Szkolnictwo podstawowe, średnie, wyższe i inne usługi edukacyjne - ogłoszenia

indywidualizacja nauczania, przeprowadzenie zajęć logopedycznych, ćwiczenia logopedyczne, świadczenie usług edukacyjnych, warsztaty wyrównawcze

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 712 wyników.
Zapytanie Ofertowe 8/07/2018/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIAna studiach I stopnia. Zapytanie ofertowe 20/07/2018 01/08/2018 opolskie
Zapytanie Ofertowe 7/07/2018/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców w zakresie przygotowania i napisania manuali dla wykładowców na kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA na studiach I stopnia. Zapytanie ofertowe 20/07/2018 01/08/2018 opolskie
Postępowanie dotyczące wyboru prawnika, psychologa, psychiatry, logopedy, rehabilitanta, pedagoga specjalnego świadczących pomoc beneficjentom projektu pn. Krakowskie Centrum Usług Społecznych „Wysokie" Zapytanie ofertowe 20/07/2018 30/07/2018 małopolskie, Krakowski
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych w ramach projektu „Bo jakie początki, takie będzie wszystko” – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki Zapytanie ofertowe 19/07/2018 26/07/2018 pomorskie, Gdański
Zapytanie Ofertowe 6/07/2018/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku INFORMATYKA na studiach I stopnia. Zapytanie ofertowe 19/07/2018 31/07/2018 dolnośląskie
„Dowóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych oraz innych wyjazdów związanych z realizacją zadań szkolnych w roku szkolnym 2018/2019” Przetarg publiczny BZP 19/07/2018 27/07/2018, godz. 10:00 podkarpackie
Świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk: „Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, nr. POWR.05.03.00-00-0089/17 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zapytanie ofertowe 18/07/2018 27/07/2018 Polska
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych form kształcenia zawodowego wykorzystujących technologię VR/AR w zawodach 512001 i 343404 oraz dostawa sprzętu dedykowanego o opracowanych narzędzi w projekcie pn. „Innowacje w gastronomii” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ST. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Wynik 18/07/2018 - Polska
„Świadczenie usługi ekspertów zewnętrznych w celu wprowadzenia zmian oraz przygotowania scenariuszy kształcenia dla potrzeb Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku”. Przetarg publiczny BZP 17/07/2018 25/07/2018, godz. 08:45 Makroregion Województwo Mazowieckie
Wykonanie Indywidualnego Profilu Edukacyjno-Zawodowego (IPEZ) 60 uczniom Szkoły Podstawowej wraz zapewnieniem przewozu do domu uczniom Zapytanie ofertowe 16/07/2018 24/07/2018 warmińsko-mazurskie, Elbląski
„Świadczenie usługi ekspertów zewnętrznych w celu wprowadzenia zmian oraz przygotowania scenariuszy kształcenia dla potrzeb Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku”. Przetarg publiczny BZP 16/07/2018 24/07/2018, godz. 08:45 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zapytanie Ofertowe 5/07/2018/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców w zakresie przygotowania i napisania manuali dla wykładowców na kierunku INFORMATYKA na studiach I stopnia. Zapytanie ofertowe 16/07/2018 26/07/2018 dolnośląskie
Zapytanie Odertowe 4/07/2018/Z004/KM wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców w zakresie przygotowania oraz przeprowadzenia ze studentami praktycznych zajęć dydaktycznych na kierunku BUSINESS ADMINISTRATION na studiach I stopnia i BUSINESS FINANCE na studiach II stopnia Zapytanie ofertowe 13/07/2018 24/07/2018 dolnośląskie
„Udostępnienie placówki/ zakładu udzielającego świadczeń zdrowotnych wraz z opiekunami staży do realizacji zajęć praktycznych dla uczestników kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych oraz dla uczestników kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek” Przetarg publiczny BZP 12/07/2018 20/07/2018, godz. 09:45 Makroregion Województwo Mazowieckie
Zapytanie ofertowe na organizację dodatkowych zajęć z zakresu innowacyjności oraz nauk matematyczno-przyrodniczych w miejscu edukacji bezpośredniej dla dzieci z przedszkoli Miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej w ramach realizacji projektu: „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Zapytanie ofertowe 12/07/2018 20/07/2018 opolskie
Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektów: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – części I-IV zamówienia oraz „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – części V-VII Wynik 12/07/2018 - Polska
Praca na stanowisku wykładowca – edukator do prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych w ramach realizacji projektu programu profilaktycznego raka szyjki macicy. Zapytanie ofertowe 11/07/2018 18/07/2018 lubelskie, Lubelski
ROPS.PSO.3321.US.105.2018 - Wybór osób do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych Zapytanie ofertowe 11/07/2018 20/07/2018 śląskie
Usługa polegająca na opracowaniu skryptu do przedmiotu Podstawy psychologii klinicznej. Usługa prowadzona przy współudziale pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zapytanie ofertowe 10/07/2018 18/07/2018 łódzkie
Usługa polegająca na opracowaniu skryptu do przedmiotu Medykalizacja starości – warsztaty. Usługa prowadzona przy współudziale pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zapytanie ofertowe 10/07/2018 18/07/2018 łódzkie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.