Roboty w zakresie ślusarki - ogłoszenia

roboty ślusarskie, wykonanie balustrad, montaż balustrad, budowa ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia, remont ogrodzenia, obróbka metali, fasady aluminiowe, okna aluminiowe, drzwi aluminiowe, stolarka aluminiowa, schody, schody metalowe, barierka na schody, balustrada na schody, barierki, balustrady, schody dla niepełnosprawnych, schody i pochylnie, podjazd dla niepełnosprawnych, rynny, zadaszenie

Znajdź przetarg

tysiące ogłoszeń w jednym miejscu

Szukaj

wróć do strony głównej

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 928 wyników.
Przebudowa ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach - Mołyniach - II etap Przetarg publiczny BZP 02/04/2019 17/04/2019, godz. 09:00 podkarpackie
Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzeń otworów wejściowych jaskiń. Zadanie realizowane w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" Przetarg publiczny BZP 02/04/2019 07/05/2019, godz. 09:00 małopolskie
Budowa schodów z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscu istniejących schodów przeznaczonych do rozbiórki Wynik 02/04/2019 - Polska
Świadczenie usług: konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych oraz napraw ślusarsko-stolarskich w obiektach Prokuratury Okręgowej w Warszawie i w podległych jej Prokuraturach Rejonowych Wynik 02/04/2019 - Polska
Wykonanie inwentaryzacji, badań, odkrywek, koncepcji, projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń, projektów wykonawczych, STWiORB, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu w zakresie: Przebudowy dróg, placów manewrowych, okólników, odwodnienia okólników i odprowadzenia wód opadowych z dachów, remontu ogrodzenia oraz remontu wiaty na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej UPWr w Radomierzu.” Przetarg publiczny BZP 02/04/2019 11/04/2019, godz. 11:30 dolnośląskie
Remont ogrodzenia terenu szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie Wynik 02/04/2019 - Polska
Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem na terenie Gminy Jeżowe. Przetarg publiczny BZP 02/04/2019 18/04/2019, godz. 10:00 podkarpackie
Remont ogrodzenia przy budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 24 przy ul. Obozowej 60 w Warszawie - (znak sprawy 4/ZP/19). Wynik 02/04/2019 - Polska
1. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w rejonie budynków nr: 31-34 na os. Rosochy w Ostrowcu Św.; 2. Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy budynkami nr 25-27 na os. Rosochy, a ul. Słoneczną w Ostrowcu Św. Przetarg publiczny BZP 01/04/2019 16/04/2019, godz. 11:00 świętokrzyskie
Budowa ogrodzenia Przetarg niepubliczny 01/04/2019 10/04/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Budowa budynku garażowo-gospodarczego i ogrodzenia Leśniczówki Kłodno oraz wiaty na opał Leśniczówki Trawice Przetarg publiczny BZP 01/04/2019 16/04/2019, godz. 10:00 pomorskie
Wykonanie konserwacji stolarki drewnianej kolumn podtrzymujących empory i strop nad emporami (z podciągami, balustradami i sufitem) w projekcie pn. Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zapytanie ofertowe 01/04/2019 16/04/2019 kujawsko-pomorskie
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie odbudowy progu piętrzącego oraz budowy rynny spławnej w Chocińskim Młynie - w formule zaprojektuj i wybuduj Przetarg publiczny BZP 01/04/2019 16/04/2019, godz. 12:00 pomorskie
Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w obiektach Urzędu Miasta Torunia, wokół nich oraz wykonywanie drobnych napraw konserwatorskich (ślusarskich, stolarskich, hydraulicznych itp.) oraz innych prac Wynik 01/04/2019 - Polska
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu ogrodzenia w Przedszkolu nr 28 przy ul. Naruszewicza 15 oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu ogrodzenia w CLVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Podchorążych 49/61 w Warszawie. Wynik 01/04/2019 - Polska
Budowa rozdzielni sieciowej RS 20 kV w zakresie: budowy nowego budynku rozdzielni 20 kV, budowy dróg wewnętrznych, budowy ogrodzenia Przetarg publiczny TED 01/04/2019 15/05/2019, godz. 10:00 dolnośląskie
Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” nr POIS 02.05.00-00-0171/16” w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zadanie 1 : Zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Brwinowie część istniejąca - budowa i rozbiórka ogrodzenia, budowa przewodów wodociągowych, oświetlenia, małej architektury w tym wybieg dla psów, budowa alejek żwirowych oraz wykonanie zieleni na dz. nr ew: 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 45 obręb 5 Przetarg publiczny BZP 29/03/2019 16/04/2019, godz. 13:00 mazowieckie
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Żołędowie ” Przetarg publiczny BZP 29/03/2019 09/04/2019, godz. 10:00 kujawsko-pomorskie
Remont ogrodzenia przy budynku Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 29/03/2019 04/04/2019, godz. 13:00 małopolskie
WYMIANA SYSTEMU RYNNOWEGO OC ORAZ NAPRAWA PASA PODRYNNOWEGO NA DACHU W BUDYNKU Zamówienie poniżej 30 tyś. Euro 29/03/2019 15/04/2019, godz. 15:00 lubuskie

Wyświetlone profile są ustawieniami standardowymi.
Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu z wyborem województw, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.