Kursy językowe - ogłoszenia

kursy językowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 369 wyników.
Zorganizowanie i przeprowadzenie letnich kursów języka i kultury polskiej w 2019 i 2020 roku Wynik 19/07/2019 - mazowieckie
Zorganizowanie i przeprowadzenie letnich kursów języka i kultury polskiej w 2019 i 2020 roku Wynik 19/07/2019 - mazowieckie
Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu z języka angielskiego wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Zapytanie ofertowe 18/07/2019 26/07/2019 świętokrzyskie
Usługi szkoleniowe: Certyfikowany kurs języka migowego Zapytanie ofertowe 17/07/2019 31/07/2019 śląskie
Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu z języka angielskiego wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu, potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Zapytanie ofertowe 17/07/2019 25/07/2019 świętokrzyskie
KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA SZKOLENIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY STRZEGOM W ZAKRESIE METOD, TECHNIK I FORM AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ZASTOSOWANIEM NARZĘDZI TIK Zapytanie ofertowe 17/07/2019 25/07/2019 dolnośląskie
Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Szczytnie nt. Metody aktywizujące w nauczaniu języków obcych z wykorzystaniem multimedialnych pracowni językowych, w ramach projektu „Laboratorium kompetencji – informatycznych, matematycznych, językowych” Zapytanie ofertowe 17/07/2019 25/07/2019 warmińsko-mazurskie
Przeprowadzenie egzaminu z języka angielskiego na Poziomie B1/B2 dla 16 osób oraz egzaminu na poziomie B2/C1 dla 5 osób oraz wydanie certyfikatów TELC Zapytanie ofertowe 16/07/2019 22/07/2019 podkarpackie
Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu TELC English lub innego równoważnego na poziomie A1 dla 1 grupy, tj. nie więcej niż 12 osób dorosłych zamieszkujących na terenie woj. śląskiego Zapytanie ofertowe 16/07/2019 24/07/2019 śląskie
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania redakcji językowo-stylistycznej z opracowaniem edytorskim tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, na zamówienie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. (Nr sprawy: 80.272.183.2019) Wynik 16/07/2019 - Polska
Przygotowanie i przeprowadzenie 12 stacjonarnych kursów języka angielskiego Zapytanie ofertowe 15/07/2019 23/07/2019, godz. 10:00 Miasto Łódź
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka niemieckiego zawodowego Zapytanie ofertowe 15/07/2019 25/07/2019 pomorskie
Sukcesywne usługi w zakresie korekt językowych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (projekt Wsparcie dla Czasopism Naukowych) Wynik 15/07/2019 - Polska
Przeprowadzenie egzaminów językowych ILCE CEFR Exam System International /Language Certification Exams/ wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji językowych dla 192 uczestników projektu Zapytanie ofertowe 13/07/2019 22/07/2019 pomorskie
Wykonanie sukcesywnych korekt językowych artykułów naukowych przeznaczonych do publikacji w czasopismach naukowych w języku angielskim i języku polskim zamawianych na potrzeby Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Przetarg publiczny BZP 12/07/2019 22/07/2019, godz. 12:00 lubelskie
Przeprowadzenie szkoleń językowych dla kadry administracyjnej WUM w podziale na pakiety Wynik 12/07/2019 - Polska
Przeprowadzenie szkoleń językowych dla kadry administracyjnej WUM w podziale na pakiety Przetarg publiczny BZP 11/07/2019 19/07/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Kurs stacjonarny języka angielskiego Zapytanie ofertowe 09/07/2019 18/07/2019, godz. 09:30 pomorskie
Prowadzenie kursu języka angielskiego Zapytanie ofertowe 09/07/2019 12/07/2019, godz. 15:00 mazowieckie
Usługa korekty językowej prac badawczych na potrzeby Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Wynik 08/07/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.