Szkolnictwo podstawowe, średnie, wyższe i inne usługi edukacyjne - ogłoszenia

indywidualizacja nauczania, przeprowadzenie zajęć logopedycznych, ćwiczenia logopedyczne, świadczenie usług edukacyjnych, warsztaty wyrównawcze

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 776 wyników.
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia z wykonywania ekspertyz badawczych w systemie ISO 9001 i PN-EN17025 oraz rejestracji produktów w systemie REACH dla jednej grupy studentów Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019, godz. 09:00 kujawsko-pomorskie
Usługi edukacyjne, dotyczące prowadzenia zajęć dodatkowych i specjalistycznych w ramach realizacji projektu „Szkoły w Kramsku na szlaku edukacyjnego rozwoju” RPWP.08.01.02-30-0137/17 Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019 wielkopolskie, Koniński
Rozeznanie rynku- zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019 lubelskie
Współpraca przy opracowaniu materiałów dla przedmiotu: „Interfejsy człowiek maszyna", jego realizację oraz konsultacje prac dyplomowych dla niestacjonarnych studiów II stopnia na kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka przemysłowa dla specjalności Automatyka Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy uczestniczących wprojekcie współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach POWER (nr sprawy ZP-818/18) Wynik 23/04/2019 - mazowieckie
ZAPYTANIE OFERTOWE – postępowanie nr 62.3.1.2019 (KONKURENCYJNOŚĆ) dotyczące świadczenia usług terapii SI (integracji sensorycznej) z elementami terapii logopedycznej/neurologopedycznej oraz elementami terapii ręki w ramach projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”, nr RPWP.07.02.02-30-0084/17 realizowanego w Poddziałaniu 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe 18/04/2019 26/04/2019 wielkopolskie
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w art. 138 g ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zatrudnienie trenerów do prowadzenia warsztatów z metod efektywnego uczenia się w 2 szkołach I Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach Śląskich (Akademicki Zespół Szkół) i II Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach Śląskich (Zespół Szkół nr 1) w projekcie nr RPSL.11.01.04-24-0061/18 „Piekarskie Licea na medal!” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego -konkurs Zapytanie ofertowe 17/04/2019 29/04/2019 śląskie
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k. zwraca się z zapytaniem dotyczącym możliwości podjęcia współpracy na stanowisku trenera prowadzącego szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Zapytanie ofertowe 17/04/2019 25/04/2019 łódzkie
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług logopedycznych dla podopiecznych Babiogórskiego Centrum Radości i Uśmiechu Zapytanie ofertowe 17/04/2019 26/04/2019 małopolskie
Zorganizowanie szkolenia indywidualnego z zakresu: „Przeszkolenia pielęgniarskiego w związku z niewykonywaniem zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat” dla 1 osoby. Zapytanie ofertowe 16/04/2019 19/04/2019, godz. 14:00 podkarpackie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/WSH/POWER_MPK/FA/2019 w zakresie wyboru Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych – wykłady i konsultacje, na kierunku Filologia Angielska Zapytanie ofertowe 16/04/2019 24/04/2019 śląskie
Wybór Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach projektu pn. „EduLAB Uczelnia Przyszłości Akcelerator nowych technologii działający w sektorze nauki tj. uczelni wyższych, parków naukowo – technologicznych oraz prywatnych ośrodków B+R.” – Nabór nr IX. Zapytanie ofertowe 16/04/2019 20/05/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza podmioty zainteresowane wykonaniem zadania:świadczenie usług wsparcia w zakresie logopedii w ramach opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych dla uczestników/uczestniczek projektu objętych usługami zdrowotnymi w programie. Zapytanie ofertowe 16/04/2019 24/04/2019 łódzkie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/WSH/POWER_MPK/FA/2019 w zakresie wyboru Wykonawców do prowadzenia zajęć dydaktycznych – ćwiczenia i konsultacje, na kierunku Filologia Angielska Zapytanie ofertowe 15/04/2019 23/04/2019 śląskie
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu logopedii w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz w Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej w dni robocze, soboty i święta Wynik 15/04/2019 - łódzkie
Zapytanie ofertowe nr 8/WI na świadczenie usług logopedy Zapytanie ofertowe 12/04/2019 19/04/2019 małopolskie
Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza podmioty zainteresowane wykonaniem zadania: prowadzenie przez pielęgniarkę/pielęgniarza działań koordynujących pracę pielęgniarek/pielęgniarzy zatrudnionych w ramach świadczenia długoterminowej opieki pielęgniarskiej domowej Zapytanie ofertowe 12/04/2019 23/04/2019 łódzkie
Usługi logopedyczne dla osób niesamodzielnych Zapytanie ofertowe 12/04/2019 23/04/2019 pomorskie, Słupski
Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia wraz z egzaminem Auditor wewwnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności dla studentów Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Zapytanie ofertowe 11/04/2019 30/04/2019 małopolskie
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla studentów kierunku chemia - uczestników projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” Zapytanie ofertowe 11/04/2019 19/04/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.