyka Zapytanie ofertowe 18/09/2018 25/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów na kierunku Logistyka na studiach inżynierskich I stopnia stacjonarnych (dziennych) na scieżce dualnej w ramach I roku studiów w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Zapytanie ofertowe 18/09/2018 25/09/2018 śląskie
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 i Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Płocku, w ramach realizacji projektu pn.: „Przedszkolni giganci – wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 oraz w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 w Płocku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Zapytanie ofertowe 18/09/2018 26/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie
prowadzenie zajęć lektoratowych dla studentów na kierunku Finanse i Rachunkowość na studiach I stopnia stacjonarnych (dziennych) w ramach I roku studiów w latach akademickich 2018/2019, 2019/20, 2020/21 w semestrach letnim i zimowym (semestr 1,2,3,4,5,6) Zapytanie ofertowe 18/09/2018 26/09/2018 wielkopolskie
Zapytanie Ofertowe 1/PZWSF na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do prowadzenia zajęć dydaktycznych na specjalności filologia angielska, studiach I i II stopnia. Zapytanie ofertowe 18/09/2018 26/09/2018 dolnośląskie
Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” Zapytanie ofertowe 18/09/2018 26/09/2018 warmińsko-mazurskie
prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów na kierunku Finanse i Rachunkowość na studiach I stopnia stacjonarnych (dziennych) w ramach I roku studiów w roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim (semestr 1) Zapytanie ofertowe 18/09/2018 26/09/2018 wielkopolskie
Prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów Wydziału Rehabilitacji kierunku fizjoterapii z zakresu, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji, fizjoterapii klinicznej i kinezyterapii w latach akademickich 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 w tym umożliwienie prowadzenia badań naukowych (prace dyplomowe, magisterskie). Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 26/09/2018, godz. 10:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektów: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – części I-III zamówienia oraz „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – część IV zamówienia Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 26/09/2018, godz. 12:00 podlaskie
Zaprojektowanie, wdrożenie i wypełnienie treściami elektronicznej platformy transferu wiedzy i zasobów źródłowych na potrzeby realizacji projektu „Elektroniczna platforma transferu wiedzy i zasobów źródłowych: Wizje roli Polski w Europie Środkowo-Wschodniej w koncepcjach geopolitycznych, gospodarczych i cywilizacyjno-kulturowych w XX w.” finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2018 – 2020. Przetarg publiczny BZP 18/09/2018 19/10/2018, godz. 15:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2018 r. dotyczące zakupu 1 miejsca na niestacjonarnych studiach podyplomowych dla uczestnika projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” Zapytanie ofertowe 17/09/2018 25/09/2018 pomorskie
Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego z branży budowlanej, elektryczno – elektronicznej, w Subregionie Sądeckim i w obszarze Województwa Małopolskiego. Zamówienie przeznaczone dla uczestników projektów „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”, „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno - elektronicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”, które są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Przetarg publiczny BZP 17/09/2018 25/09/2018, godz. 08:00 małopolskie
Fundacja Eudajmonia, zgodnie z zasadą konkurencyjności, ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na Koordynatora Pracowni Aktywności Społecznej w Klubie Aktywności i Rozwoju. Zapytanie ofertowe 17/09/2018 24/09/2018 dolnośląskie
Nabycie miejsca na studiach podyplomowych z zakresu: technologia żywności z elementami żywienia człowieka dla uczestniczki projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” Zapytanie ofertowe 17/09/2018 26/09/2018 Polska
Realizacja usługi w postaci przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyki i nauczania podstaw programowania Zapytanie ofertowe 17/09/2018 24/09/2018 pomorskie
Świadczenie usług w charakterze logopedy Zapytanie ofertowe 17/09/2018 25/09/2018 łódzkie
61/S/2018 Przeprowadzenie zajęć stażowych (szkolenia praktycznego) na kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek Zapytanie ofertowe 17/09/2018 26/09/2018 łódzkie
Usługa polegająca na opracowaniu skryptu do przedmiotu Niepełnosprawność wśród seniorów. Usługa prowadzona przy współudziale pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zapytanie ofertowe 16/09/2018 25/09/2018 łódzkie
Usługi w zakresie realizacji dodatkowych zajęć/kursów zawodowych dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSCKR w Gołotczyźnie drogą do sukcesu na rynku pracy Przetarg publiczny BZP 16/09/2018 24/09/2018, godz. 15:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla PP nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu Zapytanie ofertowe 14/09/2018 27/09/2018 opolskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.