Roboty w zakresie stolarki budowlanej, roboty ciesielskie i podobne - ogłoszenia

montaż stolarki, remont stolarki, wymiana okien, wymiana drzwi, instalowanie stolarki, instalowanie okien, instalowanie drzwi, wymiana stolarki, wymiana okien, wymiana drzwi, okna, montaż okien, drzwi, stolarka aluminiowa, stolarka okienna, stolarka drzwiowa, okna i drzwi, montaż świetlików dachowych, naświetla dachowe, okna dachowe

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 3017 wyników.
Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 1 i 1B wraz z wykonaniem robót towarzyszących budynku nr 1, 1A, 1B i 5 przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie. Wynik 14/03/2019 - Polska
wprowadzenie C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z robotami towarzyszącymi do budynku przy ul. Paulińskiej 7 w Gliwicach Wynik 14/03/2019 - Polska
wykonanie remontu i termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kozielskiej 70 w Gliwicach, wprowadzenia C.O. i C.W.U. z sieci ciepłowniczej miejskiej, wbudowania lub remontu łazienek, wykonania izolacji przeciwwilgociowych, uporządkowania przewodów kominowych Wynik 14/03/2019 - Polska
Przebudowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej Wynik 14/03/2019 - Polska
WYKONANIE PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ OBIEKTU WRAZ Z PRZYŁĄCZEM ENERGETYCZNYM ZASILANIA INSTALACJI P.POŻ., PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM ZASILANIA INSTALACJI P.POŻ. ORAZ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU KOŚCIOŁA W ZABYTKOWYM DREWNIANYM KOŚCIELE Zapytanie ofertowe 14/03/2019 29/03/2019 śląskie
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Oleśnica. Postępowanie piąte. Wynik 14/03/2019 - Polska
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Paradyż" Wynik 14/03/2019 - Polska
„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.” Wynik 14/03/2019 - Polska
Remont pięciu sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Bobowa. Wynik 14/03/2019 - Polska
Zmiana aranżacji parteru budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Stachowicza 18 Wynik 14/03/2019 - Polska
Wykonanie konserwacji stolarki drewnianej kolumn podtrzymujących empory i strop nad emporami (z podciągami, balustradami i sufitem) w projekcie pn. Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zapytanie ofertowe 13/03/2019 29/03/2019 kujawsko-pomorskie
Wymiana i montaż krat okiennych w budynkach nr 21,30,31 Oleszno, 18 Drawno oraz 23 i 27 przy ul. Ciasnej w Wałczu Przetarg publiczny BZP 13/03/2019 28/03/2019, godz. 09:30 zachodniopomorskie
Wymiana okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław Przetarg publiczny BZP 13/03/2019 29/03/2019, godz. 09:00 dolnośląskie
,,Remont lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Chopina 2 m 4 w Żyrardowie oraz naprawa nadproża drzwiowego na drzwiami wejściowymi do klatki schodowej w budynku przy ul. Chopina 2 w Żyrardowie.” Przetarg publiczny BZP 13/03/2019 28/03/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu, obsadzenie drzwi wejściowych Przedszkola Miejskiego w Złocieńcu przy ul. E. Orzeszkowej 2 Przetarg publiczny BZP 13/03/2019 01/04/2019, godz. 10:00 zachodniopomorskie
Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliska wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na izbę regionalną. Przetarg publiczny BZP 13/03/2019 29/03/2019, godz. 12:00 podkarpackie
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokali z funkcji mieszkalnej na użytkową wraz z remontem klatki schodowej w budynku mieszkalno-usługowym położonym przy ul. Rynek 23/Wzgórze 1 w Bielsku-Białej” - ETAP II REMONTU obejmujący wykonanie robót remontowych wewnętrznych w pomieszczeniach w budynku, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku Przetarg publiczny BZP 13/03/2019 28/03/2019, godz. 12:00 śląskie
Modernizacja polegająca na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie Wynik 13/03/2019 - Polska
Przebudowa lokali mieszkalnych w celu wydzielenia pomieszczeń sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu Wynik 13/03/2019 - Polska
Przebudowa budynku gospodarczego (d. obory) i zagospodarowanie terenu przy leśniczówce Dębowa Kępa w miejscowości Trzciano, gm. Nidzica, pow. nidzicki Wynik 13/03/2019 - Polska

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.