Roboty w zakresie stolarki budowlanej, roboty ciesielskie i podobne - ogłoszenia

montaż stolarki, remont stolarki, wymiana okien, wymiana drzwi, instalowanie stolarki, instalowanie okien, instalowanie drzwi, wymiana stolarki, wymiana okien, wymiana drzwi, okna, montaż okien, drzwi, stolarka aluminiowa, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, okna i drzwi, montaż świetlików dachowych, naświetla dachowe, okna dachowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3913 wyników.
Postępowanie 100/2018 – Termomodernizacja budynku ZPSM nr 4 w Warszawie Wynik 02/01/2019 - mazowieckie
aktualizacja inwentaryzacji zieleni, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na wycinkę niezbędnych drzew i krzewów wraz z opracowaniem projektu nasadzeń zastępczych, wyceny brakarskiej drewna pozyskanego w wyniku usunięcia drzew. Licytacja 31/12/2018 10/01/2019, godz. 10:16 Polska
Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 przy ul. Barwnej 14 w Bydgoszczy Wynik 31/12/2018 - Polska
„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnej stołówko - świetlicy ( budynek B ) na budynek dziennego oddziału psychogeriatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach z budową łącznika do budynku głównego” w ramach projektu nr RPOP.10.01.01-16-0060/17-00 pod nazwą „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach” Wynik 31/12/2018 - Polska
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. stolarskiej,pow.bytowski,woj.pomorskie Wynik 31/12/2018 - Polska
Prace adaptacyjno-remontowe w Domu Ludowym w Brzegach w ramach Realizacji projektu „Czas zapisać dziecko do przedszkola” Wynik 31/12/2018 - Polska
„Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wynik 31/12/2018 - Polska
Wykonanie termomodernizacji wraz z przebudową elewacji, przebudową wejścia głównego,rozbiórką pomieszczenia technicznego na dachu, dociepleniem budynku biurowca Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Wynik 31/12/2018 - Polska
Wykonanie robót budowlanych, określonych jako remont i modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na pracownię digitalizacyjną w Zakładzie Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa mieszczącego się w Białowieży, przy ul. Park Dyrekcyjny 6 Wynik 31/12/2018 - Polska
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.120.2018 Wynik 31/12/2018 - Polska
Budowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. St. Hejmowskiego 3 Przetarg publiczny TED 29/12/2018 05/02/2019, godz. 10:00 wielkopolskie
Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania budynków zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia z podziałem na 12 części Przetarg publiczny TED 29/12/2018 15/02/2019, godz. 09:00 śląskie
Budowa pomostów drewnianych „E”, „G” i „J” na terenie Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektu: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej Przetarg publiczny BZP 28/12/2018 15/01/2019, godz. 12:00 Makroregion Województwo Mazowieckie
Naprawa szlaków zrywkowych, dojazdów do składów drewna w Nadleśnictwie Bircza w leśnictwach Leszczyny i Sierakośce Wynik 28/12/2018 - Polska
Wykonanie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym robót wykończeniowych wewnętrznych tj. tynki, posadzki i parapety w ramach zadania „Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach” Wynik 28/12/2018 - Polska
Remont pomieszczeń po bibliotece miejskiej w Przasnyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w trybie ,,projektuj i buduj'' Wynik 28/12/2018 - Polska
„Przebudowa boiska do piłki nożnej w Grodziskim Klubie Sportowym Pogoń w Grodzisku Mazowieckim” Wynik 28/12/2018 - Polska
CRZP/144/2018/AEZ Przebudowa pomieszczenia C-129 w budynku C-3 w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni - powtórne Wynik 28/12/2018 - Polska
Remont dachu dworu (oficyny) przy wieży książęcej w Siedlęcinie (gm. Jeżów Sudecki) - etap II Wynik 28/12/2018 - Polska
„Remont szkolnych obiektów sportowych w mieście Żyrardów - remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6” Wynik 28/12/2018 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.